piątek, 27 października 2017

The 3 Tenors - Torna a Surriento

PRZESŁUCHANIE ANIOŁA - Z. HERBERT

BARDZO  SERDECZNIE  I  MIŁO  WITAM  WAS DRODZY  PRZYJACIELE  NA  CAŁYM  ŚWIECIE

Przesłuchanie anioła

(wiersz klasyka)

Zbigniew Herbert

"Napis" (1969)
Kiedy staje przed nimi               
w cieniu podejrzenia
jest jeszcze cały
z materii światła

eony jego włosów
spięte są w pukiel
niewinności

po pierwszym pytaniu
policzki nabiegają krwią

krew rozprowadzają
narzędzia i interrogacja

żelazem trzciną
wolnym ogniem
określa się granice
jego ciała

uderzenie w plecy
utrwala kręgosłup
między kałużą a obłokiem

po kilku nocach
dzieło jest skończone
skórzane gardło anioła 
pełne jest lepkiej ugody

MOI  DRODZY  -  ZBIGNIEW  HERBERT  TO NIEŻYJĄCY  JUŻ  WSPANIAŁY  POLSKI  POETA.  URODZONY  W  1924  ROKU  WE LWOWIE,  ZMARŁ  W  1998 ROKU  W  WARSZAWIE.  BYŁ  WSZECHSTRONNIE  WYKSZTAŁCONY:  EKONOMISTA,  PRAWNIK,  FILOZOF.  BYŁ  ESEISTĄ,  DRAMATURGIEM,  TWÓRCĄ  SŁYNNEGO  CYKLU  POETYCKIEGO  "PAN  COGITO",  TAKŻE  AUTOREM  SŁUCHOWISK.  JAKO  TWÓRCA  ZASŁUŻONY  DLA  LITERATURY  BYŁ  KAWALEREM  ORŁA  BIAŁEGO.  BYŁ  POSTACIĄ  UNIWERSALNĄ.
ZBIGNIEW  HERBERT PLASOWAŁ  SIĘ  NA  SZCZYCIE  POLSKIEJ  LITERATURY  OSTATNICH  CZASÓW  OBOK  CZESŁAWA  MIŁOSZA,  TADEUSZA  RÓŻEWICZA,  WISŁAWY  SZYMBORSKIEJ  I  ADAMA  ZAGAJEWSKIEGO.  BYŁ  ZAINTERESOWANY  ROZSZERZENIEM  FORM  LITERACKICH  O  NOWĄ  RZECZYWISTOŚĆ,  O  ŚWIAT  INNEGO  KRAJOBRAZU,  CZY  KULTURY,  MIĘDZY  INNYMI  DAWNE  CYWILIZACJE,  KTÓRE  PRZEGRAŁY,  TAKŻE  O  ZWIĄZEK  SZTUKI  Z  HISTORIĄ.  TEN  WYBITNY  POETA  MÓWIŁ  O  SOBIE,  ŻE  LUBI  SZTUKĘ  SPOKOJNĄ,  CHOCIAŻ  SAM  JEST  NIESPOKOJNY,  ZAŚ  SZTUKA POWINNA  BYĆ  KONKRETNA.
ZBIGNIEW  HERBERT  TAK OKREŚLAŁ  SWOJĄ  OSOBOWOŚĆ:  KAŻDY  AUTOR  STWARZA  SWOJĄ  OSOBOWOŚĆ  POETYCKĄ,  MOJA  JEST  NIESTETY  LEPSZA  ODE  MNIE.  I  DALEJ :  UWAŻAM,  ŻE  KAŻDY  CZŁOWIEK  NIE  JEST  W ISTOCIE  TYM,  KIM  JEST,  ALE  TYM,  KIM  CHCIAŁBY  BYĆ.  TEN  WIELOWYMIAROWY  AUTOR  O  POEZJI  TAK  MÓWIŁ :  POEZJA  MA  INNĄ  FUNKCJĘ  NIŻ  POLITYKA.  POEZJA  STOI  PRZED  T A B L I C Ą  WARTOŚCI  MORALNYCH,  MA  POSZUKIWAĆ  WARTOŚCI  WIECZNYCH,  SPRAWDZONYCH  W  KULTURZE  CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.   SŁOWA  AUTORA  O  MIŁOŚCI :  "NA  TAKĄ  MIŁOŚĆ  NAS  SKAZALI,  TAKĄ  PRZEBODLI  NAS  OJCZYZNĘ.  A  OTO  MOTTO  WSPANIAŁEGO  POETY :  "B Ą D Ź   W I E R N Y.   I D Ź".

BARDZO  SERDECZNIE  DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ.  WSZYSTKIM  PRZYJACIOŁOM  ŻYCZĘ  DUŻO  ZDROWIA,  RADOŚCI  I  SZCZĘŚCIA.                                    

                               PHOTO:  J E S I E Ń  -  L I S T O P A D