środa, 28 września 2016

PROTESTANTYZM 1

HEJ   WITAM  BARDZO  SERDECZNIE  MOICH  PRZYJACIÓŁ  NA  CAŁYM  ŚWIECIE.
протестантство, Protestantism,  protestantismo,  protestantisme,  Protestantismus,
 protestantismo, protestanttisuus, protestantism,  protestantism
 


Sobór  Watykański  II  wypracował   specjalny  Dekret  o  ekumenizmie,  aby  wyjaśnić  i  pogłębić  jego  zasady  i  podać  konkretne  wskazówki  wprowadzenia  go  w  życie.  Sobór  Watykański  II /2/  mówi   o  modlitwie   jako  o  duszy  wszelkiego  ekumenizmu.   Zwykle  przez  modlitwę  ekumeniczną,  rozumie  się  modlitwę  wspólną  chrześcijan  różnych   Kościołów  lub  wspólnot  chrześcijańskich.

Photo: Bielsko-Biała - Kościół                       PROTESTANTYZM   1
 Ewangelicko- Augsburski /W.P./    Wiek  XVI  /16/  był  okresem 
gwałtownych  wstrząsów  w  łonie  Kościoła.  Doprowadziły  one  ostatecznie   do   wielkiej   schizmy   zachodniej.  Wśród   przyczyn,  które  spowodowały  powszechny  ruch  reformacyjny  należy  wymienić   pojawiające  się  oznaki   dekadencji   katolicyzmu   średniowiecznego  /klerykalizacja  życia /,   niski  poziom  wykształcenia   kleru,   nepotyzm   panujący  w   Kurii   rzymskiej,  gromadzenie  wielkich  bogactw   przez   Kościół   oraz   jego   powiązanie   z   państwem,   wzrost   znaczenia   lokalnych   władców,   rozwój   uczuć   narodowych   i   pojawienie  się   nowych   prądów   intelektualnych   związanych   z   Renesansem.   Rezultatem   XVI  /16/   wiecznego   ruchu   reformacyjnego    było   powstanie   Kościoła   ewangelicko  -  augsburskiego   /reforma  Lutra/,
Kościoła   ewangelicko  -  reformowanego  /reforma  U.  Zwingliego   i   J.  Kalwina/   oraz    Kościoła  anglikańskiego.   Nazwa   "protestantyzm"   wywodzi  się   od   protestu   pięciu   książąt   niemieckich   i   14   miast,  zwolenników   reformacji,   na   sejmie   w   Spirze   / rok  1529 /.   Powodem   protestu   było   zarządzenie   cesarza   Karola   V  /5/   ograniczające   rozprzestrzenianie  się   reformacji.
Historia  reformacji   jest   ściśle  związana   z   osobami  i   działalnością   M.   Lutra,   U.  Zwingliego   oraz  J.  Kalwina.  Ciąg  dalszy  nastąpi.  Serdecznie  WAS  pozdrawiam.

Upał


Winem zwilżaj żar płuc:                     
            

spieką i skwar

zsyła nam gwiazda Pies.

Ciężki, znojny to czas!

Upał — i w krąg

wszystko z pragnienia schnie.

W ciszy skwaru, wśród drzew

brzmi jeno wciąż

cykad zgiełkliwy chór;

Karczoch jeno wśród pól

kwitnie w te dni...

Biesi się niewiast ród...

Męże chodzą bez sił:

pali im mózg,

lędźwie wysusza Pies...

Przełożył Stefan Srebrny

Photo : Antwerpia -Katedra Matki Boskiej - północna  Belgia

sobota, 24 września 2016

KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY 5

HEJ  WITAM  BARDZO  SERDECZNIE  WAS  KOCHANI  WSZYSTKICH  NA  ŚWIECIE.

