piątek, 27 października 2017

The 3 Tenors - Torna a Surriento

PRZESŁUCHANIE ANIOŁA - Z. HERBERT

BARDZO  SERDECZNIE  I  MIŁO  WITAM  WAS DRODZY  PRZYJACIELE  NA  CAŁYM  ŚWIECIE

Przesłuchanie anioła

(wiersz klasyka)

Zbigniew Herbert

"Napis" (1969)
Kiedy staje przed nimi               
w cieniu podejrzenia
jest jeszcze cały
z materii światła

eony jego włosów
spięte są w pukiel
niewinności

po pierwszym pytaniu
policzki nabiegają krwią

krew rozprowadzają
narzędzia i interrogacja

żelazem trzciną
wolnym ogniem
określa się granice
jego ciała

uderzenie w plecy
utrwala kręgosłup
między kałużą a obłokiem

po kilku nocach
dzieło jest skończone
skórzane gardło anioła 
pełne jest lepkiej ugody

MOI  DRODZY  -  ZBIGNIEW  HERBERT  TO NIEŻYJĄCY  JUŻ  WSPANIAŁY  POLSKI  POETA.  URODZONY  W  1924  ROKU  WE LWOWIE,  ZMARŁ  W  1998 ROKU  W  WARSZAWIE.  BYŁ  WSZECHSTRONNIE  WYKSZTAŁCONY:  EKONOMISTA,  PRAWNIK,  FILOZOF.  BYŁ  ESEISTĄ,  DRAMATURGIEM,  TWÓRCĄ  SŁYNNEGO  CYKLU  POETYCKIEGO  "PAN  COGITO",  TAKŻE  AUTOREM  SŁUCHOWISK.  JAKO  TWÓRCA  ZASŁUŻONY  DLA  LITERATURY  BYŁ  KAWALEREM  ORŁA  BIAŁEGO.  BYŁ  POSTACIĄ  UNIWERSALNĄ.
ZBIGNIEW  HERBERT PLASOWAŁ  SIĘ  NA  SZCZYCIE  POLSKIEJ  LITERATURY  OSTATNICH  CZASÓW  OBOK  CZESŁAWA  MIŁOSZA,  TADEUSZA  RÓŻEWICZA,  WISŁAWY  SZYMBORSKIEJ  I  ADAMA  ZAGAJEWSKIEGO.  BYŁ  ZAINTERESOWANY  ROZSZERZENIEM  FORM  LITERACKICH  O  NOWĄ  RZECZYWISTOŚĆ,  O  ŚWIAT  INNEGO  KRAJOBRAZU,  CZY  KULTURY,  MIĘDZY  INNYMI  DAWNE  CYWILIZACJE,  KTÓRE  PRZEGRAŁY,  TAKŻE  O  ZWIĄZEK  SZTUKI  Z  HISTORIĄ.  TEN  WYBITNY  POETA  MÓWIŁ  O  SOBIE,  ŻE  LUBI  SZTUKĘ  SPOKOJNĄ,  CHOCIAŻ  SAM  JEST  NIESPOKOJNY,  ZAŚ  SZTUKA POWINNA  BYĆ  KONKRETNA.
ZBIGNIEW  HERBERT  TAK OKREŚLAŁ  SWOJĄ  OSOBOWOŚĆ:  KAŻDY  AUTOR  STWARZA  SWOJĄ  OSOBOWOŚĆ  POETYCKĄ,  MOJA  JEST  NIESTETY  LEPSZA  ODE  MNIE.  I  DALEJ :  UWAŻAM,  ŻE  KAŻDY  CZŁOWIEK  NIE  JEST  W ISTOCIE  TYM,  KIM  JEST,  ALE  TYM,  KIM  CHCIAŁBY  BYĆ.  TEN  WIELOWYMIAROWY  AUTOR  O  POEZJI  TAK  MÓWIŁ :  POEZJA  MA  INNĄ  FUNKCJĘ  NIŻ  POLITYKA.  POEZJA  STOI  PRZED  T A B L I C Ą  WARTOŚCI  MORALNYCH,  MA  POSZUKIWAĆ  WARTOŚCI  WIECZNYCH,  SPRAWDZONYCH  W  KULTURZE  CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.   SŁOWA  AUTORA  O  MIŁOŚCI :  "NA  TAKĄ  MIŁOŚĆ  NAS  SKAZALI,  TAKĄ  PRZEBODLI  NAS  OJCZYZNĘ.  A  OTO  MOTTO  WSPANIAŁEGO  POETY :  "B Ą D Ź   W I E R N Y.   I D Ź".

