sobota, 27 sierpnia 2016

KOŚCIOŁY PRAWOSŁAWNE CZĘŚĆ 1

HEJ  WITAM  SERDECZNIE  WAS  WSZYSTKICH
MOI  MILI  NA  ŚWIECIE. 
W  końcu  lipca  w  tym  roku  w  Krakowie  i   w  pobliżu  z  udziałem  papieża  Franciszka  odbyły  się  Światowe  Dni  Młodzieży  ze  150  krajów  w  liczbie  2 milionów  młodych  ludzi. Głównym  przesłaniem  spotkania  był  Pokój  na  Świecie.  Młodzi  podawali  wzajemnie  sobie ręce  na  znak  pokoju.  Te  spotkania młodzieży  świata  zainicjował papież Jan Paweł  II /2/  Ten papież  Polak  ustawicznie  i  niestrudzenie  zabiegał  o  utrzymanie  pokoju  na  świecie.  Jan  Paweł II  zaprosił  do  Asyżu  we Włoszech  przedstawicieli  12  wielkich  religii  świata  na  Dzień  Modlitw  o  Pokój.  Spotkanie  to  odbyło  się  w  Asyżu  27  października  1987 roku.  Przedstawiciele  12  religii  modlili  się,  obradowali  i  ponownie  na  zakończenie  wspólnie  modlili  się  o  Pokój  na  Świecie.  Kościół  katolicki  od  II  Soboru  Watykańskiego  wspólnie  z  Kościołami  prawosławnymi,  nieustannie działa  w  Ruchu  Ekumenicznym.
KOŚCIOŁY  PRAWOSŁAWNE.  Pod  nazwą  Kościoły  prawosławne  lub  ortodoksyjne  rozumiemy  najczęściej  wschodnie  Kościoły  nie  katolickie.  "Ortodoksja"  z  greckiego  oznacza:  ortos  - prawy,  autentyczny  i  doxa  -  wiara  i  w  całości  oznacza  "autentyczną  wiarę".
Postępująca  od  IV /4/ wieku  chrystianizacja  doprowadziła  do  powstania  na  Wschodzie  licznych  Kościołów  lokalnych,  czyli  patriarchatów  i  równorzędnych  im  katolikatów.  Było  kilka patriarchatów  w  Aleksandrii,  Antiochii,  Konstantynopolu,  Jerozolimie.  Katolikaty  powstały  w  Persji  /dziś  Iran/, Armenii  i Gruzji.  O rozwoju  administracji  kościelnej  świadczy  fakt, że  pod  koniec  VI /6/ wieku  istniało  w  Bizancjum  około  80  arcybiskupstw  i  metropolii  autonomicznych.
Mimo  podziału  na  liczne kościoły lokalne Kościół  zachował  swoją  spoistość  uznajązwierzchnictwo  biskupa  Konstantynopola,  drugiego  w  hierarchii  po  biskupie  Rzymu.  Wskazane   jest  w  tym  miejscu  podkreślenie,  że  Kościół  Wschodni  zależał  od  państwa  i  ściśle  z  nim  współpracował.
Z  jednej  strony  Kościół  Wschodni  otrzymywał  od  cesarza  środki  materialne  konieczne  do  rozwoju  i  prowadzenia  akcji  misyjnej,  z  drugiej  strony  stawał  się  coraz  bardziej  zależny  od  świeckiego  władcy.  Aktualny  na  ten  czas  władca  rościł  sobie  prawo  do  ingerencji  w  wewnętrzne  sprawy  kościelne.  Z  czasem  Kościół  Wschodni  zaczął  się  identyfikować  z  państwem.  Niektórzy  teologowie  tego  Kościoła  stawiali  cesarza  ponad  biskupów.
Ważnym  czynnikiem  łączącym  wszystkie  Kcioły  Wschodnie  była  wspólna  kultura  i  liturgia  bizantyjska  oraz  prawo  kościelne.  To  prawo  było  równocześnie  prawem  cesarstwa.  Koniecznie  należy  wyjaśnić,  że  od  VII /7/  wieku  językiem  oficjalnym  był  język grecki. 
Pięknie  dziękuję  moim  wszystkim  Czytelnikom  bloga.  Za  uwagę
bardzo  dziękuję.  Kwiaty  w  darze  dla  Pań.


