czwartek, 25 maja 2017

Bernard Ładysz - Matko Moja Ja Wiem

MAMO,ŻYWA KOŁYSKO Wyk.Zespół Wiolinki - śpiewa DOMINIKA

Boys - Mama (Official Video) 1998 ♥♥♥ †

Mamo wróć

MAMO NIE PŁACZ.mov

Dla Ciebie Mamo

MAMO TO PIOSENKA DLA CIEBIE SD)

KOCHANA MAMO dla Ciebie majowe kwiaty :)May flowers for you, Mom :)

PIEŚŃ O MATCE.

Najpiękniejsza piosenka o miłości - Cisza Jak Ta "W Naszym Niebie"

Elvis Presley Suspicious Minds Live in Las Vegas

Top 10 Elvis Presley Songs

Polska Muzyka 2017 , Nowości Muzyczne 2017

sobota, 13 maja 2017

VIVA DISCO THE BEST MIX

DISCO POLO: NAJWIĘKSZE STARE PRZEBOJE *SKŁADANKA*!!!

Adrianna Biedrzyńska & Zbigniew Zamachowski - Czy te oczy mogą kłamać

Brathanki-czerwone korale

Rockin' Rollin' Rockabilly DANCE

Jane Birkin et Serge Gainsbourg - Je T'aime,...Moi Non Plus

Edyta Górniak - The Power of Love

Oka - Russian Red Army Choir in Vatican

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Ludmiła Jakubczak - Gdy mi ciebie zabraknie

Anna Jantar - Nic nie może wiecznie trwać

PECTUS - To, co chciałbym Ci dać

Seweryn Krajewski - Najpiękniejsza

Mirelle Mathieu-Santa Maria De La Mer.

Irena Jarocka - Wymyśliłam Cię

Pozwól Mi Panie - Marek Torzewski.flv

Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

czwartek, 30 marca 2017

PITAGORAS I LICZBY

WITAJCIE  MOI  MILI  WSZYSCY  NA  CAŁYM  ŚWIECIE

Pythagoras, 毕达哥拉斯, ピタゴラス, Pitagora, Pythagoras, Pythagoras, Pitagoro, Pythagoras, Pythagore, Pitágoras, ПифагорPitagora,Питагора, Pitagora,Питагора, Pitagora,Питагора,

PITAGOREIZM   -   LICZBA   ZASADĄ   ŻYCIA
Pitagoras urodził się na greckiej wyspie Samos. Żył w latach 572 -497 przed naszą Erą. Był wielkim matematykiem i filozofem. Wypowiedział słynne zdanie nazwane twierdzeniem Pitagorasa w matematyce : w trójkącie prostokątnym kwadrat przeciwprostokątnej równa się sumie kwadratów przyprostokątnych.

Filozofia Pitagorasa zawierała elementy mistycyzmu. Założył szkołę filozoficzną w Krotonie. Pitagoras jest powszechnie uważany za twórcę początku teorii liczb.

Był teoretykiem naukowym, w tym : dociekanie teorii liczb, kosmologii, muzyki. Jako filozof snuł także dociekanie co do koncepcji duszy, w tym sensie, że dusza jest w stosunku do ciała niezależna i trwalsza.

Grzech łączy się krótko / na chwilę / z różnymi ciałami z którymi jest uwięziony.

Człowiek według Pitagorasa może się wyzwolić od grzechu dzięki pokucie i czynionym misteriom.