ортодоксальность,   orthodoxie,  orthodoxy,  ortodokseco,  ortooxia,  ortodosse

Momentem  przełomowym  w  kontaktach   ekumenicznych  między  Kościołem  rzymskim  i  Kościołem   prawosławnym   był    Sobór   Watykański   II  /2/,  w  którym   uczestniczyli   również   przedstawiciele   Kościoła   prawosławnego.    W  roku   1964,   w   Jerozolimie,   kolebce     chrześcijaństwa,   doszło  do  historycznego  spotkania   między  papieżem   Pawłem  VI  /6/   i   patriarchą   Konstantynopola   Atenagorasem   I  /1/.   W  tym  samym  roku   14   Kościołów   prawosławnych,   których  przedstawiciele  zebrali  się  na  wyspie  Rodos,    jednogłośnie  zobowiązało  się  do  rozpoczęcia  poważnego  dialogu   ekumenicznego   z   Kościołem   Rzymskim.   W  roku   1965,   na  zaproszenie  papieża,    Atenagoras   przybył  do  Watykanu,   a   7   grudnia  została   ogłoszona  tak  zwana   Wspólna   Deklaracja,   w  której   szefowie  / głowy /   Kościołów   odwołali   wzajemnie   ekskomunikę   z   roku   1054.
Rezultatem   Soboru   Watykańskiego   II  /2/  był   między  innymi   dokument  o   ekumenizmie
Unitatis   redintegratio,   który  dawał   podstawy  do  dialogu.   Wyrazem  dobrej  woli   Kościoła   katolickiego  było  również  powołanie  do  życia   stałego   Sekretariatu  do  Spraw   Jedności   Chrześcijan.
Pontyfikat  świętego   Jana  Pawła   II /2/   jest  okresem   szczególnie   bogatym   w   kontakty   ekumeniczne.    W   roku   1979   papież   spotkał   się   z   patriarchą   Dimitriosem   I  /1/   w   Istambule.   Owocem   tego  spotkania   było   powołanie   specjalnej    Komisji   Mieszanej   do   dialogu   teologicznego   katolicko  -  prawosławnego.   Odbywają  się  posiedzenia  plenarne  Komisji.   Rezultatem   tych   spotkań   są   dokumenty :    "Misterium   Kościoła  i   Eucharystii   w   świetle  tajemnicy   Trójcy   Świętej"   oraz   "Wiara,   sakramenty   i   jedność  Kościoła".   Ostatnim,   wspaniałym   akcentem   dialogu    katolicko  -   prawosławnego   była   za   czasów   pontyfikatu   Jana  Pawła   II  /2/  wizyta   Patriarchy   Dimitriosa   I /1/  w   Watykanie   6  -  10  grudnia   1987  roku.   W   czasie   pobytu    Patriarcha   i   Papież   odprawili   wspólnie  Liturgię   Słowa,   wygłaszając   wyznanie   wiary,    Symbol   nicejsko  -   konstantynopolitański ,   w  języku   greckim   zgodnie  z  liturgią   Kościoła   bizantyjskiego.
Razem   również   wygłosili   swe   przemówienia   i    udzielili   błogosławieństwa    z   loggi   Błogosławieństw     bazyliki   Świętego  Piotra.   Bezpośrednim   rezultatem   wizyty,   która   unaoczniła   wszystkim,   jak  wiele   już   uczyniono   na   drodze   zbliżenia   dwóch   bratnich   Kościołów,  było   podpisanie   wspólnej   deklaracji   końcowej.

Z  TYCH   PROSTYCH,  MĄDRYCH  I  DOBRYCH  SŁÓW  PŁYNIE   MĄDRA  NAUKA,  NAWET  WIĘCEJ,   CO  SŁOWO  TO  GŁĘBSZA  MYŚL   I  MĄDRA  NAUKA.
NAJLEPSZE  I  SZCZERE  ŻYCZENIA  TĄ  DROGĄ  CZYTELNIKOM  BLOGA PRZEKAZUJĘ.  DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ  I  CIERPLIWOŚĆ.
 

Dać Bogu szansę.  Ks.  JAN  PAŁYGA

Zmarnowałeś dane ci możliwości

Zrobiłeś wiele złego
I dziś mówisz, że wszystko stracone            Że przegrałeś życie
I wszystko skończone.
To nieprawda, póki człowiek żyje                 


Wszystko jest możliwe.
Co mam robić? – pytasz.
Odpowiadam – dać Bogu szansę
Otworzyć się na Jego działanie
Dać Mu wolną rękę w dysponowaniu sobą
Odpowiadać na impulsy łaski
Pozrywać niepotrzebne więzy
Stać się wolnym
Wyrażać gotowość pójścia
Gdzie wskaże Jego ręka
A potem modlić się, pracować i czekać.
On bowiem sam wybiera czas łaski.

Photo :  Rosja  -  budynek  ze  złoconym  dachemniedziela, 18 września 2016

MIŁE ŻYCZENIA

HEJ  WITAM  UPRZEJMIE  I  SERDECZNIE  WAS WSZYSTKICH  NA  ŚWIECIE

 пожелания,  auguri,  wishes,  deziroj,  voeux,  deseos,  desejos,  Wunsche,  vota,  noraj.

