niedziela, 27 marca 2016

POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA - Cykl : RELIGIE 1

WITAM  WAS  WSZYSTKICH  MOI  DRODZY  I  RADOSNYCH,  SZCZĘŚLIWYCH  ŚWIĄT  WIELKIEJ   NOCY   I  PIĘKNYCH,  ZIELONYCH  DNI   WIOSENNYCH  ŻYCZĘ .

W   Biblii   czytamy  :  " Wtedy  wrócili  do  Jerozolimy  z  góry  zwanej  Oliwną,  która  leży  blisko  Jerozolimy,  w  odległości  drogi  szabasowej.  Przybywszy  tam,  weszli  do  sali  na  górze  i  przebywali  w  niej :   Piotr  i  Jan,  Jakub  i  Andrzej,  Filip  i  Tomasz,  Bartłomiej  i  Mateusz,  Jakub  syn  Alfeusza  i  Szymon  Gorliwy,   Juda  / brat  Jakuba /.  Wszyscy  oni  trwali  na  modlitwie  razem  z  niewiastami,  Maryją,  Matką  Jezusa,  i  braćmi  Jego.  Wtedy  Piotr  w  obecności  braci,  a  zebrało  się  ich  razem  około  stu  dwudziestu  osób,  tak  przemówił..."  / Dz  1,  12 - 1,  15 /.
Jest  to  pierwszy  opis  początków  chrześcijaństwa,  jako  wspólnoty  jerozolimskiej.  Jaki  był  dalszy  jego  rozwój  ?
Kościół  Chrystusowy  nieustannie  się  powiększał  dzięki  systematycznemu  przechodzeniu  na  nową  wiarę,  skutkiem  licznych  nawróceń,   mimo   częstych  i  ostrych  prześladowań.
Rozważając  dokładnie  Dzieje  zdumiewa  nas  refleksja,  iż  członkowie  pierwszej  wspólnoty  czyli  gminy  chrześcijańskiej  nieustannie  i  systematycznie  "trwali  w  nauce  Apostołów  i  we  wspólnocie,  w  łamaniu  chleba  i  w  modlitwie".  Czy  się  bali  ? byli  przecież  tylko  ludźmi,  bojaźń  więc  ogarniała  każdego.  Lecz  wiemy  także,  iż  pierwsi  Apostołowie  mieli  niezwykłą  moc  czynienia  wielu  znaków  i  cudów.  Byli  połączeni   silną  wiarą  i  wspólnotą.  Dlatego  też,  Ci  wszyscy,  którzy  uwierzyli,  przebywali  razem  i  wszystko  mieli  wspólne.  A  jak  już  wiemy  z obecnych  czasów,  tylko  w  zintegrowanej  wspólnocie  jest  obecna  wielka  siła,  wprost  niemożliwa  do  pokonania.
Apostołowie  i  zgromadzeni  wokół  nich  silnymi  więzami  ówcześni  ludzie,  sprzedawali  swoje  majątki  i  dobra  i  rozdzielali  je  każdemu  według  potrzeb.  A  dalej ?  "Codziennie  przebywali  i  jednomyślnie  modlili  się  w  świątyni.  Łamali  się  chlebem  po  domach,  byli  szczęśliwi  i  radośni,  każdy  posiłek  przyjmowali  z  prostotą  serca  i  radością.  Wielbili  Boga,  a  cały  lud odnosił  się  do  nich  bardzo  życzliwie.  Pan  zaś  pomnażał  im  codziennie  tych,  którzy  dostępowali  zbawienia".  W  ten  sposób  dowiadujemy  się  o  początkach  chrześcijaństwa  czytając  Biblię  według  wskazań  ostatnich  papieży :  św  Jana  Pawła  II,   papieża Benedykta  XVI  i  papieża  Franciszka.  Dedykuję  uprzejmie  pieśń  religijną  "BARKA", która  brzmiała  w  uszach  kardynała  Karola  Wojtyły  w  drodze  na  konklawe,   podczas  którego  został  wybrany  papieżem  i  przybrał  imię  Jan  Paweł  II   oraz  wiersz  ze  zbioru  poezji  Jana  Pawła  II.
Ciąg  dalszy  wkrótce.
https://www.youtube.com/watch?v=1T_U9HFrUKU
https://www.youtube.com/watch?v=0qzLRlQFFQ4


  TO   PRZYJACIEL
Ciągle wracasz pamięcią
do tego poranka zimą.
Tyle lat już wierzyłeś,
wiedziałeś na pewno,
a jednak nie możesz wyjść z podziwu.

Pochylony nad lampą,
w snopie światła wysoko związanym,
nie podnosząc swej twarzy, bo po co -
- i już nie wiesz, czy tam, tam daleko widziany,
czy tu w głębi zamkniętych oczu -
Jest tam. A tutaj nie ma nic prócz drżenia,
oprócz słów odszukanych z nicości -
ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia,
które będzie całą treścią wieczności.