Według szkoły pitagorejskiej świat to kosmos. Ten kosmos jest urządzony zgodnie z harmonią. Koncepcje Pitagorasa i jego szkoły dotyczyły także muzyki, podziału oktawy na mniejsze interwały. Pitagoreizm dotyczył także akustyki, astronomii, kosmologii, medycyny. Według wczesnej filozofii greckiej dla pitagorejczyków zasadą była liczba.
 Jak mówi jeden z uczniów Pitagorasa, wszystko co daje się poznać ma liczbę. Bez liczby nie można ani uchwycić myślą, ani poznać niczego. Było to arytmetyczne i geometryczne rozumowanie.
Harmonia muzyczna to harmonia świata, to przestrzeń uporządkowana czyli kosmos. To właśnie pitagorejczycy wierzyli w reinkarnację, czyli wędrówkę dusz, która jest powtarzalnym, chociaż skończonym procesem ucieleśniania się duszy. W jakim celu ? W celu oczyszczenia i odkupienia za winę.
Pitagorasowi i jego szkole zawdzięczamy pierwsze odkrycia wszechobecności liczb w człowieku i w świecie ożywionym : ptaki, zwierzęta, rośliny i wszystkie inne stworzenia. To były pierwsze odkrycia matematyczne, geometryczne i astronomiczne. Dodajmy do tego tabliczkę mnożenia i tak zwaną kwadraturę koła. Pitagoras wciąż poszukiwał m ą d r o ś c i. Ciągłe poszukiwanie mądrości nazwał f i l o z o f i ą.
Czyli filozofia to mądrość : liczby /małe i wielkie/ . To także religia, mistycyzm, harmonia, muzyka, akustyka, astronomia, kosmologia, medycyna i tak dalej. L i c z ba jest m o d e l e m. Na podstawie tego modelu kształtują się rzeczy. Liczba - model tkwi w rzeczy.

Liczba model tkwi w rzeczy. Każda rzecz posiada własny model. Tak rozumując liczba jest czymś realnie istniejącym. Liczba stanowi wzorzec każdej rzeczy i całego świata. Układ liczb to znana nam lub nieznana /jeszcze/ proporcja, to harmonia. Harmonia oznacza jedność. Jedność scala wielość. Jest jak wiemy skończoność i nieskończoność.
Są liczby parzyste i nieparzyste. Nieskończoność przypomina chaos. Powtórzę : jedność scala wielość. Na prawdę ? Tak.
Dlatego, że można tu odnieść się do dziecięcego, lub młodzieńczego przykładu. Pamiętając o tym, że Pitagoras to : liczby, harmonia  i  jedność. Na przykład : 1+2+3+4 =10.
/10 to 1+0 = 1/. Policzmy sumę cyfr i liczbę od 1 do 10.
1+2+3 ….....8+9+10 = 55 /55 to 5+5 = 10 i 1 +0 = 1/
I tu Pitagoras ma rację. Wszystko zmierza ku jedności, harmonii. Na harmonii opierała się również w pitagoreizmie moralność. Moralność rozumiana jako porządek i zgoda między człowiekiem, a tym co w świecie jest bożego, a polegającym na wiernym postępowaniu za Bogiem.
MOI  MILI  -  Matematyka  zawiera  w  sobie  nie  tylko  prawdę,  ale  i  najwyższe  piękno  -  piękno  chłodne  i  surowe,  podobne  do  piękna  rzeźby  na  przykład  rzeźby  słynnego  przez  wieki  Pitagorasa.
Ciepło i miło  WAS  moi  DRODZY  Czytelnicy  tego  bloga  pozdrawiam.  Życzę  spełnienia  wielu  Waszych  marzeń.  


Liczba Pi - wiersz Wisławy Szymborskiej
Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,
pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy.
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem
osiem dziewięć obliczeniem
siedem dziewięć wyobraźnią,
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
cztery sześć do czegokolwiek
dwa sześć cztery trzy na świecie.
Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa
podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.
Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,
przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!
A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
mój numer telefonu twój numer koszuli
rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro
ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
w którym słowiczku mój a leć, a piej
oraz uprasza się zachować spokój,
a także ziemia i niebo przeminą,
ale nie liczba Pi, co to to nie,
ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
nie byle jakie osiem,
nieostatnie siedem,
przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wieczność
do trwania.
Photo:  P I T A G O R A S                                       
 

