sobota, 23 września 2017

MIŁOŚĆ DOBROĆ A NIEŁAD MORALNY I OKRUCIEŃSTWO


MOI  DRODZY  W  KRAJU  I  NA  ŚWIECIE

RELIGIE,  W TYM  RELIGIE  CHRZEŚCIJAŃSKIE  WIERZĄ  W MIŁOŚĆ  I DOBROĆ.  OBECNIE  ŻYJEMY  W  CZASACH  DUŻEGO,  NAWET WIELKIEGO POSTĘPU  KULTUROWEGO,  CYWILIZACYJNEGO.  ISTNIEJE
SZYBKI  WZROST  LICZBY  LUDNOŚCI  NA  ŚWIECIE.  WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK JEST  WEWNĄTRZ  ZAGROŻONY.  NAWET  MEDIA  PRASOWE DLA  PODNIESIENIA  NAKŁADU  PISMA  NAPISAŁY,  ŻE  23  WRZEŚNIA  W TYM ROKU  BĘDZIE  KONIEC  ŚWIATA.  TAK  GŁOSIŁY  RZEKOME PROROCTWA  I  WRÓŻBY.
DUSZA  ŚWIATA,  DUSZA  NARODU  I  CZŁOWIEKA  JEST  ZAGROŻONA. ŚWIĘTY  JAN  PAWEŁ  II  TO  PRZEWIDZIAŁ  I  NAPISAŁ  KSIĄŻKĘ  POD TYTUŁEM  "PRZEKROCZYĆ  PRÓG  NADZIEI".  AUTOR  STWIERDZA,  ŻE NIE  ISTNIEJE  INNA MOŻLIWOŚĆ  RATUNKU  DLA  ZAGROŻONEJ  OD WEWNĄTRZ  CYWILIZACJI  CHRZEŚCIJAŃSKIEJ,  JAK  TYLKO  PRZEZ POWRÓT  DO  ROZUMU  I   DO PRAWDZIWEJ  WIARY. 
NIE MA ZBAWIENIA  BEZ  ZBAWCY  I  NIE  MA  SZCZĘŚCIA  BEZ  ŹRÓDŁA SZCZĘŚCIA.  NIE  MA  SENSU  BEZ  TEGO,  KTÓRY  JEST  LOGOSEM   TO ZNACZY  SENSEM    WSZYSTKIEGO,  WSZELKIEGO  SENSU.
A CZY  ISTNIEJĄ  NURTY  ODWROTNE ?   TAK,  JAK W  HANDLU.  POPYT ZAWSZE  RODZI  PODAŻ.  W  OSTATNICH  LATACH  DAJE  SIĘ  ZAUWAŻYĆ DYNAMICZNY  ROZWÓJ  KULTÓW  RELIGIJNYCH  BEZ  BOGA OSOBOWEGO,  W  KTÓRYCH  WSZYSTKO  JEST  DOZWOLONE. TAM, GDZIE  POJAWIAJĄ  SIĘ  ZBRODNICZE  NISZCZENIA  OSOBOWOŚCI LUDZI, SŁOWEM  PROWADZI  TO  DO  WIDOMEJ  W  HISTORII  ZBRODNI. PRZYKŁADEM  JEST POŁOWA   XX  /20/  WIEKU.ANGIELSKI  PISARZ, POETA  W  SWOIM  WIERSZU  ZOBRAZOWAŁ  ŚWIATOPOGLĄD CZŁOWIEKA  W  XX /20/  WIEKU,  CZYLI  PODATNEGO  NA  DOBRE  I  ZŁE WPŁYWY.  AUTOR  WIERSZA   STEVE  TURNER  STOSUJĄC  METODĘ IRONII  PRZEDSTAWIŁ  ŚWIATOPOGLĄD  CZŁOWIEKA  PODATNEGO  NA ZŁE  WPŁYWY.
TAM,  GDZIE  ZAMIERA  PRAWDZIWA  RELIGIA,  SZYBKO  POJAWIAJĄ SIĘ  CIEMNE,  NIERACJONALNE  KULTY  RELIGIJNE.  TAM  TEŻ POJAWIAJĄ  SIĘ  SAMOZWAŃCZE  OSOBY  -  MESJASZE.
WSPOMNIANY  WYŻEJ  WIERSZ  NOSI  TYTUŁ  "CREDO".
     
                                         " C R E D O"

WIERZY TYLKO  W TO,  ŻE  JEZUS  BYŁ  DOBRYM  CZŁOWIEKIEM
PODOBNIE  JAK BUDDA,  MAHOMET  I  MY  SAMI

WIERZY,  ŻE  BYŁ  NIEZŁYM  KAZNODZIEJĄ,
CHOCIAŻ  NIE UWAŻA,  ŻEBY  JEGO  MORAŁY  BYŁY  DOBRE  I POTRZEBNE
WIERZY,  ŻE  WSZYSTKIE  RELIGIE  SĄ  W  ZASADZIE  TAKIE SAME
PONIEWAŻ  WSZYSTKIE  WIERZĄ  W  MIŁOŚĆ  I  DOBROĆ,
A  RÓŻNIĄ  SIĘ  JEDYNIE  TAKIMI  DROBIAZGAMI,  JAK STWORZENIE ŚWIATA,  GRZECH,  NIEBO,  PIEKŁO,  BÓG,  ZBAWIENIE
WIERZY  W  TO,  ŻE  PO  ŚMIERCI  JEST  TYLKO  NICOŚĆ
A  JEŚLI  BY  TAM  NAWET  COŚ  BYŁO,  TO  BEZ  WĄTPIENIA  BĘDZIE  TO NIEBO  DLA  WSZYSTKICH
NO  MOŻE  Z  WYJĄTKIEM  HITLERA,  STALINA,  DŻINGIS  CHANA.
WIERZY  W  SEKS  PRZED,  PO  I  W  CZASIE  MAŁŻEŃSTWA
WIERZY,  ŻE  CUDZOŁÓSTWO  TO  FRAJDA
WIERZY,  ŻE  SEKS  INACZEJ  TEŻ
WIERZY,  ŻE  TABU  JEST  TABU
WIERZY,  ŻE  WSZYSTKO  IDZIE  KU  LEPSZEMU
WBREW   TEMU   NA  CO  WSKAZUJĄ  DOWODY
WIERZY,  ŻE  COŚ  JEDNAK  JEST  W  HOROSKOPACH
W  UFO  I  W  WYGIĘTYCH  NA  ODLEGŁOŚĆ  PRZEZ  MEDIUM ŁYŻECZKACH
WIERZY  W  KOŃCU  GŁĘBOKO   W TO,  ŻE  NIE  MA  ŻADNEJ  PRAWDY ABSOLUTNEJ
Z  WYJĄTKIEM  PRAWDY,  ŻE NIE MA ABSOLUTNEJ  PRAWDY.

SERDECZNIE  WAS  MOI  DRODZY  POZDRAWIAM.

                      PHOTO :  WŁOCHY -  KRAJOBRAZ
  
   


   

Anna Jantar - 20 przebojów Megamix

Polskie Przeboje Lata 50-60 's