Wszystkim  sympatycznym  Czytelnikom  mojego  bloga  szczerze  życzę  dużo  zdrowia,   szczęścia,  radości,  pogody  Ducha,  sukcesów  osobistych,  rodzinnych,  partnerskich,  zawodowych   i  ogólnie  mówiąc  sukcesów  w  życiu.  W  moim  kraju  już  jesień  kalendarzowa.
Dla  tych,  których  interesują  cechy  charakteru  i  znaki  zodiaku  to  skrótowo :  od  24  września  do  23  października   słońce  znajduje  się
w  znaku  W a g i.  Wszystkim  Państwu  i  tym  w  znaku  Wagi  życzę :
dużo  uroku  osobistego,  estetyzmu,  poczucia  i  stosowania  sprawiedliwości,  uprzejmości,  równowagi  życiowej,  idealizmu.  A  także  życzę  dużo  wdzięku,  oszczędności  w  życiu,  cech  takich  jak  towarzyskość,  intelektualizm  i  charyzma  w  życiu.
Cecha  typowa  dla  znaku  Wagi,  to  pewna  wytworność  wobec  partnerki /partnera/.  Nastrój  czasem  zapalny.  Ta  osoba  jest  dobrze  wychowana  i  taktowna  w  postępowaniu.  Jest  z  natury  towarzyska.  W  znaku  Wagi  Osoba  posiada  wrodzoną  mądrość,  a  może  i  spryt  życiowy.  Z  tego  znaku  są  osoby  zgodne,  pogodne  i  pełne  wdzięku.  Mają  powodzenie  u  partnerów /partnerek/.  Są  to  osoby  dyskretne,  nawet  więcej,  nie  plotkują.  Każdy  człowiek  miewa  wady.  A  znak  Wagi  ?  Czasem  bywa  to  iluzja,  fascynacja  czymś  mało  ważnym  u  kogoś  bliskiego  i  później  rozczarowanie.
I  tak  jest  na  prawdę.  W  znaku  Wagi  rodzą  się  ludzie  mili,  sympatyczni  i  ładni.  Takie  Osoby  dążą  intuicyjnie  do  harmonii,  równowagi  wewnętrznej.  Spokojni,  weseli,  zgodni.  I  tu  rodzą  się  dwa  pytania.  Jeśli  u  steru  nawy  państwowej  będzie  więcej  osób  w  znaku  Wagi,  więcej  u  steru  wielu  państw  będą  tacy  ludzie,  to  nasz  piękny  świat  będzie  żył  w  pokoju  i  szczęśliwego  bytu  i  życia ?  Drugie  pytanie  dotyczy  znaczącego  postępu  w  skoku  cywilizacyjnym,  czy  urodzeni  w  znaku  Wagu  potrafią  stanąć  na  czele  słynnych  odkrywców  w  wielu  dziedzinach :  w  najszerszym   spektrum  nauki  i  techniki,  a  szczególnie  w  dziedzinie  zdrowia:  transplantologia  serca,  nerek,  wątroby,  w  dziedzinie  leczenia  nowotworów,  w  dziedzinie  biologii,  genetyki.  W  dziale  techniki,  logistyki,  automatyzacji  i  robotyzacji,  programowania  i  wielu  pokrewnych  części  sfery  nauki  cywilizacyjnej  i  humanistyki.  Cnotą  ludzi  urodzonych  w  znaku  Wagi  jest  umiłowanie  pokoju  na  świecie.  
A  dyplomacja  i  uzdolnienia  artystyczne  u  Wagi.  To  urodzeni  dyplomaci,  lecz  nie  zawsze  zostają  dyplomatami.  Te  osoby  lubią  ruch,  taniec.  Sztuka,  wąskie  dziedziny  artystyczne  i  to  co  jest  w  harmonii  i  jej  syntezą,  muzyka,   rytm   to  Waga  czuje  i  lubi.
Skoro  znak  Zodiaku  Waga,  to  także  wpływ  planet.  Od  czasów  starożytnych  i  w  różnych  kulturach  powstawały  przepowiednie i  bliższe  określenia   wpływu  planet  na  poszczególne  części  organizmu  ludzkiego.  Teraz  ta  wiedza  jest  już  powszechna.
Saturn  silnie  oddziałuje  na  głowę  i  szyję.  Wpływ  Jowisza  jest  znaczący  na  barki  i  piersi.  Wenus  rządzi  organami  rozrodczymi.  Pod  wpływem  Marsa  znajdują  ścięgna  i  osierdzie.  Słońce  włada  sercem,  wątrobą  i  płucami.  Jak  złość  to  upust  żółci  nie  zaszkodzi,  to  pomoże  i  sercu  i  wątrobie.  Merkuremu  podlegają  uda  i  kolana.  A  co  z  Księżycem  ?  Księżyc  oddziałuje  na  całą  resztę  ciała.  Tu  działa,  o  czym  nie  wszyscy  wiedzą :  magiczna  cyfra  7.
Taki   podział   odpowiadał   starożytnemu   podziałowi   nieba   ziemi  i  człowieka   na  7  części  składowych.  Ojciec  medycyny  Hipokrates  taki  sam  podział  uwzględnił  w  swych  licznych,  jak  na  tamte  czasy  pismach.
 SERDECZNIE   ŻYCZĘ   WAM  WSZYSTKIM  TEGO,  CO   NA  WSTĘPIE
 BARDZO  DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ.


