poniedziałek, 15 sierpnia 2016

PAPIEŻE - PONTYFIKATY DLUGIE I KRÓTKIE

HEJ   WITAM  WAS  MOI  DRODZY  WSZYSTKICH  NA  ŚWIECIE .
papeži, пап, papi, papes, papoj, papas, paper, paver, pape, TaT
Photo: Papież Benedykt  XVI                   Papież  Franciszek - pontyfikat  od 13.03.2013

żyje,  zrezygnował /zły stan
zdrowia/ papież:2005 - 2013 r.            Papież  przemawia  w  Parlamencie Europejskim
                                                                
 Co  oznacza  słowo  papież  ?  Z  języka  greckiego  to  papas,  czyli  ojciec.  Tak  na  początku  chrześcijaństwa  wierni  mówili,  pozdrawiali  tym  słowem  swoich  przywódców  duchowych,  biskupów.  W  Cesarstwie  Rzymskim  z  językiem  łacińskim,  w  użyciu  przyjęła  się  forma  zlatynizowana  papa.  Na  ściana  rzymskich  katakumb  występuje  napis  papa.  Na  początku  średniowiecza  to  słowo  pojawia  się  w  dokumentach  papieskich.  Papież  Grzegorz  VII  uznał, że  słowo  to  przynależy,  więcej  jest  zastrzeżone  dla  biskupa  Rzymu.  Później  wyraz  papa  został  zastąpiony   określeniem  Romanus  Pontifex  inaczej  arcykapłan.  W  zwrocie  Romanus  Pontifex zawarte   są  dwie  funkcje  przynależne  papieżowi :  jako  biskup  Rzymu  i  pontifik,  to  znaczy  głowa  całego  Kościoła  katolickiego.  
Źródła  dotyczące  dziejów  papiestwa  są  dość  skąpe,  zwłaszcza  jeśli  chodzi  o  ustalenie  imion  pierwszych  papieży.  Wśród  wybranych  na  papieża  byli  papieże  wybrani  zgodnie  z  wymogami  i  antypapieże  nie  uznani  przez  Kościół  katolicki.  Według  zgodnej  kolejności  /chronologii/  Jan  Paweł  II  był  264  papieżem.  Najwięcej  papieży  około  200  było  narodowości  włoskiej.  Papież  Hadrian  VI  był  ostatnim  papieżem  nie  Włochem,  aż  do  1978  roku,  do  wyboru  Polaka,  kardynała  Karola  Wojtyłę,  który  przybrał  imię  Jan  Paweł II.
Papieżowi  przysługuje  też  tytuł  "Namiestnik  /  Vicarius /  Jezusa  Chrystusa".
Pierwszym  papieżem  był  Piotr.  Piotr  wcześniejsze  imię  Szymon  był  rybakiem  i  żonatym.  Pochodził  z  Palestyny,  mieszkał  w  pobliżu  jeziora  Genezaret  / Betsajda  Galilejska /.  Miał  brata  Andrzeja  i  obaj  przystąpili  do  grona  najbliższych  uczniów   Jezusa  z  Nazaretu.
Szymona  nazwano  po  aramejsku  Kefasem.  Po  polsku  Kefas  to  opoka,  a  w  języku  greckim  petros  i  dalej  po  polsku  petros   to Piotr.  Niby  to  proste  i  zarazem  trudne.  Tu  ukłon  dla  osób - tłumaczy  z  innych  języków.
Pierwotny  Szymon,  teraz  już  Piotr -  pierwszy  papież  po  męczeńskiej   śmierci  Jezusa  Chrystusa  stoi  na  czele,  przewodzi  kolegium  dwunastu    pozostającym  przy  życiu  apostołom.  Pontyfikat  świętego   Piotra  był  najdłuższy  w  dziejach  papiestwa,  od  33  roku  do  67  roku  i  trwał  34  lata.  Piotr -  papież  dwa  lata  spędził  w  więzieniu  /od 47  do  49  roku/. Jako  papież,  św. Piotr  brał  udział  razem  z  Pawłem  z  Tarsu  w  kolegium  apostolskim  / soborze /  w  Jerozolimie.  Uzgodniono  wtedy  tryb  postępowania  wobec  pogan,  którzy  zgłaszali  się  do  gmin  chrześcijańskich.
Inne  długie  w  czasie  pontyfikaty  papieży : 
2/ Pius  IX /9/  1846  - 1878 rok  -  31  lat  i  8  miesięcy
3/ Jan  Paweł  II /2/   - 1978 -  2005  rok  25  lat  5 miesięcy
4/ Leon  XIII /13/ - 1878 - 1903 rok  25 lat  i  3  miesiące
5/ Pius  VI  /6/  -  24  lata  i  6  miesięcy
6/ Hadrian  I  /1/  772 - 795 rok  -  niecałe  24  lata
7/ Pius  VII  /7/   1800  -  1823 rok  - 23 lata  i  5  miesięcy
8/ Aleksander  III  /3/  -  1159  -  1181 rok -  niecałe  22 lata
9/ Sylwester  I  /1/  - 21  lat  i  kilka  miesięcy
10/ Leon  I  Wielki  -  440  -  461 rok  21  lat  i  2  miesiące
11/ Urban  VIII   / 8 /  1623  -  1644  rok  niecałe  21  lat
12/ Leon  III  /3/  795  - 816 rok  - 20  lat  i  6  miesięcy

