piątek, 16 września 2016

KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY W POLSCE 1

HEJ  UPRZEJMIE   WITAM  WAS  MOI  MILI  WSZYSCY  NA  ŚWIECIE

ортодоксальность,   orthodoxie,  orthodoxy,  ortodokseco,  ortooxia,  ortodosse

Polski  Kościół  prawosławny  powstał  po  I  /1/   wojnie  światowej,  a   jego   autokefaliczność  została  uznana  przez   Patriarchat   Konstantynopola  w  roku  1924.  Po   II  /2/  wojnie  światowej  w  nowych  granicach  zostało  kilkaset  tysięcy  prawosławnych.  Obecnie  prawdopodobną  liczbą  jest  około  500  tysięcy  wiernych  prawosławnych  w  Polsce.  Na  czele  stoi  metropolita  prawosławny.  
Kościoły  Wschodni   i   Zachodni   od  momentu  schizmy  wschodniej    / 1054  rok /  kilkakrotnie  podejmowały  próby  zjednoczenia.   W  nocie  historycznej  wspomniano  o   unii  kościelnej  po  Soborze  lyońskim   / 1274  rok /  i  Unii  florenckiej  po  Soborze  we  Florencji
/ 1439  rok  /.   Te  krótkotrwałe   unie  miały  jednak  bardziej  charakter  posunięć  politycznych   niż   głębokiej  komunii   Kościołów.   
W  Polsce  część  kleru   prawosławnego   przystąpił   Łacińskim,   tworząc  tak  zwany   Kościół  Unicki    / Unia  brzeska  -  1596  rok /.   
W   czasach   nowożytnych   zarówno   katolicy  jak  i  prawosławni   zdali  sobie  sprawę  z  tego,   jak  wiele  mają  wspólnego  dziedzictwa  :  sakramenty,   struktura  kościelna,   doktryna.
W  praktyce   jednak   kontakty  oficjalne  były   rzadkie.  Kościół  prawosławny   prowadził   o  wiele   bardziej  ożywiony  dialog   ze   Wspólnotą   anglikańską,   wschodnimi   Kościołami   przedchalcedońskimi   i   ze  starokatolikami   niż   z   Kościołem   katolickim. 
Najwyższą  władzę   Kościoła  stanowi :  Ś w i ę t y   S y n o d   B i s k u p ó w.
Zwierzchnikiem  Kościoła  Prawosławnego  w  Polsce  jest  J  E  arcybiskup   Sawa,  ordynariusz  warszawsko - bielski  i  całej  Polski.  Kościół  Prawosławny  w  Polsce  liczy  8  diecezji.   Ordynariuszami  diecezji   są  arcybiskupi  i  biskupi.  Są  też  biskupi,  pomocnicy  diecezji.  W  polskim  Kościele  Prawosławnym  istnieją   klasztory  męskie  i  żeńskie.  Na  czele  są  przełożeni  klasztorów  według  posłuszeństwa  jak  w  Kościele  katolickim.
Wszystkim  uprzejmie  dziękuję  za  uwagę.  
Photo: /W.P./Cerkiew                                                           

w  Supraślu  -  niżejBłysk w mroku  -  Marek  Czuku
W 20-lecie pontyfikatu Jana Pawła II

Urodził się, by świadczyć
o tym, co nosi ta ziemia,
i o nietrwałości wszelkiego jarzma.

Mówi o trudach daremnych
i wiecznych prawach,
a słowa Jego odbijają się w słońcu.

Daje nam siebie i swego ducha,
aż wszystkie sprawy tego świata
w miłość się obrócą.

Jest z nami
i trwać będzie przy nas
na przekór śmierci.


Photo: Brazil -  Brazylia