"najwyższy punkt wspomnień

raz na jakiś czas przytrafia się                lato tak ciepłe, że wystarczy
na rozgrzanie zimnego serca
co potrafi już tylko trwać
nie chcieć i nie marzyć
o jutrze

chce schować smutki na potem
by niebo nie musiało opłakiwać
każdej chwili straconego snu
rozdartego wtedy
gdzieś blisko
ale wczoraj

być dziś tak trudno, gdy wszystko
błahe się zdaje gdy byliśmy 
tamtą radością, chwilą 
jedynie ciepło, co roku 
chce być Tobą
naszym jutrem 

szczęściem tego, oddechu uczuć
co wędrowały uliczkami życia
nie rozpieszczają, trwają, są 
                         ...Slawrys...


     Photo:  Maine  /USA/  wybrzeże  Oceanu  Atlantyckiego


                        

piątek, 16 września 2016

KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY W POLSCE 1

HEJ  UPRZEJMIE   WITAM  WAS  MOI  MILI  WSZYSCY  NA  ŚWIECIE

ортодоксальность,   orthodoxie,  orthodoxy,  ortodokseco,  ortooxia,  ortodosse

Polski  Kościół  prawosławny  powstał  po  I  /1/   wojnie  światowej,  a   jego   autokefaliczność  została  uznana  przez   Patriarchat   Konstantynopola  w  roku  1924.  Po   II  /2/  wojnie  światowej  w  nowych  granicach  zostało  kilkaset  tysięcy  prawosławnych.  Obecnie  prawdopodobną  liczbą  jest  około  500  tysięcy  wiernych  prawosławnych  w  Polsce.  Na  czele  stoi  metropolita  prawosławny.  
Kościoły  Wschodni   i   Zachodni   od  momentu  schizmy  wschodniej    / 1054  rok /  kilkakrotnie  podejmowały  próby  zjednoczenia.   W  nocie  historycznej  wspomniano  o   unii  kościelnej  po  Soborze  lyońskim   / 1274  rok /  i  Unii  florenckiej  po  Soborze  we  Florencji
/ 1439  rok  /.   Te  krótkotrwałe   unie  miały  jednak  bardziej  charakter  posunięć  politycznych   niż   głębokiej  komunii   Kościołów.   
W  Polsce  część  kleru   prawosławnego   przystąpił   Łacińskim,   tworząc  tak  zwany   Kościół  Unicki    / Unia  brzeska  -  1596  rok /.   
W   czasach   nowożytnych   zarówno   katolicy  jak  i  prawosławni   zdali  sobie  sprawę  z  tego,   jak  wiele  mają  wspólnego  dziedzictwa  :  sakramenty,   struktura  kościelna,   doktryna.
W  praktyce   jednak   kontakty  oficjalne  były   rzadkie.  Kościół  prawosławny   prowadził   o  wiele   bardziej  ożywiony  dialog   ze   Wspólnotą   anglikańską,   wschodnimi   Kościołami   przedchalcedońskimi   i   ze  starokatolikami   niż   z   Kościołem   katolickim. 
Najwyższą  władzę   Kościoła  stanowi :  Ś w i ę t y   S y n o d   B i s k u p ó w.
Zwierzchnikiem  Kościoła  Prawosławnego  w  Polsce  jest  J  E  arcybiskup   Sawa,  ordynariusz  warszawsko - bielski  i  całej  Polski.  Kościół  Prawosławny  w  Polsce  liczy  8  diecezji.   Ordynariuszami  diecezji   są  arcybiskupi  i  biskupi.  Są  też  biskupi,  pomocnicy  diecezji.  W  polskim  Kościele  Prawosławnym  istnieją   klasztory  męskie  i  żeńskie.  Na  czele  są  przełożeni  klasztorów  według  posłuszeństwa  jak  w  Kościele  katolickim.
Wszystkim  uprzejmie  dziękuję  za  uwagę.  
Photo: /W.P./Cerkiew                                                           