piątek, 10 marca 2017

RADOŚĆ I SUKCES

WITAM  MIŁO  I  SERDECZNIE  WAS  WSZYSTKICH  MOI  MILI  NA  CAŁYM  ŚWIECIE

RADOST, JOY ,SUCCESS, USPJEH, ÚSPĚCH,SUCCES, ÉXITO, RATH, SUCCESS, ТАБЫСҚА,PROGRESSUS, ERFOLG, SUCESSO, УСПЕШНЫЙ, УСПЕХ, ÚSPECH, USPEH ,FRAMGÅNG,

RADOŚĆ I SUKCES

Słowa wstępne. Trzeba mieć siłę przebicia pełno pomysłów i wierzyć, że zawsze wygrywasz. Dobrze jest mieć dominujące uczucie, silne postanowienie na najlepsze, najbardziej przemyślane projekty, gorące aspiracje. Cena sukcesu może być wysoka, by mogła być opłacona bez uczucia dominującego. Tu dygresja. Balansujemy na cienkiej linii : uczucie - emocje / radość, smutek, strach, gniew / - instynkt - podświadomość. Co nas pędzi, co nas gna ? Poddajemy się wpływowi uczucia głównego, dominującego, które nas skieruje do działania. Co to oznacza ? Uczucia są / w rzeczywistości / wynikiem działania naszych instynktów. Wyżej było o instynkcie i podświadomości. To już nasza biologia i natura. Instynkty są potężne. Stanowią one część naszego dziedzictwa biologicznego : sił naszej natury.

Nasze życie wewnętrzne, czyli emocjonalne jest złożone. Tu zderzają się przeciwieństwa : od cech bardzo dobrych do złych. Dlatego też różne uczucia popychają nas w różnych kierunkach. Powoduje nami cały zespół uczuć takich jak : wspomniane już emocje / radość, smutek, strach, gniew /, a także odwaga, miłość, zazdrość, nienawiść, wytrwałość, rozpacz. Do tego zespołu możemy zaliczyć także: nasze zamiłowanie do domu rodzinnego, do przygód, podziw, pogarda, wspaniałomyślność i inne stany zbliżone do stanów emocjonalnych niższej rangi od czterech stanów już wymienionych, a czasem im towarzyszących. Takie inne stany emocjonalne, jeśli nas nie podnoszą, nie wzmacniają  i  powinny być ujarzmione, a nie dowolnie rozbiegane i nieskuteczne.

Nasze duże plany i nasze marzenia koniecznie powinny być w pełni zrealizowane. A jeśli są przeciwności, to podzielmy te nasze piękne marzenia na części, na etapy, wtedy los się do nas uśmiechnie. Wiara i rozum to nasza potęga.  Tu  na  myśl  przychodzą  dwa  słowa  prowadzące  do  sukcesu :  miłość  i  radość.  Z  miłości  do  radości,  aż  serce  rośnie.
Tymi  dwoma  pięknymi  słowami  pozdrawiam  serdecznie  WAS  wszystkich  MOI  MILI.  Kiedy  odprężysz  umysł  i  nabierzesz  przekonania  co  do  słuszności  Twojej  myśli,  podświadomość  przystąpi  do  jej  realizacji.  Pamiętaj :  zawsze  istnieją  odpowiedzi  i  rozwiązania.  Twoim  najsilniejszym  atutem  jest  wyobraźnia.  Wyobrażaj  sobie  tylko  rzeczy  dobre  i  piękne.  Ty  i  Twój  los  łącznie  jesteście  tym,  czym  są  Twoje  myśli  i  wyobrażenia.
Bardzo  dziękuję  za  uwagę.  Do  miłego  i  następnego  spotkania. 


 Dzień  dobry

Każda chwilka,                                                                     
nawet chwileczka,
co wita z dzień dobry
jest słodka, gdyż czeka

 na odpowiedź
drugiego człowieka...