BARDZO  SERDECZNIE  DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ.  WSZYSTKIM  PRZYJACIOŁOM  ŻYCZĘ  DUŻO  ZDROWIA,  RADOŚCI  I  SZCZĘŚCIA.                                    

                               PHOTO:  J E S I E Ń  -  L I S T O P A D                                     

czwartek, 26 października 2017

Pussycat - Mississippi

The Animals - The House of the Rising Sun Mafia III Trailer 3 Casino !!!

Hotel California - Eagles ( HQ).mp4

Dancing Zorbas in street -

The original sirtaki Zorbas - Mikis Theodorakis

Dmitri Shostakovich - The Second Waltz

Johan Strauss - Baron cygański - Wielka sława to żart

Céline Dion - The Power of Love (Live in Boston)

Don't Cry For Me Argentina - Madonna

Jennifer Rush - Power Of Love (extended)

Leonard Cohen - Dance Me to the End of Love

poniedziałek, 16 października 2017

NOC TAKA PIĘKNA


.....MOI  KOCHANI  W  KRAJU  I  NA  ŚWIECIE

 UPRZEJMIE  ZAPRASZAM NA  POEZJĘ.

POEZJA,  A  CÓŻ  TO  TAKIEGO ?  POEZJA  Z GRECKIEGO  TO  POIESIS,TWORZENIE,  SZTUKA  POETYCKA,  WYTWÓRCZOŚĆ.  W  JĘZYKU  WSPÓŁCZESNYM  ODNOSI  SIĘ  DO  DZIEŁ  LITERACKICH  POZA  PROZĄ,  MOŻE  BYĆ  SYNONIMEM  LIRYKI.  UTWÓR  LITERACKI,  WIĄZANY  BYŁ  CENIONY  WYŻEJ  OD  PROZY.  TU  MAMY  ANTYNOMIĘ :
 POEZJA  -  PROZA.  /POEZJA  JEST  PRZECIWIEŃSTWEM  PROZY/.  DAWNIEJ  POEZJA  BYŁA  SYNONIMEM  LIRYKI.  TO  MOŻE  BYĆ POEZJA,  PIOSENKA,  UTWÓR  MUZYCZNY  LIRYCZNYM   SYMBOLEM  POEZJI  MIŁOSNEJ  BYŁA  GRECKA  MUZA   E R A T O.  

Noc taka piękna

Noc taka piękna!... Z błękitów patrzy gwiazd plejada,
Fala gwarzy i błyska ponad tonią ciemną,
Las śpi we mgle i przez sen cichą baśń powiada...
Noc taka piękna!... Ach czemuż ty nie jesteś ze mną?...

Tam, w ogrodzie dwie lilie zakochane rosną,
Woń rozkoszna z kielichów pochylonych płynie...
Tam, za rzeką, dwa głosy nucą pieśń miłosną,
Tęskne echo po wodnej ściele się równinie...

Pieśń zamilkła... Cyt... Słyszę plusk płynącej łodzi...
Łódź przemknęła i znikła, w łódce — ludzi dwoje...
Od szpaleru woń lilij rzewna mię dochodzi...
Milczą brzegi, drżą gwiazdy, lśnią przejrzyste zdroje.

Fala błyska i gaśnie... Lekki wietrzyk wzdycha,
Las się budzi, szmer bieży w jego głąb tajemną...
Wietrzyk ustał, szum zamilkł... Noc tak jasna, cicha,
Noc tak błoga... Ach czemuż ty nie jesteś ze mną?!.