 Za tę chwilę... KAROL  WOJTYŁA


Za tę chwilę pełną śmierci dziwnej, 
która w wieczność niezmierną opływa, 
za dotknięcie dalekiego żaru, 
w którym ogród głęboki omdlewa. 
Zmieszały się chwila i wieczność, 
kropla morze objęła - 
opada cisza słoneczna 
w głębinę tego zalewu. 

Czyż życie jest falą podziwu, falą wyższą niż śmierć? 
Dno ciszy, zatoka zalewu - samotna ludzka pierś. 
Stamtąd żeglując w niebo 
kiedy wychylisz się z lodu, 
miesza się szczebiot 
dziecięcy - i podziw.     
 

Photo /W.P./Cerkiew
prawosławna w  Warszawie                                    Kwiaty  dla  Ciebie
        

 Photo: Figura Chrystusa,  Cristo Redentor  -  Rio  Brazylia                         


                                                 

środa, 24 sierpnia 2016

BIOPIERWIASTKI ŻYCIA - FOSFOR

HEJ  WITAM  MIŁO  I  SERDECZNIE  WAS  WSZYSTKICH  NA  ŚWIECIE.
 фосфор, phsphorus, phosphor, fosfor,  fosforo, phosphore

FOSFOR  jako  pierwiastek  jest  niezbędny  dla  każdego  człowieka,  zwłaszcza  dla  dzieci  i  młodzieży.  To  pierwiastek,  którego  potrzebują :  nasz  mózg, mięśnie  i  nerwy.  Związki  fosforu  w  organizmie  są  najważniejszym  przekaźnikiem   energii.  To  między  innymi  dzięki  temu  pierwiastkowi  energia  uzyskana  w  wyniku  spalania  pokarmu  zostaje  przetworzona  na  pracę  mięśni.  
Fosfor  występuje  też  jako  nośnik  informacji  genetycznych  w  jądrze  komórkowym,  jest  niezbędny  dla  prawidłowych  czynności  mózgu  i  nerwów.
Fosfor  łącznie  z  wapniem  i  witaminą  D  odpowiada  za  zdrowe,  mocne  kości  i  za  zęby.
Niedobór  fosforu  możemy  spotkać  u  osób  niedożywionych,  tych  z  problemem  alkoholowym,  przy  długim  leczeniu  nadkwaśności.  Objawy  niedoboru  fosforu  to  także  mdłości,  bóle  kości,  osłabienie  i  drgawki.  Zwiększenie  zapotrzebowania  na  fosfor  występuje  u  dzieci  i  młodzieży.
Osoby  dorosłe  potrzebują  800  miligramów  fosforu  dziennie,  kobiety  ciężarne  i  karmiące  1000  miligramów,  dzieci  i  młodzież   900  -  1000  miligramów  dziennie.  Fosfor  występuje  we  wszystkich  produktach  spożywczych.  Serdecznie  WAS  wszystkich  pozdrawiam.
  Niżej  Photo : Kwiaty  dla  Pań  i  Brazylia
Olimpiada  2016  i  architektura.


 Zygmunt  Krasiński

 Do  kobiety

  Choć serca znęcisz skrawych ócz kryształem
 Lub je podeptasz czczej myśli suchością,
 Nie będziesz jeszcze żywym ideałem,
 Nie będziesz jeszcze niewieścią pięknością.

 Skromność bez wiedzy lub bezwstydne lice
 Równie się dzisiaj na mało przydały,
 Nie być - lecz wyrość musisz na dziewicę,
 Przechodząc z wolna świat ten bolu cały.

 A gdy z twych natchnień i mąk, i łez mnóstwa
 Wybłyśnie w końcu święty promień bóstwa
 I twarz ci zleje światłem wiecznotrwałem -

 Gdy na twym bladym, marmurowym czole
 W wieniec się mocy splotą życia bole;
 Wtedyś pięknością, wtedyś ideałem!


