czwartek, 10 marca 2016

SŁOWO LECZY


Słowo  może  być  dobre  lub  złe.   Słowo  może  leczyć  lub  kaleczyć.  Może  być  nasze  polskie  słowo  lub  w  innym  języku.  Słowo  może  być  zachętą,  współczuciem  lub  skargą.  Mogą  być  słowa  zawarte  w  utworach  naszych  poetów,  w tym  wielkich  wieszczów  narodowych  i  ogólnie  pisarzy  rangi  krajowej  i  światowej.  Słowo  może  być  tłem,  kanwą  do  utworów  muzycznych  opery,  operetki  i  pięknych  piosenek.  Może  być  ono  kwieciste  lub  wymowne  albo  słowo  oszczędne.  Dobre  słowo  to  życzliwa  wypowiedź,  podnosząca  na  duchu.  Dla  chorego  dobre  słowo  jest  balsamem  dla  jego  serca,  duszy.  Podnosi  wewnętrzną  energię  chorego  i  powoduje  lepsze  samopoczucie.  Słowa  mogą  być  wzniosłe,  miłe,  uczuciowe,  serdeczne.  
A  inne  słowa  ?  Może  być  gra  słów,  słowa  dowcipne  i  tak  zwane  cięte,  uszczypliwe.  Rozmowa  może  być  informacją  o  innej  osobie.  Słowo  może  mówione,  pisane,  śpiewane  / piosenka /.
Słowa  mogą  leczyć.  Źródła  leczenia  mogą  pochodzić  od  tradycji  o  potrójnym  charakterze :  1/  tradycji  medycznej,  2/ psychologicznej,  3/ psychoterapeutycznej.
Aby  zastosować  leczenie  słowem  konieczne  jest  poznanie  człowieka,  jego  percepcji,  czyli  jego  widzenia  świata.  Oczywiście  przy  zachowaniu  niezbędnych  norm  terapeutycznych  i  kulturalnych.  Tu  występuje  zjawisko   ewolucji  wspólnej  dla  chorego  i  lekarza  lub  psychologa.  Chory  człowiek  cierpi,  potrzebuje  pomocy  lekarskiej  lub  psychologicznej.  Czy  bywa  tak,  że  chory  człowiek  wobec  swojej  choroby  jest  bezsilny ?   Taki  stan  cierpienia  pacjenta  znany  jest  od  dawna,  od  czasów  nam  bliższych  do  prehistorii  medycyny.  Obecnie  skrótowo  stan  taki  nazywamy  chorobami  cywilizacyjnymi.  Czy  tylko  człowiek  cierpi ?  Nie  tylko.  Cierpi  też  świat  zwierzęcy :  zwierzęta,  ptaki,  ryby,  gady.  
Obecnie  wiedza  naukowa :  medyczna  i  psychologiczna  dysponuje  grupą  specjalistów  i  ekspertów.  Leczenie  uzyskało  wysoką   rangę  społeczną.  Stało  się  wyspecjalizowaną  i  samodzielną  funkcją  społeczną.  Nowa  rola  lekarza  specjalisty  lub  psychologa  wzbudziła  nadzieję  i  wysokie  oczekiwanie  przez  chorego  człowieka.
Lekarze  dzięki  swej  wytrwałej  pracy  na  rzecz  chorego  uzyskali  wysoki  status  społeczny.  Lekarze  sami  dbają  o  społeczną  akceptację.  Postęp   medycyny,  postęp  indywidualnej  sztuki  medycznej  wprowadza,  a  nawet  wymusza  na  nauce  nowe  metody  leczenia.  Sztuka  leczenia  nieustannie  balansuje  między  postępem,  a  sprawdzonymi  elementami  wiedzy  medycznej,  między  innowacją  a  medycyną  tradycyjną.
Lekarze  nigdy  nie  pójdą  na  banicję,  nie  grozi  im  społeczna  utrata  zaufania.
Waga  dobrego  słowa  jest  bardzo  duża.  Dźwięk  słów  dobrych,  pięknych   niech   często  uszy  nasze  pieści.  I  aby  z  nich  dobra  nauka  ku   naszym   myślom   i   ciału  jak  przepiękna  muzyka  płynęła.     
            ..................................................................................
  słowo

słowo może być kwiatem
z gracją pod stopy rzucanym
może być cudowną pieszczotą
do ucha cichutko szeptanym

może być ostrym nożem
serce okrutnie raniącym
cierniem przenikającym duszę
gorzkim smutkiem nie mijającym

te dobre i ciepłe słowa
jak diamenty w życia popiele
wypowiadajmy je często
przecież jest ich tak wiele

nie zadawajmy słowem ran
obmytych strugą gorzkich łez
bo może to spotkać i ciebie
o czym doskonale wiesz...

Rymowany Kolo