w  Supraślu  -  niżejBłysk w mroku  -  Marek  Czuku
W 20-lecie pontyfikatu Jana Pawła II

Urodził się, by świadczyć
o tym, co nosi ta ziemia,
i o nietrwałości wszelkiego jarzma.

Mówi o trudach daremnych
i wiecznych prawach,
a słowa Jego odbijają się w słońcu.

Daje nam siebie i swego ducha,
aż wszystkie sprawy tego świata
w miłość się obrócą.

Jest z nami
i trwać będzie przy nas
na przekór śmierci.


Photo: Brazil -  Brazylia


niedziela, 11 września 2016

KOŚCIOŁY PRAWOSŁAWNE 4

HEJ  WITAJCIE  MOI  MILI  WSZYSCY  NA  ŚWIECIE.
ортодоксальность,   orthodoxie,  orthodoxy,  ortodokseco,  ortooxia,  ortodosse

Obecnie  Kościoły  prawosławne  tworzą  grupę  autokefalicznych  wspólnot  pozostających  we  wspólnej  komunii.    Autokefaliczność   polega   na  niezależności  administracyjnej  każdego  z  Kościołów.  Żaden   z  nich  nie  zajmuje   miejsca   uprzywilejowanego  i  sam  nie  może  uważać  siebie  za   Kościół   prawosławny  /jako  nadrzędny/,   ponieważ  dopiero  wszystkie   razem  tworzą  prawdziwy  Kościół   Chrystusowy.   Najwyższym   autorytetem   Kościoła  prawosławnego  jest   Sobór   Ekumeniczny.  Zgodnie  z  uchwałami   Soboru  Konstantynopolitańskiego  I  /1/   Kościoły  uznają   zwierzchnictwo  patriarchy,  metropolity  lub  arcybiskupa  stolicy,   ale  w  praktyce  podlegają   jurysdykcji   tzw.   Świętego   Synodu,  któremu  przewodniczy  najwyższy  w  praktyce  prałat.    Działają  również   synody  i  rady  diecezjalne  i  parafialne,   które  zajmują  się  problemami   konkretnych  wspólnot.  Brak  organu  centralnego,  który  miałby  władzę   jurysdykcyjną   nad   Kościołami  prawosławnymi  stwarza  wielkie  problemy   w   dialogu   ekumenicznym.
Kościół  Katolicki   i   Kościół   Prawosławny.
Przebieg  obrad  i  dokumenty  końcowe   Soboru   Watykańskiego   II  /2/  miały  wielkie  znaczenie  również   dla  Kościołów  ortodoksyjnych.  Otwarcie  Kościoła  katolickiego  na  dialog  ekumeniczny,  zmusiło   niejako  prawosławnych  do  intensywnych  konsultacji  w  celu  znalezienia  wspólnej  linii  działania.  Konferencje  pan - ortodoksyjne    przygotowały  już  zakres  tematów,  które  mogą  być  przedmiotem  obrad  Soboru. 
SERDECZNIE  POZDRAWIAM  WSZYSTKICH.   Dla  PAŃ  kwiaty.

KAROL  WOJTYŁA

Z wolna słowom odbieram blask, 
                                          Kwiaty dla  Ciebie      
z wolna wszystko napełniam nicością spędzam myśli jak gromadę cieni, która czeka na dzień stworzenia. To dlatego, by otworzyć przestrzeń dla wyciągniętych Twych rąk, to dlatego, by przybliżyć wieczność, w którą byś tchnął. Nie nasycony jednym dniem stworzenia, coraz większej pożądam nicości, aby serce nakłonić do tchnienia Twojej Miłości.
       

Photo: Cerkiew św. Ducha  Białystok  /W.P./

  
                         Nowa  Zelandia   -  Romantyczny  Zachód   Słońca