 Postscriptum : pisownia  Autora wiersza          

              Kwiaty  dla  CIEBIE     

poniedziałek, 22 sierpnia 2016

JULIUSZ SŁOWACKI - WIERSZE

WITAM  WAS WSZYSTKICH  MOI  DRODZY  NA  ŚWIECIE

Juliusz  Słowacki  to  jeden  z  największych  poetów  polskich  okresu  romantyzmu: Adam Mickiewicz,  Juliusz  Słowacki,  Zygmunt Krasiński, Cyprian  Kamil  Norwid. Urodzony  4  września  1809 roku  w  Krzemieńcu, Ukraina.  Zmarł  3  kwietnia  1849  w  Paryżu.
Napisał  poematy : Kordian,  Balladyna,  Lilla  Weneda,  Ksiądz  Marek  i  liczne  wiersze.   Później  Juliusz  Słowacki  przebywał 1825 w  Wilnie,  gdzie  miał  związki  ze  środowiskiem  intelektualnym :  Adam  Mickiewicz,  Joachim  Lelewel,  bracia  Jan  i  Jędrzej  Śniadeccy.  W  latach  1825  -  28  studiował  w  Wilnie  prawo.  Później  pracował  jako  urzędnik  państwowy  w  Komisji   Rządowej  Przychodów  i  Skarbów.  Jako   dyplomata  wyjechał  do   Drezna,  później  do  Paryża,  gdzie  zamieszkał  na  stałe.  Zaprzyjaźnił  się  w  Paryżu  z  Zygmuntem  Krasińskim.
Juliusz  Słowacki  lubił  podróże.  Odwiedził  Grecję,  Palestynę  i  Florencję  /Włochy/.  Podróże  stały  się  kanwą  do  utworów  poety.
  WSZYSTKICH  SERDECZNIE  POZDRAWIAM.  DLA  PAŃ  KWIATY.
   Anioły stoją na rodzinnych polach 

    Słowacki Juliusz

 Anioły stoją na rodzinnych polach 
 Ludzie schyleni w nędzy i w niedolach
 I chcąc powitać lecą w nasze strony

Cierniowemi się kłaniają korony,        
Idą i szyki witają podróżne, I o miecz proszą tak jak o jałmużnę. - Postój, o postój, hułanie czerwony! Przez co to koń twój zapieniony skacze? - To nic... to mojej matki grób zhańbiony, Serce sen pęka, lecz oko nie płacze. - Koń dobył iskier na grobie z marmuru I mściwa szabla wylazła z jas
 
        Photo : Brazylia - wejście do portu  /Brazil/
 
 
 

                                                             


S\

niedziela, 21 sierpnia 2016

LILIE BALLADA

HEJ  WITAM  MIŁO  I  CIEPŁO  WSZYSTKICH  CZYTELNIKÓW  NA  ŚWIECIE.
  лилии,  lilies,  lys,  lirios,  lilioj,  giga,  Lilien

 ADAM  MICKIEWICZ
 Lilija - Ballada - Fragment                    
                                                                Photo:     LAS  do Ballady  Lilie /pieśni  gminnej /                                


Zbrodnia to niesłychana,
Pani zabija pana;
Zabiwszy grzebie w gaju,
Na łączce przy ruczaju,

Grób liliją zasiewa,
Zasiewając tak śpiewa:
"Rośnij kwiecie wysoko,                 
Jak pan leży głęboko;                                                                                      Photo: Adam Mickiewicz  z  W.P.               
Jak pan leży głęboko,                       

Tak ty rośnij wysoko."

Potem cała skrwawiona,
Męża zbójczyni żona,
Bieży przez łąki, przez knieje,
I górą, i dołem, i górą;
Zmrok pada, wietrzyk wieje;
Ciemno, wietrzno, ponuro.
Wrona gdzieniegdzie kracze
I puchają puchacze.


Bieży w dół do strumyka,
Gdzie stary rośnie buk,
Do chatki pustelnika,
Stuk stuk, stuk stuk.

"Kto tam?" - spadła zapora,
Wychodzi starzec, świeci;
Pani na kształt upiora
Z krzykiem do chatki leci.      