Każda godzina,

 nawet godzinka,
jak wita z dzień dobry
jest milsza,

 bo pozdrowieniem
łączy obcego

 i przyjaciela...

Każdy dzień,

 nawet dzionek,
kiedy wita z dzień dobry
jest radosny

 albowiem ma smak
z miodem kromki chleba...

- Aleksandra Baltissen


              Fhoto:  PIĘKNY  ŻAGLOWIEC  NA  MORZU

.

sobota, 18 lutego 2017

ZNAK ZODIAKU WODNIK


SERDECZNIE  I  MIŁO  WITAM  WAS  DRODZY  PRZYJACIELE  l  WASZYCH  PRZYJACIÓŁ  NA  CAŁYM  ŚWIECIE

Aquário, Akvario, Aquarius, Aquarius,水瓶座, Vodolija, Vodnář,  Veevalaja, Verseau, Υδροχόος, მერწყული, 水瓶座, Ūdensvīrs, Wassermann, Aquário, Водолей, Водолија, Vodnár, Aquar
                                                                                                                                      
WODNIK jest znakiem zodiaku bardzo uduchowionym. Sam jest indywidualistą. Zależnie od własnych zdolności ludzie Wodnika bywają wynalazcami, poetami, politykami, aktorami i o innych cenionych zawodach. Dla przykładu znane osoby wodniki to : Federico Fellini - reżyser, aktor, George Byron - pisarz, dramaturg, Krzysztof Kamil Baczyński - poeta Armii Krajowej / II 2 wojna światowa/. Henri Stendhal - pisarz francuski, Witold Lutosławski - znany na świecie kompozytor polski, Wolfgang Mozart - słynny kompozytor.
Artur Rubinstein - słynny kompozytor, Maria Fołtyn - śpiewaczka polska. Ponadto Wodnikami byli lub żyją nadal : Franklin  Roosevelt - były prezydent USA / Stany Zjednoczone/. Joanna Rawik - piosenkarka polska, Sława Przybylska - piosenkarka polska, Ronald Reagan - aktor, były prezydent USA i wielu innych.
Jak widzimy zakres zainteresowań zależy u Wodnika od poziomu inteligencji, od wychowania w domu od dzieciństwa aż do wieku dorosłego, także od środowiska, grup koleżeńskich i zawodowych.
Co Wodnika interesuje ? Rozliczne nowości, nowiny, wynalazki, odkrycia i chęć dochodzenia prawnego. 
Człowiek Wodnik widzi dalej i głębiej, ma bardziej sprecyzowaną przyszłość. Z tego powodu nie zawsze jest zrozumiany przez innych.
W przypadku pewnego oporu, drąży problem samotnie. Nie jest tylko teoretykiem, lubi eksperymentować. Chętnie rozwiązuje zagadki, w tym kryminalne. Sam nie znosi ograniczeń, przymusu. Wybiera wolność myślenia i poglądów. Te osoby bywają trochę wyniosłe, mogą zrażać tym innych, nawet w dobrych intencjach. Sam lubi ludzi i poświęca się dla nich wiele.  Motto wodnika to : prymat w dziedzinie ducha. Jego nad – świadomość góruje nad pod – świadomością. Sam jest koleżeński, życzliwy ludziom. Kobiety w znaku Wodnika bywają kapryśne. Ich mężowie, partnerzy powinni być wyrozumiali. Same te kobiety są czarujące, jeśli nie super czarujące i często uwodzicielskie.
Wodnik należy do znaku krzyża, oznacza to stałość i wytrwałość. Szczęśliwy dzień - sobota. Uważać trzeba na niedzielę. Metal - platyna, /drogi ? Być może/. Cyfra to 4. Planety : Uran, Saturn.