   NOC  TAKA  PIĘKNA. BOGUSŁAW  ADAMOWICZ  TO  BARDZO  UZDOLNIONY  ARTYSTA  MŁODEJ  POLSKI.  TO  POETA,  PROZAIK  I  MALARZ. ŻYŁ  W  LATACH  1870 - 1944.  ARTYSTA  STUDIOWAŁ  W  PARYŻU  ZE  SPECJALIZACJĄ  MALARSTWO  MINIATUROWE.  OD  1911  ROKU  PRZEBYWAŁ  W MIŃSKU  /OBECNIE  BIAŁORUŚ/.  LATA  1918 -1920  TO  PRACA  DZIENNIKARSKA,  JAKO  REDAKTOR  "GOŃCA  MIŃSKIEGO".  W  LATACH  1020  -  1944  PRZEBYWA  W  WARSZAWIE.  BOGUSŁAW  ADAMOWICZ  PISAŁ  POEZJĘ  I  PROZĘ.  W  JEGO  UTWORACH  WIDZIMY  ELEMENTY  TAJEMNICZE  I  GROZĘ.  DZIŚ  MOŻEMY  TO  UJĄĆ,  ŻE  BYŁY  TO  UTWORY  Z  ELEMENTAMI  NA  PROGU  BRZEGOWEJ  PSYCHOLOGII. MIĘDZY  INNYMI  "OBCOŚĆ",  "ODRĘBNOŚĆ",  ZDUMNIENIE,  CIEKAWOŚĆ  NIEWIADOMEGO.  BYŁY  TEŻ  ALEGORIE  Z  MOTYWAMI  BAŚNIOWYMI  "BAJKA  O  BAJCE"  ORAZ  WPŁYW  ZGOŁA  MICKIEWICZOWSKI :  SPIRYTYZM  I  MESMERYZM.  AUTOR  TEN  NIE  STRONIŁ  OD  POETYKI  HUMORYSTYCZNEJ.  POETA  OPISUJĄC  STARE  ZAMKI  WYKORZYSTUJE  ELEMENTY  DUCHÓW,  UPIORÓW,  WIDM  WSTAJĄCYCH  Z  GROBU  /ELEMENTY  LETARGU ?/.  SŁOWEM  TEN  WSZECHSTRONNY  ARTYSTA  ZA  ŻYCIA  BYŁ  TAJEMNICZY  I  ZAGINĄŁ  TAJEMNICZO.  STYL  PISARSKI  ARTYSTY  TO :  SYMBOLIZM,  IMPRESJONIZM,  PARNASIZM.  BOGUSŁAW  ADAMOWICZ  ZAGINĄŁ BEZ  WIEŚCI  W  1944 ROKU  PO  POWSTANIU  WARSZAWSKIM.
  BARDZO, BARDZO SERDECZNIE  DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ.  NAJSERDECZNIEJ  WAS  KOCHANI  WSZYSCY  POZDRAWIAM.  UPRZEJMIE  ZAPRASZAM  NA  BLOG : NIE  TYLKO  NAUKOWO.   

  Photo: KWIATY  I  NIŻEJ  KRAJOBRAZ  Z  WIDOKIEM  PŁACZU
  


czwartek, 12 października 2017

M I Ł O ŚĆ I L Ę K

WITAJCIE  DRODZY  PRZYJACIELE  W  KRAJU  I  NA  ŚWIECIE

UPRZEJMIE  ZAPRASZAM  NA  CHWILĘ  Z  POEZJĄ.

Miłość i lęk

Kiedy cię unikam i dobyć się pragnę
Z pierścienia twych ogniw, co mię w krąg osnuły,
Powiadasz do siebie, wzdychając miłośnie:
"Mój Boże, tak zimny i taki nieczuły!"

O jakże się mylisz! miłość ma — to płomień,
Który tajemnymi pragnieniami poję;
Więc jeśli unikam, to, żem jest szalony;
Tyś piękna, ja młody — kochasz, więc się boję.

Kiedym cię obaczył śród upalnej siesty,
Z rękami drżącemi, jak ptaszek, co kona,
W białej i niedbale narzuconej sukni,
Z włosem rozpuszczonym na białe ramiona;

Kiedym cię obaczył, Magdaleno czysta,
Wpół na aksamitnej kozetce przegiętą,
Z tymi zmrużonymi rozkosznie oczyma,
Z tą piersią, oddechem przyspieszonym wzdętą;

Kiedym cię obaczył w prześlicznym omdleniu,
Twe lice, jak róża płonąca, wstydliwe,
Twe usta, szepczące zaprzeczenia słowa,
I wargi nabrzmiałe, pocałunku chciwe —

Gdzieby się podziała twa czystość anielska,
Twoje skrzydła białe, twych rumieńców kwiecie?
Ach, spaliłabyś się, jak po iskrach żaru
Stąpające boso obłąkane dziecię!