"Ha! ha!" zsiniałe usta,
Oczy przewraca w słup,
Drżąca, zbladła jak chusta;                                 KWIATY  DLA  CIEBIE

"Ha! mąż, ha! trup!"

"- Niewiasto, Pan Bóg z tobą,
Co ciebie tutaj niesie,
Wieczorną słotną dobą,

Co robisz sama w lesie?"

"- Tu za lasem, za stawem,
Błyszczą mych zamków ściany.

Mąż z królem Bolesławem
Poszedł na Kijowiany.
Lato za latem bieży,
Nie masz go z bojowiska;
Ja młoda śród młodzieży,

A droga cnoty śliska!
Nie dochowałam wiary,
Ach! biada mojej głowie!
Król srogie głosi kary;
Powrócili mężowie.


Bardzo  dziękuję  za  obecność  na  blogu,  dla  PAŃ  kwiaty.  WSZYSTKICH  MOICH  PRZYJACIÓŁ  SERDECZNIE  POZDRAWIAM.

   

sobota, 20 sierpnia 2016

ADAM MICKIEWICZ - WIERSZE

WITAM  BARDZO  SERDECZNIE  WSZYSTKICH  W  KAJU  I  POZA  KRAJEM
Literatura  jest  obrazem,  wyrazem  społeczeństwa.  Czyli  jakie  jest  społeczeństwo,  taka  jest  literatura.  Czasy  się  zmieniają,  i  my  wraz  z  nimi.   Czasy  Adama  Mickiewicza  były  takie,  jak  wielki  poeta  wtedy  opisywał.  Wielka  literatura  to  życie  realne,  plus  symbolika.  Cechą  literatury  tej  symbolicznej  i  realnej  jest  jej  ostrość.  Nasz  wieszcz  narodowy  Adam  Mickiewicz  swoją  poezję : poematy  i  wiersze  naładował  znaczeniem  często  do  granic  możliwości.
Serdecznie pozdrawiam. Kwiaty dla PAŃ, wszystkim bardzo dziękuję.

Adam   MICKIEWICZ
Śmierć  Pułkownika

W głuchej puszczy, przed chatką leśnika,
Rota strzelców stanęła zielona;                           Photo: A.MICKIEWICZ
                                                                                W.P.                
A u wrót stoi straż Pułkownika,
Tam w izdebce Pułkownik ich kona.            

Z wiosek zbiegły się tłumy wieśniacze,
Wódz to był wielkiej mocy i sławy,
Kiedy po nim lud prosty tak płacze
I o zdrowie tak pyta ciekawy.

Kazał konia Pułkownik kulbaczyć,
Konia w każdej sławnego potrzebie;
Chce go jeszcze przed śmiercią obaczyć,
Kazał przywieść do izby - do siebie.
Kazał przynieść swój mundur strzelecki,
Swój kordelas i pas, i ładunki;
Stary żołnierz - on chce jak Czarniecki.
Umierając, swe żegnać rynsztunki.

A gdy konia już z izby wywiedli,
Potem do niej wszedł ksiądz z Panem Bogiem;                                                               
I żołnierze od żalu pobledli.
A lud modlił się klęcząc przed progiem.      
Nawet starzy Kościuszki żołnierze,
Tyle krwi swej i cudzej wylali,
Łzy ni jednej - a teraz płakali
I mówili z księżmi pacierze.

Z rannym świtem dzwoniono w kaplicy;
Już przed chatą nie było żołnierza,
Bo już Moskal był w tej okolicy.
Przyszedł lud widzieć zwłoki rycerza,
Na pastuszym tapczanie on leży -
W ręku krzyż, w głowach siodło i    burka,
A u boku kordelas, dwururka.