Cechy charakteru Wodnika : wolność i braterstwo. Osoby urodzone w znaku Wodnika, to te osoby przyszły na świat między 21 stycznia do 19  lutego.
Człowiek Wodnik widzi dalej i głębiej, ma bardziej sprecyzowaną przyszłość. Z tego powodu nie zawsze jest zrozumiany przez innych.
W przypadku pewnego oporu, drąży problem samotnie. Nie jest tylko teoretykiem, lubi eksperymentować. Chętnie rozwiązuje zagadki, w tym kryminalne. Sam nie znosi ograniczeń, przymusu. Wybiera wolność myślenia i poglądów. Te osoby bywają trochę wyniosłe, mogą zrażać tym innych, nawet w dobrych intencjach. Sam lubi ludzi i poświęca się dla nich wiele. Jak pisze wyżej motto wodnika to : prymat w dziedzinie ducha.  Sam jest koleżeński, życzliwy ludziom. Kobiety w znaku wodnika bywają kapryśne. Ich mężowie, partnerzy powinni być wyrozumiali. Same te kobiety są czarujące, jeśli nie super czarujące i często uwodzicielskie.
Wodnik należy do znaku krzyża, oznacza to stałość i wytrwałość. Szczęśliwy dzień - sobota. Uważać trzeba na niedzielę. Metal - platyna, /drogi ? Być może/. Cyfra to 4. Planety : Uran, Saturn.
Cechy charakteru wodnika : wolność i braterstwo. Osoby urodzone w znaku wodnika  to te osoby przyszły na świat między 21 stycznia do  19  lutego.
Cechy  indywidualne  wodnika :  wizjonerstwo,  oryginalność,  altruizm,  niezależność,  indywidualizm.  Tu  mamy  jasność  umysłu  i  wyczuloną  intuicję  /może  w  korelacji  z  intuicją  bystrych  kobiet  ?/.  
Uczucia -  wodnik  potrafi  kontrolować  swe  uczucia.  Jest  logiczny.  Na  początku  myśli,  potem  jest  intuicja.  W  rywalizacji  sentyment  i  rozum,  to  rozum  bierze  górę.  Otacza  się  sekretami  i  tajemnicą.  Czy  Wodniki  mają  wady ?  Są  ludźmi  z  ich  wadami.  Są  bezinteresowni,  czyli  co  dobre  to  dają  gratis,  nigdy  za  pieniądze.  Nie  lubią,  aby  ktoś  od  nich  wymuszał  pieniądze.  Chcesz  zdobyć  przyjaźń  wodnika,  bądź  sam  bezinteresowny.  Przyjaźń  za  przyjaźń,  bez  bilansu  z  zyskiem.  To  preludium  do  pozyskania  ludzi  Wodnika.  Słowem :  szczerość  za  szczerość  i  serce  za  serce.  Teraz  dygresja :
MOI  MILI -  Każdy  pająk  ma  swoją  siatkę.  Szczęśliwa  jest ta  Osoba,  ten  Dom,  gdzie  sieć  pajęcza  swą  Miłością,  Dobrocią,  Szczęściem  i  Szlachetnością  tą  Osobę,  ten Dom  oplata  drogą  i  niewidzialną,  opiekczą  swoją  nicią,  jak  pięknym,  błękitnym  obłokiem.  Dlatego  szczęśliwe  jest  to  miejsce,  gdzie  opiekuńcze   pajączki  niewidzialnie  działają.  To  piękna,  wielobarwna  aureola.  Co  jest  miłe,  to  i  dobre.  Kto  szczerze  miłuje  bywa  zdrów  i  jest  odważny.  To  miłość  dodaje  odwagi.  Mądrość  i  miłość  chodzą  w parze.  Miłość  wszystkiego  nauczy.  
Ślę  szczere  życzenia  dużo  zdrowia,  100 lat  życia,  szczęścia,  radości,  dla  wielu  Przyjaciół,  których  miło  zapraszam  na  ten  blog.
Do  następnego  spotkania  na  tym  blogu.  Pamiętam  o  WAS  moi  Drodzy  i  uprzejmie  proszę  o  wzajemną pamięć.    

