środa, 28 września 2016

PROTESTANTYZM 1

HEJ   WITAM  BARDZO  SERDECZNIE  MOICH  PRZYJACIÓŁ  NA  CAŁYM  ŚWIECIE.
протестантство, Protestantism,  protestantismo,  protestantisme,  Protestantismus,
 protestantismo, protestanttisuus, protestantism,  protestantism
 


Sobór  Watykański  II  wypracował   specjalny  Dekret  o  ekumenizmie,  aby  wyjaśnić  i  pogłębić  jego  zasady  i  podać  konkretne  wskazówki  wprowadzenia  go  w  życie.  Sobór  Watykański  II /2/  mówi   o  modlitwie   jako  o  duszy  wszelkiego  ekumenizmu.   Zwykle  przez  modlitwę  ekumeniczną,  rozumie  się  modlitwę  wspólną  chrześcijan  różnych   Kościołów  lub  wspólnot  chrześcijańskich.

Photo: Bielsko-Biała - Kościół                       PROTESTANTYZM   1
 Ewangelicko- Augsburski /W.P./    Wiek  XVI  /16/  był  okresem 
gwałtownych  wstrząsów  w  łonie  Kościoła.  Doprowadziły  one  ostatecznie   do   wielkiej   schizmy   zachodniej.  Wśród   przyczyn,  które  spowodowały  powszechny  ruch  reformacyjny  należy  wymienić   pojawiające  się  oznaki   dekadencji   katolicyzmu   średniowiecznego  /klerykalizacja  życia /,   niski  poziom  wykształcenia   kleru,   nepotyzm   panujący  w   Kurii   rzymskiej,  gromadzenie  wielkich  bogactw   przez   Kościół   oraz   jego   powiązanie   z   państwem,   wzrost   znaczenia   lokalnych   władców,   rozwój   uczuć   narodowych   i   pojawienie  się   nowych   prądów   intelektualnych   związanych   z   Renesansem.   Rezultatem   XVI  /16/   wiecznego   ruchu   reformacyjnego    było   powstanie   Kościoła   ewangelicko  -  augsburskiego   /reforma  Lutra/,
Kościoła   ewangelicko  -  reformowanego  /reforma  U.  Zwingliego   i   J.  Kalwina/   oraz    Kościoła  anglikańskiego.   Nazwa   "protestantyzm"   wywodzi  się   od   protestu   pięciu   książąt   niemieckich   i   14   miast,  zwolenników   reformacji,   na   sejmie   w   Spirze   / rok  1529 /.   Powodem   protestu   było   zarządzenie   cesarza   Karola   V  /5/   ograniczające   rozprzestrzenianie  się   reformacji.
Historia  reformacji   jest   ściśle  związana   z   osobami  i   działalnością   M.   Lutra,   U.  Zwingliego   oraz  J.  Kalwina.  Ciąg  dalszy  nastąpi.  Serdecznie  WAS  pozdrawiam.

Upał


Winem zwilżaj żar płuc:                     
            

spieką i skwar

zsyła nam gwiazda Pies.

Ciężki, znojny to czas!

Upał — i w krąg

wszystko z pragnienia schnie.

W ciszy skwaru, wśród drzew

brzmi jeno wciąż

cykad zgiełkliwy chór;

Karczoch jeno wśród pól

kwitnie w te dni...

Biesi się niewiast ród...

Męże chodzą bez sił:

pali im mózg,

lędźwie wysusza Pies...

Przełożył Stefan Srebrny

Photo : Antwerpia -Katedra Matki Boskiej - północna  Belgia