Lecz ten wódz, choć w żołnierskiej odzieży, 
Jakie piękne dziewicze ma lica?
Jaką pierś? - Ach, to była dziewica,  
To Litwinka, dziewica-bohater,
Wódz Powstańców - Emilja Plater!


czwartek, 18 sierpnia 2016

AVES C IETRZEW I POETA

HEJ  WITAM   WAS   PRZYJACIELE  BARDZO  CIEPŁO  I  MIŁO  Z  CAŁEGO  ŚWIATA
 Birkhahn, blackcock,   coc  des  bruyere,  galo silvestre,  TeTepew

               
                                              Dlaczego  cietrzew  i  poeta ?  Największy 
polski  poeta,  wieszcz  narodowy  Adam    Mickiewicz  był  na  jednym  ze  spotkań  autorskich. Był  tam  ktoś  nieprzychylny. Każdy    ma  osoby  nie  przychylne. Cóż  z  tego ?  Wojciech  Młynarski, poeta  i  piosenkarz śpiewał : "Róbmy  swoje...."
Na  wspomnianym spotkaniu  autorskim  ktoś  mówi :  Panie  Mickiewicz  ułóż  Pan  rym  do  słów:  bałwan  i  cietrzew.  Adam Mickiewicz mówi:
"Z pomiędzy  drzew,  wyleciał  cietrzew,
Szukał  bałwana,  siadł  na  Waćpana".
CIETRZEW.  Cietrzew  pochodzi  z  gatunku  kuropatów,  rodzina  głuszczów . Cietrzewie  to  ptaki  osiadłe.  Bytują   w  pobliżu  lasów,  tam  gdzie  są  torfowiska  i  wrzosowiska .  Jest  obecny  w  północnej  i  środkowej  Europie  i  w  Azji.  Samica  cietrzewia  jest  szaro - brązowa.  Pięknie  gdacze.   To  ona  dba  o  gniazdo  i  pielęgnuje  pisklęta.  Cietrzew został  już  opisany  przez  przyrodników  w  1758 roku.   Nazwa  ptaka  według  nazwy  greckiej  związana   jest  z  grą.
  Cietrzew  samiec  bardzo  sprytnie  i  pięknie  gra  w  czasie  godowym.  Śpiewa  cienkim  głosem.  Tak  czyni  wiosną.  Wiosną  samce  tokują  na  dużych  przestrzeniach.  Inny  głos  jest  samca,  inny  głos  samiczki.  Bardzo  wcześnie  rano  samce  skupiają  się  w  grupy  i  swoimi  przepięknymi,  cienkimi,  śpiewnymi  głosami,  bardzo  dźwięcznymi  jak  piękne  echo  dzwonu,  śpiewają  dla  samiczek  cietrzewia  schowanych  w  zaroślach  leśnych  o  tym, że  świat  jest  pięknym  dzwonem,  który  wydaje  wspaniały  i  donośny  ton  z  jednej  strony,  lub  jest  piękną  grzechotką,  która  wydaje  cudowny  dźwięk  dla  dziecka.  I  wtedy  świat  jest  dla  samiczek  cietrzewia  oceanem  ich  szczęścia.
I  ten  samczyk  cietrzewia,  który  swej  jedynej  wybrance  najpiękniej,  najdźwięczniej  przedstawi  nie  tylko  ocean  szczęścia,  lecz  także  najdoskonalszy  świat  kosmosu  stanie  się  dla  niej,  tym  upragnionym  i  wybranym  ojcem  dla  ich  wspólnych  dzieci.  I  wtedy  oboje  widzą,  że  ten  świat  jest  dla  nich  wspólną  sypialnią,  gniazdem  dla  piskląt.  A  ta  dobrana  para  tylko  nocą  pięknie  śni  o  rzeczywistości.  Tak  czynią  ptaki  i  ptaszęta.  Tak  rozwija  się  gatunek  ptaków  i  ludzi.  Czyż  nie  jest  to  piękne  ?
Idziesz  przez  świat  i   dajesz  światu  swoje  czyny.  Zatem  nie  poprawiajmy  świata,  bo  to  zbyt  zuchwałe  rzemiosło.
Cietrzew  jest  dużym  ptakiem.  Gdybyśmy  zmierzyli, to  samiec  ma  około  55  centymetrów  długości,  a  samica  40  centymetrów.
A  czym  się  żywi  cietrzew ?  To  są  owoce  czarnych  borówek,  pęków  i  kiełków  roślin.  Są  to  rośliny  o  różnych  owocach,  głównie  o  mięsistych .  Jedzą  owoce  malin,  borówki  brusznicy,   zielone  pędy  bylin  i  roślin  drzewiastych,  żołędzie  i  orzeszki.  Zimą  żywią  się  pędami  brzozy,  olchy  i  innych  roślin  drzewiastych.  Pisklęta  cietrzewia  karmione  są  owadami,  mrówkami,  ślimakami.
   Samiec  czyli  kogut  ma  czarne  upierzenie,  czerwone  korale,  a  w  lecie  biały  ogon  rozwidlony na kształt  liry.
 Cietrzewia  widać  w   środkowej  Europie,  od  Rosji  do  Anglii.   Cietrzew  noc  spędza  na  drzewach,  a  żywi  się /żeruje/  całymi  dniami.
Ptaki   te   gniazda   mają   w   ziemi.  Są  to  płytkie  zagłębienia  w  trawie,  w  jałowcu.   Gniazdo  cietrzewia  jest  zawsze  ukryte   i  mieści   się   daleko  /kilka  kilometrów  od  tokowisk/Lęgną   się   raz  w  roku  wiosną.  Samica  znosi  od  6  do  14  dość  dużych  jaj.  W  gnieździe  samica  sama  wysiaduje  jaja  przez   24  do  26  dni.
Młode  ptaki  cietrzewia  szybko  dojrzewają   i  mogą  latać  już  po  14  dniach  w  pobliżu  gniazda.  Cietrzew  swoją  wielkością  przypomina  kurę  domową.  W  okresie  jesiennym  ptaki  te  gromadzą  się  w  stada.  Na  zimę  dzielą  się  na  grupy  jednopłciowe.  Samice  są  razem  i  samce  są  razem.  Zimą  w  czasie   śnieżyc  i  mrozów   bywa,  że  zakopują  się  w  pokrywach  śnieżnych.  W  Polsce  cietrzew  jest  pod  ochroną.  DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ.
SERDECZNIE  WAS  MOI  MILI  POZDRAWIAM.  DLA  PANÓW  SPECJALNE  PODZIĘKOWANIE,   DLA  PAŃ  W  DARZE  KWIATY. 