                                                                         

Nie bój się 

Morze jak oszalałe kołysze                                      

nadchodzi burza
nie bój się
będę trzymał twoją rękę
wrócimy bezpiecznie do domu
cichutko
do snu zanucę tobie piosenkę

fala wysoka

walczę z nimi z całej siły
łodzią rzuca na wszystkie strony
w twoich...

autor waldi 1                                                      
    

środa, 1 lutego 2017

DIVIDE ET IMPERA - KSIĄŻĘ

WITAM  WAS  SERDECZNIE  MOI  MILI  W  KRAJU  I  NA  ŚWIECIE.

Prince, принц, princ, prins, reĝido, prints, prinssi,prince,πρίγκιπας,prince,príncipe, prins, 王子,ханзада, princas, Prinz, prins, príncipe, принц, кнез,princ,prince, principe, fejedelem王子,왕자,prinsipe, pangeran
 

Divide  et  impera  -  Dziel  i  rządź.  To  dzieło  polityczne  Nicolo  Machiavellego  /1469 - 1527/.  /Wymowa polska nazwiska  N.Makiaveli/,  a   tezy  tam  zawarte  to  makiavelizm. Nikolo Makiavelli  to  włoski  pisarz,  polityk,  historyk,  filozof.  To  człowiek  o  wielu  talentach,  bystry  obserwator  życia  politycznego  i  społecznego.  W  1513  roku  napisał    dzieło  Il  principe -  Książę.   W  tej  książce  zawarł  kontrowersyjne  do  dziś  zasady.  To  zasady  skutecznego  działania,  w  tym:  1/ Dziel  i  rządź,  2/Cel  uświęca  środki,  3/  Zasady  mniejszego  zła.
Tu  moja  dygresja  do  zasady  mniejszego  zła.  Dobro  jest  dobrem.  Zło  zawsze  jest  złem.  A  kolejno  1/6,  1/4,  1/3  zła  zawsze  jest  złem.  Kropka.  Pomijam  tu  zasady  etyki  lekarskiej.  Przede  wszystkim  nie  szkodzić.  Lekarz  nie  może  powiedzieć  ciężko  chorej  kobiecie :  "Pani  za 2, 4, 6  dni  może  umrze".  Nie  wolno  ludziom  odbierać  nadziei.  A  nota  bene  cuda  też  się  zdarzają,  że  obłożnie  chora  nasza  krewna  wyzdrowieje.
Nicolo  Makiavelli  pochodził  z  niezamożnej  rodziny  szlacheckiej,  pełnił  ważne  funkcje  dyplomatyczne  i  polityczne.  Pisząc  pryncypialnie  o  władzy  trzeba  zapytać,  czy  sam  miewał  zwątpienia  i  sumienie ?    Rozważał  tak  oto :  chcesz  mieć  powodzenie,  dojść  do  władzy  i  władzę  utrzymać  -  musisz  działać  w  taki  sposób,  jaki  podałem.  Ale  od  ciebie  zależy,  czy  zechcesz,  czy  pozwoli  ci  na  to  sumienie.  Były  to  prawdziwe  założenia  i  sposoby  pozyskania  i  utrzymania  władzy  według  N.Makiavellego.  O  szczęściu  i  władzy  autor książki  Książę  pisze : kto  mniej  polega  na  szczęściu, dłużej  włada  państwem.  Wszyscy  mężowie  stanu  swoje  powodzenie  zawdzięczają  szczęściu,  o  ile  szczęście  nadaje  im  sposobność  do  wykonywania  powziętych  zamiarów.  Wszyscy  wodzowie  dobrze  uzbrojeni  odnosili  zwycięstwa  i  wszyscy  bez  dobrego  oręża  zbrojnego  ponosili  klęski.  Jedna  i  ta  sama  teoria  wyżej  nakreślona  może  dotyczyć  zawierania  traktatów,  zabiegów  dyplomatycznych,  polityki  wewnętrznej  i  zagranicznej,  konkurencji  handlowej.  Minęło  kilka  wieków,  a  prosta  recepta  utalentowanego  obserwatora  relacji  politycznych  i  społecznych  ma  nadal  swoich  czytelników  i  słuchaczy  studiów   o  kierunkach  społecznych.  Czynniki  i  elementy  determinujące  zagadnienia  :  jak  rządzić,  jak  zdobyć  i  pozyskać  społeczeństwo ,  przychylność  ludności  do  umocnienia  autorytetu  władzy,  są  doskonale  nakreślone  przez  autora  książki  Książę.  A  każde  państwo  na  świecie  już  po  zdobyciu  władzy  jest  aparatem  przymusu.  Kto  o  tym  nie  pamięta  -  przegrywa.
Dużo  zdrowia, miłości, szczęścia  i  radości  WAM  wszystkim  MOI  MILI  szczerze  życzę.  Dziękuję  za  życzliwą  uwagę.
Photo:Niccolo  Machiavelli.WP.
                                                       