Więc mnie nie posądzaj, że mam serce z lodu;
Nie widzisz? zdradziłem tajemnicę moje:
Jeżeli unikam, to, żeś dla mnie święta...
Tyś piękna, ja młody — kochasz, więc się boję.
Przełożył
Edward Porębowicz

MOI  DRODZY  -  CASEMIRO  DE  ABREU  TO ZNANY  I  WAŻNY  POETA  Z  BRAZYLII.  CHĘTNIE  DO  DZIŚ  CZYTANY  W  BRAZYLII  I  PORTUGALII.
AUTOR  NAPISAŁ  POEMAT  I  KOLEKCJĘ  WIERSZY  SENTYMENTALNYCH  I  MELANCHOLIJNYCH.  SĄ  TU  GŁÓWNE  CECHY  ROMANTYZMU  BRAZYLIJSKIEGO  XIX  /19/  WIEKU :  INDYWIDUALIZM,  DUCH  TWÓRCZY  I  MARZYCIELSKI  ORAZ  KONSTATACJA,  ŻE  KOBIETA  MYŚLI.  PISARZ  ŻYŁ KRÓTKO,  W  LATACH  1839  -  1860.  BYŁ  POETĄ,  KTÓRY  PO  MISTRZOWSKU  I  Z KLASĄ  PORUSZAŁ  ZAGADNIENIA  MIŁOŚCI,  SMUTKU  ŻYCIA,  TĘSKNOTY,  NOSTALGII  OJCZYZNY  I  DZIECIŃSTWA  NA PRZYKŁAD  W  UTWORZE  "MOJE  OSIEM  LAT". PISARZ  UMIEJĘTNIE  STOSOWAŁ  GRADACJĘ  DOBROSTANU DUCHA /MIŁOŚĆ/  I  KATEGORIĘ  SMUTKU  /LĘK/.  TE  DWA  RODZAJE  EMOCJI :  POZYTYWNEJ  I  EMOCJI  UJEMNEJ,  SMUTNEJ  POETA  UJĄŁ  KRÓTKO :  CO  TO  JEST  MIŁOŚĆ,  CO  TO  SNY,  JAKIE  KWIATY,  CO TO  JEST  LĘK ?  TEN  ZNAKOMITY  PISARZ  ZYSKAŁ  SŁAWĘ  DOPIERO  PO  ŚMIERCI.
BARDZO  DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ.  MIŁO  I  SERDECZNIE  POZDRAWIAM.

     PHOTO  NIŻEJ  :  TO  WAKACJE  -  WODA  I  GÓRA    
       
  
      


Antek Smykiewicz - Już Nie Ty (Official Video)

Rafal Brzozowski - Magiczne Slowa

poniedziałek, 9 października 2017

M I Ł O Ś Ć - K. K B A C Z Y Ń S K I

DRODZY   PRZYJACIELE   NA   CAŁYM   ŚWIECIE

UPRZEJMIE  PROPONUJĘ  WIERSZ  KRZYSZTOFA  KAMILA  BACZYŃSKIEGO :  "MIŁOŚĆ".  TO  POETA  POWSTANIA  WARSZAWSKIEGO.  POCHODZIŁ  Z  RODZINY  SZLACHECKIEJ  HERBU  S A S.  K.K.  BACZYŃSKI  BYŁ  ŻOŁNIERZEM  ARMII  KRAJOWEJ  I  PODHARCMISTRZEM  SZARYCH  SZEREGÓW  ORAZ  PRZEDSTAWICIELEM   KOLUMBÓW.  MIAŁ  23  LATA.  ZGINĄŁ  W  CZASIE  OKUPACJI  4  SIERPNIA  1944 ROKU.  BYŁ  ZNANYM  I  ZDOLNYM  POETĄ  O  DOŚĆ  DUŻYM  DOROBKU  PISARSKIM.  PISAŁ  DO  PISM : "STRZAŁY", "MIESIĘCZNIK  LITERACKI",  "DZIEŃ  WARSZAWSKI"  ORAZ  "DROGA"  POD  PSEUDONIMEM  JAN  BUGAJ.  
ZAPRASZAM  DO LEKTURY  WIERSZA  I  SERDECZNIE  POZDRAWIAM.


Miłość

O nieba płynnych pogód,
o ptaki, o natchnienia.
Nie wydeptana ziemia,                               

nie wyśpiewane Bogu
te drzewa, te kaskady
iskier, ten oddech nieba,
w ramionach jak w kolebach           
zamknięty. Jak cokoły
drzewa z szumem na poły;
serca jak dzbany łaski,
takie serca jak gwiazdki,
takie oczu obłoki,
taki lot — za wysoki.