                                                                      
                                                                          Photo: Adam Mickiewicz
   ADAM  MICKIEWICZ
Hej, radością oczy  błysną  

Hej, radością oczy błysną
I wieniec czoła okrasi.
I wszyscy się mile ścisną:
To wszyscy bracia! To nasi!

Pochlebstwo. chytrość i zbytek
Niech każdy przed progiem miota,
Bo tu wieczny ma przybytek
Ojczyzna, nauka, cnota.

Braterstwa ogniwem spięci,
Zdejmijmy z serca zasłonę,
Otwórzmy czucia i chęci.
Święte, co tu objawione!                             

Tu wspólne koją cierpienia:                        KWIATY  DLA  CIEBIE             
    
Przyjaźń, wesołość i pienia.

Ale kto w naszym jest gronie,
Śród pracy czy śród zabawy,
Czy przy pługu, czy w koronie,
Niechaj pomni na Ustawy!

Pomni na przysięgę swoją
I w każdej chwili żywota
Niechaj mu na myśli stoją:
Ojczyzna, nauka, cnota.

Dojdziemy, choć przykrą drogą,
Gdy brat bratu rękę poda,
Bo nam i nieba pomogą,
I męstwo, praca i zgoda!


                        Phto: W  takich  lasach  mieszka  cietrzew 

poniedziałek, 15 sierpnia 2016

PAPIEŻE - PONTYFIKATY DLUGIE I KRÓTKIE

HEJ   WITAM  WAS  MOI  DRODZY  WSZYSTKICH  NA  ŚWIECIE .
papeži, пап, papi, papes, papoj, papas, paper, paver, pape, TaT
Photo: Papież Benedykt  XVI                   Papież  Franciszek - pontyfikat  od 13.03.2013

żyje,  zrezygnował /zły stan
zdrowia/ papież:2005 - 2013 r.            Papież  przemawia  w  Parlamencie Europejskim
                                                                
