piątek, 4 marca 2016

BĄDŹ OPTYMISTĄ I MIEJ INTUICJĘ

Pozbądź  się  wątpliwości,  które  Cię  ogarniają.  Bądź  optymistą.  Jest  wiele  cytatów  w  tej  kwestii.  "Jedynym  ograniczeniem  w  realizacji  Twoich  marzeń  o  przyszłości,  są  wątpliwości,  które  nas  osaczają  dzisiaj".  Często  powtarzał   F.D.  Roosvelt.  To  krótkie  zdanie  jest  szczególnie  prawdziwe  dla  Ciebie,  mnie,  dla  nas  wszystkich.  Wątpliwość,  tak  jak  strach,  to  dwie  cechy,  które  są  naszymi  tyranami,  które  paraliżują  nasze  działanie.  Proszę,  wyrzuć  je  ze  swojego  umysłu.  Polegaj  na  własnych  siłach.  Nawet  sporządź  tak  zwany  spis  inwentarzowy   Twoich  dobrych  cech,  Twoich  przymiotów.  Zadaj  sobie  pytanie  co  mogę,  co  jestem  zdolna  /z dolny /  robić  lepiej  niż  ktokolwiek  inny.  Zaraz  potem  sporządź  spis  swoich  możliwości.  Zapewne  pamiętasz,  przypomnij  sobie  pewne  pomyślne  doświadczenia  z  własnego  życia.  Przecież  wierz,  że  w  pewnych  sprzyjających  Ci  okolicznościach,  w  chwilach  intuicyjnego  olśnienia  byłaś  / byłeś /  prawdziwym  mistrzem  w  Twojej  działalności,  zaćmiewając  swym  dokonaniem  nawet  najlepszych.


Intuicja 

to jedna z mocy jaką posiadam, 
wcale nie wątpię, zawsze tak gadam. 
Czy intuicja przed złem przestrzega, 
przed mylnym krokiem jakoś ostrzega? 

Ona na pewno mi się przydaje, 
mojemu życiu często sens daje. 
Zawsze jej wierzę, nią się kieruję, 
ona mną rządzi..podbudowuje. 


Mirek Sokół