Słońce, słońce w ramionach
czy twego ciała kryształ
pełen owoców białych,
gdzie zdrój zielony tryska,
gdzie oczy miękkie w mroku
tak pół mnie, a pół Bogu.

Twych kroków korowody
w urojonych alejach,
twe odbicia u wody
jak w pragnieniach, w nadziejach.
Twoje usta u źródeł
to syte, to znów głodne,
i twój śmiech, i płakanie
nie odpłynie, zostanie.
Uniosę je, przeniosę
jak ramionami — głosem,
w czas daleki, wysoko,
w obcowanie obłokom.
                  Photo  :   PIĘKNA  PRZYRODA


ERA - Ameno

OMEGA "Dziewczyna o Perłowych Włosach" Polskie tłumaczenie piosenki

Lambada 2017 Remix | Lambada Mix by Mad Morello ��

Boney M. - Rivers of Babylon

ROMANIAN SUMMER MIX 2017 → Best Summer Remixes Romanian Songs �� Romanian...

Sting - Shape of My Heart (Leon)

MILANO - Serce to nie sługa (Official Video 2017) NOWOŚĆ !!!

Santana - Smooth ft. Rob Thomas

Céline Dion - The Power of Love (Live in Boston)

Freddie Mercury - Living On My Own (1993 Remix)

.*** ZŁOTE PRZEBOJE POLSKICH DANCINGÓW ***

środa, 4 października 2017

Ś M I E R Ć P U Ł K O W N I K A

WIELCE  SZANOWNI  SYMPATYCY  DOBREJ  POEZJI  I  PIOSENKI  NA  ŚWIECIE
W  głuchej  puszczy  przed chatką  leśnika
Rota  strzelców  stanęła  zielona,
A  u  wrót  stoi  straż  Pułkownika
Tam  w izdebce  Pułkownik  ich kona.

Z  wiosek  zbiegły  się  tłumy  wieśniacze
Wódz  to  był  wielkiej  mocy  i  sławy
Kiedy  po  nim  lud  prosty  tak  płacze
I o  zdrowie  pyta  ciekawy.

Kazał konia Pułkownik kulbaczyć,
10
Konia w każdej sławnego potrzebie;
Chce go jeszcze przed śmiercią obaczyć,
Kazał przywieść do izby — do siebie.

15Kazał przynieść swój mundur strzelecki,Swój kordelas i pas, i ładunki;Stary żołnierz - on chce jak Czarniecki.W głuchej puszczy, przed chatką leśnika,
Rota strzelców stanęła zielona;
A u wrót stoi straż Pułkownika,
Tam w izdebce Pułkownik ich kona.
Z wiosek zbiegły się tłumy wieśniacze,
Wódz to był wielkiej mocy i sławy,
Kiedy po nim lud prosty tak płacze
I o zdrowie tak pyta ciekawy.

Kazał konia Pułkownik kulbaczyć,
Konia w każdej sławnego potrzebie;
Chce go jeszcze przed wywiedli,
Religia do niej wszedł ksiądz z Panem Bogiem;
I żołnierze od żalu pobledli,
A lud modlił się klęcząc przed progiem.
Nawet starzy Kościuszki żołnierze,
Tyle krwi swej i cudzej wylali,
Łzy ni jednej — a teraz płakali,
I mówili z księżmi pacierze.
25
Z rannym świtem dzwoniono w kaplicy;
Już przed chatą nie było żołnierza,
Bo już Moskal był w téj okolicy.
Przyszedł lud widzieć zwłoki rycerza.
Na pastuszym tapczanie on leży —
30
W ręku krzyż, w głowach siodło i burka,
A u boku kordelas, dwururka.
Lecz  ten  wódz, choć w żołnierskiej odzieży,
Jakie piękne dziewicze ma lica?
Jaką pierś? — Ach, to była dziewica,
To Litwinka, dziewica–bohater,
Wódz Powstańców — Emilia Plater

  Wiersz  Adama Mickiewicza  poświęcony jest  Emilii  Plater.  To  kobieta  bohater  powstania  listopadowego.  Emilia  Plater  -  kobieta  rycerz,  przywódca,  zginęła  śmiercią  bohaterską.   Utwór  "Śmierć  Pułkownika"   Adama  Mickiewicza  jest hołdem  złożonym  heroicznej  postawie  młodej  kobiety,  która  poświęciła  życie  w  obronie  Ojczyzny.  Tu  jest  zawarty  motyw  ojczyzny,  motyw kobiety  i  motyw  śmierci  kobiety,  która  zachowuje  bohaterską  i  godną  postawę.  