 Co  oznacza  słowo  papież  ?  Z  języka  greckiego  to  papas,  czyli  ojciec.  Tak  na  początku  chrześcijaństwa  wierni  mówili,  pozdrawiali  tym  słowem  swoich  przywódców  duchowych,  biskupów.  W  Cesarstwie  Rzymskim  z  językiem  łacińskim,  w  użyciu  przyjęła  się  forma  zlatynizowana  papa.  Na  ściana  rzymskich  katakumb  występuje  napis  papa.  Na  początku  średniowiecza  to  słowo  pojawia  się  w  dokumentach  papieskich.  Papież  Grzegorz  VII  uznał, że  słowo  to  przynależy,  więcej  jest  zastrzeżone  dla  biskupa  Rzymu.  Później  wyraz  papa  został  zastąpiony   określeniem  Romanus  Pontifex  inaczej  arcykapłan.  W  zwrocie  Romanus  Pontifex zawarte   są  dwie  funkcje  przynależne  papieżowi :  jako  biskup  Rzymu  i  pontifik,  to  znaczy  głowa  całego  Kościoła  katolickiego.  
Źródła  dotyczące  dziejów  papiestwa  są  dość  skąpe,  zwłaszcza  jeśli  chodzi  o  ustalenie  imion  pierwszych  papieży.  Wśród  wybranych  na  papieża  byli  papieże  wybrani  zgodnie  z  wymogami  i  antypapieże  nie  uznani  przez  Kościół  katolicki.  Według  zgodnej  kolejności  /chronologii/  Jan  Paweł  II  był  264  papieżem.  Najwięcej  papieży  około  200  było  narodowości  włoskiej.  Papież  Hadrian  VI  był  ostatnim  papieżem  nie  Włochem,  aż  do  1978  roku,  do  wyboru  Polaka,  kardynała  Karola  Wojtyłę,  który  przybrał  imię  Jan  Paweł II.
Papieżowi  przysługuje  też  tytuł  "Namiestnik  /  Vicarius /  Jezusa  Chrystusa".
Pierwszym  papieżem  był  Piotr.  Piotr  wcześniejsze  imię  Szymon  był  rybakiem  i  żonatym.  Pochodził  z  Palestyny,  mieszkał  w  pobliżu  jeziora  Genezaret  / Betsajda  Galilejska /.  Miał  brata  Andrzeja  i  obaj  przystąpili  do  grona  najbliższych  uczniów   Jezusa  z  Nazaretu.
Szymona  nazwano  po  aramejsku  Kefasem.  Po  polsku  Kefas  to  opoka,  a  w  języku  greckim  petros  i  dalej  po  polsku  petros   to Piotr.  Niby  to  proste  i  zarazem  trudne.  Tu  ukłon  dla  osób - tłumaczy  z  innych  języków.
Pierwotny  Szymon,  teraz  już  Piotr -  pierwszy  papież  po  męczeńskiej   śmierci  Jezusa  Chrystusa  stoi  na  czele,  przewodzi  kolegium  dwunastu    pozostającym  przy  życiu  apostołom.  Pontyfikat  świętego   Piotra  był  najdłuższy  w  dziejach  papiestwa,  od  33  roku  do  67  roku  i  trwał  34  lata.  Piotr -  papież  dwa  lata  spędził  w  więzieniu  /od 47  do  49  roku/. Jako  papież,  św. Piotr  brał  udział  razem  z  Pawłem  z  Tarsu  w  kolegium  apostolskim  / soborze /  w  Jerozolimie.  Uzgodniono  wtedy  tryb  postępowania  wobec  pogan,  którzy  zgłaszali  się  do  gmin  chrześcijańskich.
Inne  długie  w  czasie  pontyfikaty  papieży : 
2/ Pius  IX /9/  1846  - 1878 rok  -  31  lat  i  8  miesięcy
3/ Jan  Paweł  II /2/   - 1978 -  2005  rok  25  lat  5 miesięcy
4/ Leon  XIII /13/ - 1878 - 1903 rok  25 lat  i  3  miesiące
5/ Pius  VI  /6/  -  24  lata  i  6  miesięcy
6/ Hadrian  I  /1/  772 - 795 rok  -  niecałe  24  lata
7/ Pius  VII  /7/   1800  -  1823 rok  - 23 lata  i  5  miesięcy
8/ Aleksander  III  /3/  -  1159  -  1181 rok -  niecałe  22 lata
9/ Sylwester  I  /1/  - 21  lat  i  kilka  miesięcy
10/ Leon  I  Wielki  -  440  -  461 rok  21  lat  i  2  miesiące
11/ Urban  VIII   / 8 /  1623  -  1644  rok  niecałe  21  lat
12/ Leon  III  /3/  795  - 816 rok  - 20  lat  i  6  miesięcy