     Krótkie  i  bardzo  krótkie  pontyfikaty :

1/  Stefan  II  /2/   752 rok          -  4  dni
2/  Urban  VII  /7/   1590 rok      - 12  dni
3/  Bonifacy  VI  /6/  - 896 rok    - 14  dni
4/  Celestyn  IV  /4/  - 1241 rok  - 17  dni
5/  Syzyniusz              -  708  rok  - 20  dni
6/  Marceli  II  /2/     - 1555 rok  - 21  dni
7/  Teodor  II  /2/     -   827 rok   - 21  dni
8/  Damazy II  /2/    -  1048 rok  - 23  dni
9/  Pius  III    /3/     -   1503 rok -  26  dni
10/ Pius  XI    /11/   -   1605 rok -  26  dni 
11/ Walentyn                   827 rok -  26  dni
12/ Jan  Paweł  I  /1/    1978 rok -  33 dni
13/ Hadrian  V /5/         1226 rok -  39 dni
14/ Grzegorz  VIII /8/   1186 rok -  58 dni
15/ Innocenty  IX /9/    1591 rok -  61 dni
 Wymieni  wyżej  papieże,  o  krótkich  pontyfikatach  jak  wyżej  umarli  w  czasie  pełnienia  urzędu  Namiestnika  Jezusa  Chrystusa.  W przypadku  śmierci  papieża  o  krótkim  pontyfikacie  były  lata,  kiedy  wybierano  w  jednym  roku  dwóch  papieży.  W  czasach  nam  bliższych  w  1978 roku  po  krótkim,  33 dniowym  pontyfikacie  papieża  Jana  Pawła  I, kolegium  kardynalskie  ponownie  wybrało  nowego  papieża  Jana  Pawła  II.  Inne  sytuacje  miały  miejsce  w  przypadku  usunięcia  z  urzędu  papieskiego.
BARDZO  SERDECZNIE  DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ,  ZA  CIERPLIWOŚĆ  I  WYROZUMIAŁOŚĆ.  ZAGADNIENIA  TU  PORUSZANE  NISĄ  ŁATWE. Dla  Pań podarunek, Panom dziękuję  bardzo  i  zapraszam  na  mój  blog.
Postscriptum:  przy  zestawieniach  długości  pontyfikatów,  korzystałem z opracowania  Rudolfa  Fischer - Wollperta. 

 
    Karol  Wojtyła


Do  sosny  polskiej

Gdzie  winnice,  gdzie  pomarańcze  rosną                                  Piękny  krajobraz             

 

Ty domowy mój prostaku, zakopiańska sosno
Od matki i sióstr oderwana rodu
Stoisz sieroto pośród cudzego ogrodu.

Jakże tu miłym jesteś gościem memu oku,
Bowiem oboje doświadczamy jednego wyroku,
I mnie także pielgrzymka wyniosła daleka,
I mnie w cudzej ziemi czas życia ucieka.

Czemuś, choć cię starania cudze otoczyły,
Nie rozwinęła wzrostu, utraciła siły?
Masz tu wcześniej i słonce, i rosy wiośniane,
a przecież twe gałązki bledną pochylone.

Więdniesz.
Usychasz smutna wśród kwitnącej płaszczyzny
I nie ma dla ciebie życia, bo nie ma Ojczyzny.
Drzewo wierne!

Nie zniesiesz wygnania, tęsknoty
Jeszcze trochę jesiennej i zimowej słoty
A padniesz martwa!
Obca ziemia cię pogrzebie.
Drzewo moje.
Czy będę szczęśliwszy od ciebie?

październik 1995
          K w i a t y  d l a   C i e b i e