 Photo:  Ilustracja  do  wiersza  "Śmierć              Pułkownika"

wtorek, 3 października 2017

M A R Z E N I E

WITAM  BARDZO  SERDECZNIE  WAS  KOCHANI   NA  CAŁYM  ŚWIECIE

UPRZEJMIE  PROPONUJĘ  WIERSZ  CYPRIANA  KAMILA  NORWIDA
.
     M  A  R  Z  E  N  I  E


"Skowronek śpiewał - ja o świcie wstałem,
I czułem życie, i życie kochałem;
Lecz teraz zgadnąć nie mogę, dlaczego
Cięży mi niesmak, dziwnie pomięszany,
Jak woń fijołka świeżo rozkwitłego
I pogrzebowych kadzideł tumany.

Przykre wrażenia - niby że dziś z rana,
Przy świetnej uczcie, czarowna dziewica
Mówiła ze mną i kwiaty zroszone
Trzymała w ręku - i nagle, zmięszana,
Ucichła - śmiechem wykrzywiła lica,
I pokazała kości obnażone;
I znów mówiła: powoli, niedbale,
Jakby nic złego nie stało się wcale.

Dziwne uczucia - dawniej ja marzyłem,
Wszystko kochałem, we wszystko wierzyłem,
Szczęśliwy byłem!
A dziś?... smutny - i czemuż! Precz to narzekanie,
Lepiej oto zawołam marzenia, miłości.

Miłości moja! Marzenie! ja was proszę w gości,
Proszę, wołam - a tutaj taka cisza wszędy,
Jakby miłość z marzeniem umarła przed chwilką,
Jakby właśnie skończono pogrzebu obrzędy,
I dym pozostał tylko,
I dalekie śpiewanie...

Lecz mniejsza o to - nie chcę, nie chcę marzeń wcale,
Bo musi być cóś więcej dla człowieka w świecie
Nad te liche zabawki, których pragnie - dziecię...
O tak! musi być - jest cóś - bo cóż po zapale,
Cóż po łzach, które nieraz w nocy zasiewałem
Mimowolnie, tak jakby opadł kwiat źrenicy,
I oko się zrobiło nasieniem przestałém:
Cóż z tych łez wejdzie? - jeśli roślinka tęsknicy,
Marna, bezowocowa, jako te zabawki,
Za którymi uganiam prawie od powicia;
To ja wyrwę, pogniotę! pierworodne trawki,
Bo przecież nie dla fraszek - na pręgierzu życia
Rozpięty - czekam czegoś od całego świata,
Jak policzku od kata."

Wtem nad gęste zarośle wzniósł młodzieniec czoło
Blade jak marmur, w którego głębokich framugach
Oczy niby łzawice przepełnione stały -
Młodzieniec błędnym wzrokiem spozierał wokoło,
A była noc pogodna - mgły legły na smugach,
I posrebrzane chmurki księżyc zwiastowały.

                                   PHOTO :  WODA  I  PALMYpiątek, 29 września 2017

Szczęśliwej drogi już czas

Nie było Ciebie tyle lat

Uwielbiam tą piosenke.wmv

Płomienie miłości.

Ten piękny sen. Abba po polsku.

BACIARY 7 CZERWONYCH RÓŻ

SAMOTNOŚĆ

NADZIEJA

"Dusza mnie boli a serce płacze" śpiewa Adam Chrola

Minęła młodość...

