niedziela, 11 września 2016

KOŚCIOŁY PRAWOSŁAWNE 4

HEJ  WITAJCIE  MOI  MILI  WSZYSCY  NA  ŚWIECIE.
ортодоксальность,   orthodoxie,  orthodoxy,  ortodokseco,  ortooxia,  ortodosse

Obecnie  Kościoły  prawosławne  tworzą  grupę  autokefalicznych  wspólnot  pozostających  we  wspólnej  komunii.    Autokefaliczność   polega   na  niezależności  administracyjnej  każdego  z  Kościołów.  Żaden   z  nich  nie  zajmuje   miejsca   uprzywilejowanego  i  sam  nie  może  uważać  siebie  za   Kościół   prawosławny  /jako  nadrzędny/,   ponieważ  dopiero  wszystkie   razem  tworzą  prawdziwy  Kościół   Chrystusowy.   Najwyższym   autorytetem   Kościoła  prawosławnego  jest   Sobór   Ekumeniczny.  Zgodnie  z  uchwałami   Soboru  Konstantynopolitańskiego  I  /1/   Kościoły  uznają   zwierzchnictwo  patriarchy,  metropolity  lub  arcybiskupa  stolicy,   ale  w  praktyce  podlegają   jurysdykcji   tzw.   Świętego   Synodu,  któremu  przewodniczy  najwyższy  w  praktyce  prałat.    Działają  również   synody  i  rady  diecezjalne  i  parafialne,   które  zajmują  się  problemami   konkretnych  wspólnot.  Brak  organu  centralnego,  który  miałby  władzę   jurysdykcyjną   nad   Kościołami  prawosławnymi  stwarza  wielkie  problemy   w   dialogu   ekumenicznym.
Kościół  Katolicki   i   Kościół   Prawosławny.
Przebieg  obrad  i  dokumenty  końcowe   Soboru   Watykańskiego   II  /2/  miały  wielkie  znaczenie  również   dla  Kościołów  ortodoksyjnych.  Otwarcie  Kościoła  katolickiego  na  dialog  ekumeniczny,  zmusiło   niejako  prawosławnych  do  intensywnych  konsultacji  w  celu  znalezienia  wspólnej  linii  działania.  Konferencje  pan - ortodoksyjne    przygotowały  już  zakres  tematów,  które  mogą  być  przedmiotem  obrad  Soboru. 
SERDECZNIE  POZDRAWIAM  WSZYSTKICH.   Dla  PAŃ  kwiaty.

KAROL  WOJTYŁA

Z wolna słowom odbieram blask, 
                                          Kwiaty dla  Ciebie      
z wolna wszystko napełniam nicością spędzam myśli jak gromadę cieni, która czeka na dzień stworzenia. To dlatego, by otworzyć przestrzeń dla wyciągniętych Twych rąk, to dlatego, by przybliżyć wieczność, w którą byś tchnął. Nie nasycony jednym dniem stworzenia, coraz większej pożądam nicości, aby serce nakłonić do tchnienia Twojej Miłości.
       

Photo: Cerkiew św. Ducha  Białystok  /W.P./

  
                         Nowa  Zelandia   -  Romantyczny  Zachód   Słońca