poniedziałek, 7 marca 2016

ILE RAZEM DRÓG PRZEBYTYCH


 W  DNIU  KOBIET  NAJSZCZERSZE  ŻYCZENIA 

 WSZYSTKIEGO  NAJLEPSZEGO,  DUŻO  ZDROWIA, 

 SZCZĘŚCIA,  RADOŚCI  WSZYSTKIM  PANIOM  ŻYCZĘ. 

 KOBIETY  SĄ  JAK  SZACHY  NIEODGADNIONE. 

 KOBIETY  ODGADUJĄ  WSZYSTKO,  JEŚLI  SIĘ  MYLĄ, 

 WIDAĆ  RZECZ  PRZEMYŚLAŁY.  WAHA  SIĘ, 

 POWĄTPIEWA . . . SŁOWEM,  TO  KOBIETA.  KOBIETA 

 BEZ  ZALOTNOŚCI  TO  KWIAT  BEZ  WONI.

   ..............................................................................................

   Ile razem dróg przebytych? 

Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
Ile deszczów, ile śniegów
wiszących nad latarniami?

Ile listów, ile rozstań,
ciężkich godzin w miastach wielu?
I znów upór, żeby powstać
i znów iść, i dojść do celu.

Ile w trudzie nieustannym
wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń?
Ile chlebów rozkrajanych?
Pocałunków? Schodów? Książek?

Ile lat nad strof stworzeniem?
Ile krzyku w poematy?
Ile chwil przy Beethovenie?
Przy Corellim? Przy Scarlattim?

Twe oczy jak piękne świece,
a w sercu źródło promienia.
Więc ja chciałbym twoje serce
ocalić od zapomnienia.

 Konstanty Ildefons Gałczyński