Wilki - Nie Stało Się Nic

sobota, 23 września 2017

MIŁOŚĆ DOBROĆ A NIEŁAD MORALNY I OKRUCIEŃSTWO


MOI  DRODZY  W  KRAJU  I  NA  ŚWIECIE

RELIGIE,  W TYM  RELIGIE  CHRZEŚCIJAŃSKIE  WIERZĄ  W MIŁOŚĆ  I DOBROĆ.  OBECNIE  ŻYJEMY  W  CZASACH  DUŻEGO,  NAWET WIELKIEGO POSTĘPU  KULTUROWEGO,  CYWILIZACYJNEGO.  ISTNIEJE
SZYBKI  WZROST  LICZBY  LUDNOŚCI  NA  ŚWIECIE.  WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK JEST  WEWNĄTRZ  ZAGROŻONY.  NAWET  MEDIA  PRASOWE DLA  PODNIESIENIA  NAKŁADU  PISMA  NAPISAŁY,  ŻE  23  WRZEŚNIA  W TYM ROKU  BĘDZIE  KONIEC  ŚWIATA.  TAK  GŁOSIŁY  RZEKOME PROROCTWA  I  WRÓŻBY.
DUSZA  ŚWIATA,  DUSZA  NARODU  I  CZŁOWIEKA  JEST  ZAGROŻONA. ŚWIĘTY  JAN  PAWEŁ  II  TO  PRZEWIDZIAŁ  I  NAPISAŁ  KSIĄŻKĘ  POD TYTUŁEM  "PRZEKROCZYĆ  PRÓG  NADZIEI".  AUTOR  STWIERDZA,  ŻE NIE  ISTNIEJE  INNA MOŻLIWOŚĆ  RATUNKU  DLA  ZAGROŻONEJ  OD WEWNĄTRZ  CYWILIZACJI  CHRZEŚCIJAŃSKIEJ,  JAK  TYLKO  PRZEZ POWRÓT  DO  ROZUMU  I   DO PRAWDZIWEJ  WIARY. 
NIE MA ZBAWIENIA  BEZ  ZBAWCY  I  NIE  MA  SZCZĘŚCIA  BEZ  ŹRÓDŁA SZCZĘŚCIA.  NIE  MA  SENSU  BEZ  TEGO,  KTÓRY  JEST  LOGOSEM   TO ZNACZY  SENSEM    WSZYSTKIEGO,  WSZELKIEGO  SENSU.
A CZY  ISTNIEJĄ  NURTY  ODWROTNE ?   TAK,  JAK W  HANDLU.  POPYT ZAWSZE  RODZI  PODAŻ.  W  OSTATNICH  LATACH  DAJE  SIĘ  ZAUWAŻYĆ DYNAMICZNY  ROZWÓJ  KULTÓW  RELIGIJNYCH  BEZ  BOGA OSOBOWEGO,  W  KTÓRYCH  WSZYSTKO  JEST  DOZWOLONE. TAM, GDZIE  POJAWIAJĄ  SIĘ  ZBRODNICZE  NISZCZENIA  OSOBOWOŚCI LUDZI, SŁOWEM  PROWADZI  TO  DO  WIDOMEJ  W  HISTORII  ZBRODNI. PRZYKŁADEM  JEST POŁOWA   XX  /20/  WIEKU.ANGIELSKI  PISARZ, POETA  W  SWOIM  WIERSZU  ZOBRAZOWAŁ  ŚWIATOPOGLĄD CZŁOWIEKA  W  XX /20/  WIEKU,  CZYLI  PODATNEGO  NA  DOBRE  I  ZŁE WPŁYWY.  AUTOR  WIERSZA   STEVE  TURNER  STOSUJĄC  METODĘ IRONII  PRZEDSTAWIŁ  ŚWIATOPOGLĄD  CZŁOWIEKA  PODATNEGO  NA ZŁE  WPŁYWY.
TAM,  GDZIE  ZAMIERA  PRAWDZIWA  RELIGIA,  SZYBKO  POJAWIAJĄ SIĘ  CIEMNE,  NIERACJONALNE  KULTY  RELIGIJNE.  TAM  TEŻ POJAWIAJĄ  SIĘ  SAMOZWAŃCZE  OSOBY  -  MESJASZE.
WSPOMNIANY  WYŻEJ  WIERSZ  NOSI  TYTUŁ  "CREDO".
     
