niedziela, 7 sierpnia 2016

PAPIEŻE - CZASÓW NAM BLISKICH CZĘŚĆ 1

WITAM   WAS  BARDZO  SERDECZNIE  WSZYSTKICH  MOI  MILI  Z  CAŁEGO  ŚWIATA papeži, пап, papi, papes, papoj, papas, paper, paver, pape, TaT.


  Po  śmierci  papieża   PIUSA  XII  zwołani  na  konklawe  kardynałowie  w  pewnej  tajemnicy  /konklawe  zawsze  jest  tajne/ postanowili  wybrać  papieża  przejściowego.  Podczas  12  głosowania  na  przyszłego  papieża  wybrano  kardynała  Agelo  Giuseppe  Ronkallego.  Sam  kardynał  Angelo  Ronkalli  był  zaskoczony  tym  wyborem. Nowy  papież  przybiera  zgodnie  ze  zwyczajem  w  Watykanie  imię  JAN XXIII.  Ten  niby  przejściowy  papież  okazał   się  nowym,  odważnym  
reformatorem  Kościoła  Katolickiego.  Papież  JAN   XXIII  zwołał  Sobór  Watykański  II.  Zadaniem  soboru  było  otwarcie  Kościoła  Katolickiego  na  odłączonych  i  dostosowanie  go  do  wymogów  Komisji  Soborowych  i  Komisji  Głównej.   Papież  Jan  XIII  nie  doczekał  zakończenia  prac  Soboru  Watykańskiego  II.  Pontyfikat  papieża  JANA  XXIII  trwał  od  28 października  1958  roku do  3  czerwca  1963 roku.  Zmarł  na  raka  żołądka 3 czerwca  1963 r.  Papież  JAN  XXIII  został  uznany  świętym.

Photo:  Papież  PAWEŁ  VI     Błogosławiony  papież  PAWEŁ  VI  został 
 następcą  świętego  Jana  XIII.  PAWEŁ  VI
wcześniej  kardynał  Giovanni   Battista  Montyni  urodzony  26  września  1897 roku.  Kardynał   Montyni  w  dniu  21  czerwca  został  wybrany  na  papieża  w  V  głosowaniu  i  przybrał  imię  Paweł,  w  kolejności   imion  Paweł  VI.  W  cichym  zamyśle  kardynałów  Giovanni  Montyni  mógł  zostać  wybrany  papieżem  już  w  1958  roku,  lecz  nie  był  wtedy  kardynałem.  I  tu  moja  dygresja:  wybór  papieża  przez  kolegium  kardynalskie  jest  tylko  zwyczajowo  przyjęte.  Papieżem  może  zostać  wybrana  osoba  duchowna,  ksiądz  diecezjalny,  zakonnik  funkcyjny  nawet  będący  księdzem  proboszczem lub  zakonnikiem :  prowincjał  zakonu,  przeor,  gwardian,  mający  umiejętności  zarządzania  dobrami  kościelnymi  i  godny.   Papież  PAWEŁ  VI  był  godnym  następcą  Jana  XXIII  i  kontynuatorem  reformy  Kościoła  Katolickiego  w  czasie  po  ustaleniu  /uchwaleniu /  wyników  Soboru  Watykańskiego  II.  W  czasie  swojego  pontyfikatu  odbył  szereg  ważnych  podróży  zagranicznych.  Papież  Paweł  VI  zmarł  na  zawał  serca  z  obrzękiem  płuc  6  sierpnia  1978 roku  w  letniej  rezydencji  papieży  w  Castel  Gandolfo.  Jest  wyniesiony  na  ołtarze.

  Photo: Jan Paweł  I       Po  papieżu  Pawle  VI  kardynał  włoski  Albino
Luciani  został  wybrany  przez  kolegium  kardynalskie  w  dniu  26  sierpnia  1978 roku  jako  263  papież  Kościoła  Katolickiego. 
Nowy  papież  po  długim  zastanowieniu  się  i  po  długiej  modlitwie  przed  podjęciem  ważnej  dla  niego  decyzji,  chociaż  wiadomo  było,  że  choruje  na  serce  i  układ  krążenia  wyraził  zgodę  na  wybór  na  papieża  przed  obecnym   kolegium  kardynalskim.
Nowo  wybrany  papież  w  uznaniu,  lub  nawet  hołdzie  dla  swoich  dwóch  poprzedników  na  tronie  papieskim  czyli  papieży  Jana  XXIII  i  Pawła  VI  przybrał  imię   JAN  PAWEŁ  I.  Papież  JAN  PAWEŁ  I  w  dniu  28  września  1978 roku  zmarł  w  nocy  na  zawał  serca  po  33 dniowym pontyfikacie.  Obecnie  jest  sługą  Bożym.

Gdzie jesteś Polaku myślami?

Gdzie jesteś Polaku myślami,
gdzie w wolny od pracy dzień?     
Zwyczajnie między Polakami,
czy tam gdzieś na obczyźnie…

W kalendarzu kartka czerwona
niepodlegli dawno Polacy.
Na mapie ojczyzna jest wolna,
a marzysz o jakiejś pracy…

Francja, Anglia czy też kraj inny
świdruje myśli, aż
do bólu.
Świat, Europa czeka i jesteś winny
z pszczołami we własnym ulu.

Kraina miodem słynie na gorzko
w korytach nad dwiema rzekami.
Nie oddaj duszy nieznanym bożkom,
bądź swój między Polakami…


Photo :  PANAMA  - za  3  lata  tu odbędą  się  Światowe  Dni  Młodzieży.
Pożywienie  z  lądu  j  morza.  Piękny  krajobraz  zieleni  i  morza.