czwartek, 12 stycznia 2017

MIŁOŚĆ BIOPIERWIASTKI ŻYCIA SÓD

WITAM  WAS  SERDECZNIE  MOI  MILI  NA  CAŁYM  ŚWIECIE 
Sodium, натрий, natrij, sodík, natrium, natrio,naatrium, sodium,  νάτριο, ნატრიუმის, sodio, ナトリウム, ode, velēna, Grassode, relvado , натрий, натријум, sodík,natrijev, натрій, nátrium, sodio
Sód  reguluje  zawartość  wody  wewnątrz  komórki  i  w  cieczach  ustrojowych  oraz  bierze  udział  w  regulacji  równowagi  kwasowo - zasadowej  ustroju .  Wpływa  na  prawidłowe  wykorzystanie  cukru  i  aminokwasów  przez  komórki  i  jest  niezbędny  do  pobudzania  nerwów  i  mięśni.
Najczęściej  sód  dostarczamy  naszemu  organizmowi  w  postaci  soli  kuchennej .  Poza  solą  kuchenną  sód  znajdziemy  we  wszystkich  produktach  wędzonych,  pieczywie  i  mięsie.  Optymalna  dawka  sodu  dla  osoby  dorosłej  wynosi  2 - 3 gramów  dziennie,  dla  dzieci  i  młodzieży  1 - 2  gramów , dla  niemowląt  0,1  -  0,3  grama  dziennie.
W  Polsce  dawki  te  są  znacznie  przekraczane  i  wynoszą  średnio  18  gramów  na  dobę  ze  szkodą  dla  zdrowia.  Nadmiar  zjadanej  soli  kuchennej  jest  jedną  z  przyczyn  występowania  nadciśnienia  tętniczego .  Następstwem  przedawkowania  soli  mogą  być  choroby  serca,  nerek,  obrzęki.
Sód  wydalany  jest  z  organizmu  wraz  z  potem,  dlatego  też  osoba ,  która   dużo  się  poci  i  nie  uzupełnia  sodu,  może  mieć  objawy  jego  niedoboru  /osłabienie,  apatia,  skurcze  mięśni,  nawet  zaburzenia  świadomości /.
Wszystkim  Wam  Kochani  życzę  dużo  zdrowia,  pogody  ducha,  radości  i  wiele  szczęśliwych  dni  w  całym  2017 roku.  Dziękuję  za  uwagę  i  uprzejmie  zapraszam  na  mój  skromny  blog.

JEDZMY  OWOCE I WARZYWA                        
 Malarstwo włoskie :   MICHAŁ  ANIOŁ - STWORZENIE  ADAMA