                                         " C R E D O"

WIERZY TYLKO  W TO,  ŻE  JEZUS  BYŁ  DOBRYM  CZŁOWIEKIEM
PODOBNIE  JAK BUDDA,  MAHOMET  I  MY  SAMI

WIERZY,  ŻE  BYŁ  NIEZŁYM  KAZNODZIEJĄ,
CHOCIAŻ  NIE UWAŻA,  ŻEBY  JEGO  MORAŁY  BYŁY  DOBRE  I POTRZEBNE
WIERZY,  ŻE  WSZYSTKIE  RELIGIE  SĄ  W  ZASADZIE  TAKIE SAME
PONIEWAŻ  WSZYSTKIE  WIERZĄ  W  MIŁOŚĆ  I  DOBROĆ,
A  RÓŻNIĄ  SIĘ  JEDYNIE  TAKIMI  DROBIAZGAMI,  JAK STWORZENIE ŚWIATA,  GRZECH,  NIEBO,  PIEKŁO,  BÓG,  ZBAWIENIE
WIERZY  W  TO,  ŻE  PO  ŚMIERCI  JEST  TYLKO  NICOŚĆ
A  JEŚLI  BY  TAM  NAWET  COŚ  BYŁO,  TO  BEZ  WĄTPIENIA  BĘDZIE  TO NIEBO  DLA  WSZYSTKICH
NO  MOŻE  Z  WYJĄTKIEM  HITLERA,  STALINA,  DŻINGIS  CHANA.
WIERZY  W  SEKS  PRZED,  PO  I  W  CZASIE  MAŁŻEŃSTWA
WIERZY,  ŻE  CUDZOŁÓSTWO  TO  FRAJDA
WIERZY,  ŻE  SEKS  INACZEJ  TEŻ
WIERZY,  ŻE  TABU  JEST  TABU
WIERZY,  ŻE  WSZYSTKO  IDZIE  KU  LEPSZEMU
WBREW   TEMU   NA  CO  WSKAZUJĄ  DOWODY
WIERZY,  ŻE  COŚ  JEDNAK  JEST  W  HOROSKOPACH
W  UFO  I  W  WYGIĘTYCH  NA  ODLEGŁOŚĆ  PRZEZ  MEDIUM ŁYŻECZKACH
WIERZY  W  KOŃCU  GŁĘBOKO   W TO,  ŻE  NIE  MA  ŻADNEJ  PRAWDY ABSOLUTNEJ
Z  WYJĄTKIEM  PRAWDY,  ŻE NIE MA ABSOLUTNEJ  PRAWDY.

SERDECZNIE  WAS  MOI  DRODZY  POZDRAWIAM.

                      PHOTO :  WŁOCHY -  KRAJOBRAZ
  
   


   

Anna Jantar - 20 przebojów Megamix

Polskie Przeboje Lata 50-60 's

Ludmiła Jakubczak - Gdy mi ciebie zabraknie

Stenia Kozłowska-" Do szczęścia blisko"

Zofia & Zbigniew Framer-Cyganeria

framerowie taka taka

Edyta Górniak - Kasztany '93

Sława Przybylska - Pamiętasz była jesień - 1959

czwartek, 14 września 2017

Dua Lipa - New Rules (Official Music Video)

ZAYN - Dusk Till Dawn ft. Sia

Don't Cry For Me Argentina - Madonna

Dmitri Shostakovich - The Second Waltz

Leonard Cohen - Dance Me to the End of Love

Simon & Garfunkel : El Condor Pasa (1970)

Bee Gees - Massachusetts

George Baker Selection - Una paloma blanca

Pussycat - Mississippi

M.Rodowicz i S.Borys - Dziś prawdziwych cyganów już nie ma

Madonna - La Isla Bonita (Official Video)

Kaoma - Lambada (Official Video) 1989 HD

EMMYLOU HARRIS - GOODBYE

*** Muzyczne Perełki *** Polskich Dancingów -vol.2.

George Michael - Careless Whisper (Official Video)

WRZESIEŃ !!! Najnowsze Hity 2017 ♫♫Dance Mix | Shuffle Dance Music | NOW...

środa, 13 września 2017

Mig - Lalunia (Official Video)

Playboys - Jak to się stało (Oficjalny teledysk)

61/ ŚWIAT NIE WIERZY ŁZOM - 1995 r[Teledysk - OFFICIAL Film - Teledysk -...

PAMELO ŻEGNAJ - TERCET EGZOTYCZNY.avi

PAMELO ŻEGNAJ - TERCET EGZOTYCZNY.avi

SULIKO - GRECKIE WINO

SKŁADANKA WESELNA # 57 WŁOSKIE PO POLSKU 2017

*JAK PRZEŻYĆ WSZYSTKO JESZCZE RAZ * - Przeboje minionych lat ...

Rozkwitały pąki białych róż

Po Ten Kwiat Czerwony