     Krótkie  i  bardzo  krótkie  pontyfikaty :

1/  Stefan  II  /2/   752 rok          -  4  dni
2/  Urban  VII  /7/   1590 rok      - 12  dni
3/  Bonifacy  VI  /6/  - 896 rok    - 14  dni
4/  Celestyn  IV  /4/  - 1241 rok  - 17  dni
5/  Syzyniusz              -  708  rok  - 20  dni
6/  Marceli  II  /2/     - 1555 rok  - 21  dni
7/  Teodor  II  /2/     -   827 rok   - 21  dni
8/  Damazy II  /2/    -  1048 rok  - 23  dni
9/  Pius  III    /3/     -   1503 rok -  26  dni
10/ Pius  XI    /11/   -   1605 rok -  26  dni 
11/ Walentyn                   827 rok -  26  dni
12/ Jan  Paweł  I  /1/    1978 rok -  33 dni
13/ Hadrian  V /5/         1226 rok -  39 dni
14/ Grzegorz  VIII /8/   1186 rok -  58 dni
15/ Innocenty  IX /9/    1591 rok -  61 dni
 Wymieni  wyżej  papieże,  o  krótkich  pontyfikatach  jak  wyżej  umarli  w  czasie  pełnienia  urzędu  Namiestnika  Jezusa  Chrystusa.  W przypadku  śmierci  papieża  o  krótkim  pontyfikacie  były  lata,  kiedy  wybierano  w  jednym  roku  dwóch  papieży.  W  czasach  nam  bliższych  w  1978 roku  po  krótkim,  33 dniowym  pontyfikacie  papieża  Jana  Pawła  I, kolegium  kardynalskie  ponownie  wybrało  nowego  papieża  Jana  Pawła  II.  Inne  sytuacje  miały  miejsce  w  przypadku  usunięcia  z  urzędu  papieskiego.
BARDZO  SERDECZNIE  DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ,  ZA  CIERPLIWOŚĆ  I  WYROZUMIAŁOŚĆ.  ZAGADNIENIA  TU  PORUSZANE  NISĄ  ŁATWE. Dla  Pań podarunek, Panom dziękuję  bardzo  i  zapraszam  na  mój  blog.
Postscriptum:  przy  zestawieniach  długości  pontyfikatów,  korzystałem z opracowania  Rudolfa  Fischer - Wollperta. 

 
    Karol  Wojtyła


Do  sosny  polskiej

Gdzie  winnice,  gdzie  pomarańcze  rosną                                  Piękny  krajobraz             

 

Ty domowy mój prostaku, zakopiańska sosno
Od matki i sióstr oderwana rodu
Stoisz sieroto pośród cudzego ogrodu.

Jakże tu miłym jesteś gościem memu oku,
Bowiem oboje doświadczamy jednego wyroku,
I mnie także pielgrzymka wyniosła daleka,
I mnie w cudzej ziemi czas życia ucieka.

Czemuś, choć cię starania cudze otoczyły,
Nie rozwinęła wzrostu, utraciła siły?
Masz tu wcześniej i słonce, i rosy wiośniane,
a przecież twe gałązki bledną pochylone.

Więdniesz.
Usychasz smutna wśród kwitnącej płaszczyzny
I nie ma dla ciebie życia, bo nie ma Ojczyzny.
Drzewo wierne!

Nie zniesiesz wygnania, tęsknoty
Jeszcze trochę jesiennej i zimowej słoty
A padniesz martwa!
Obca ziemia cię pogrzebie.
Drzewo moje.
Czy będę szczęśliwszy od ciebie?

październik 1995
          K w i a t y  d l a   C i e b i e