środa, 21 grudnia 2016

TRADYCJA I MODLITWA

WITAM  MIŁO  I  ŚWIĄTECZNIE  WAS  WSZYSTKICH  MOI  MILI  NA  CAŁYM  ŚWIECIE 
  TRADITION, ТРАДИЦИЯ, TRADICIJA,  TRADITIE, TRADITION, дәстүрг
 TRADITION, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ტრადიცია, TRADICIÓN, TRADIÇÃO, TRADITIE, ТРАДИЦИЈА, TRADÍCIATraditioun,TRADITION,TRADITION, TRADISJON
 TRADICE, TRADITION, TRADITSIOON,  TRADICIJA, TRADITION, ТРАДИЦІЯ

 hagyomány, tradizione, 伝統

Modlitwa  jako  forma  odniesienia  się  /skierowania/  do  Istoty  Wyższej  występuje  w  wielu  religiach.  W  religiach  chrześcijańskich  kierujemy  swoje  myśli  do  Boga,  Aniołów,  Świętych.  Modlitwa  jest  czynnością  kultową.  Właśnie  w  czasie  modlitwy  wymawiamy  imię  BOGA,   Świętego,   czy  Anioła.  Istnieją  różne  rodzaje  modlitw :  modlitwa  błagalna,  dziękczynna.  Zawarte  są  w  nich  prośby,  składany  jest  hołd,  podziękowanie.
W  religiach  chrześcijańskich  modlitwa  jest  rozmową  z  Bogiem  osobowym  z  prośbą,  uwielbieniem,  dziękczynieniem.  Święto  Bożego  Narodzenia  według  tradycji  chrześcijańskiej   jest  na  pamiątkę  narodzin  Jezusa  Chrystusa.  Ta  stała  uroczystość  przypada  na   25   grudnia.  Okres  oczekiwania  na  przyjście  Jezusa  z  Nazaretu  trwa  4  niedziele.  W  Kościołach  Wschodnich  to  święto  liczone  jest  w  kalendarzu  juliańskim  i  przypada  na  7  stycznia   w  Kościele  prawosławnym  i  w  Kościołach  greko-katolickich.
W  chrześcijaństwie  zasadniczy  charakter  wszelkiej  modlitwy  polega  na  tym,  że  zwraca  się  ona  do  Boga  przez  naszego  Pana  Jezusa  Chrystusa,  jedynego  pośrednika  między  Bogiem  a  ludźmi.  Każda   modlitwa  chrześcijańska,  szczególnie  w  nowej  atmosferze  ekumenicznej  niesie  w  sobie  wymiar  ekumeniczny  i  dynamizm  ukierunkowany  na  jedność.  Modlitwa  chrześcijańska  nie  może  się  nigdy  dystansować  od  modlitwy  Jezusa,   "aby  byli  jedno".  Wręcz  przeciwnie  ona  nas  łączy  przez  Chrystusa  w  Duchu  Świętym  ku  Bogu.   Każda  modlitwa  chrześcijańska  oparta  jest  na  wierze  chrztu  przez  Chrystusa  naszego  Pana,  nawet  jeśli  jest  wyrażana  i  odprawiana  w  sytuacji  niepełnej  jedności,  zmierza  w  kierunku  dopełnienia  się  w  pełnej  komunii.  W  ten  sposób  realizuje  się to,  co
mówił  Sobór  Watykański  II  o  chrzcie  jako  sakramentalnej  więzi  jedności : "chrzest  sam  przez  się  jest  punktem   wyjścia,  gdyż  zmierza  on  całkowicie  do  osiągnięcia  pełni  życia   Chrystusa " 
Modlitwa  chrześcijańska  często  przejmowała  intencję  wspólnotową,  ekumeniczną  i  można  powiedzieć,  że  na  ogół  chrześcijanie  podzieleni  stali  się  bardziej  świadomi  tego,  co  w  modlitwie  łączy  ich  przed  Bogiem.  
M i ł o ś ć. Modlitwa  jest  także  głównym  źródłem  dialogu  miłości.  W  tym  znaczeniu  możemy  mówić  o  ekumenizmie  duchowym,   o  wolnym  wylewie  miłości  sprawiającym,  że  u  różnych  chrześcijan    dojrzewa  pragnienie  jedności.  Spektrum  wiar  chrześcijańskich  jest  bardzo  szerokie.  I  dlatego  czyniąc  prawdę  w  miłości  wszyscy  budujemy  tą  upragnioną  jedność   w  sposób  teologiczny.
Święta  Bożego  Narodzenia  w  krajach  o  religiach  chrześcijańskich  /lub  tam, gdzie  chrześcijanie  są  obecni,  a  nawet licznie  reprezentują  wiarę  chrześcijańską/, te święta  są  obchodzone   według   zasad  i  obyczajów  przekazywanych  tradycyjnie  w  krajach  chrześcijańskich.  Z  pokolenia  na  pokolenie  według  miejscowej  tradycji  rodzinnej,  ustnej  i  narodowej  lub  etnicznej  obchodzi  się  dzień  przed  świętami,  czyli  wigilię.
Święta  Bożego  Narodzenia  w  krajach  o  religiach  chrześcijańskich  /lub  tam,  gdzie  religia  chrześcijańska  jest  obecna  w  części  tego  kraju/,  te  święta  są  obchodzone  według  zasad  i  obyczajów  przekazywanych  przez  rodziców  dzieci  i  młodzieży.  Z  pokolenia  na  pokolenie  według   miejscowej  tradycji  rodzinnej,  ustnej  i  narodowej  obchodzi  się  dzień   przed   świętami,  czyli  wigilię  i  same  święta  Bożego  Narodzenia.
W  kraju  nad  Wisłą,  w  Polsce  wyglądamy  wieczorem  na  ukazanie  się  pierwszej  gwiazdki  i  rodzina  zasiada  do  kolacji  wigilijnej.  Na  stole  pokrytym  białym  obrusem   jest  tradycyjne  sianko  i  jedno  wolne  miejsce  jest  przeznaczone  na  gościa,  który  wtedy  przechodząc  może  być  głodny.  Podane  potrawy  wigilijne  z  tradycyjną  rybą  mogą  różnić  się  zależnie  od  regionu  kraju  w  rejonach  górskich  lub  nadmorskich  -  nad  Bałtykiem.
Wspólny  jest  opłatek  wigilijny  i  dzielenie  się  opłatkiem  wraz  ze  składanymi  życzeniami,   dużo  błogosławieństwa  od  Dzieciątka  Jezus,  zdrowia, szczęścia, radości  i  pokoju  rodzinnego,  w  kraju   i  na  świecie.
MOI  MILI  -  ŻYCZĘ  SZCZERZE  WAM  WSZYSTKIM  DUŻO  ZDROWIA, SZCZĘŚCIA I  RADOŚCI,  DOBROCI  I  POKOJU  W  KRAJU  NASZYM  I  NA  ŚWIECIE.

  Modlitwa
                                                             
  Chroń, Panie, wątłą mojej duszy zieleń           
Od podeptania i martwych spopieleń,
Abym wśród życia Ostatniej Wieczerzy
Czuł jej aromat balsamiczny, świeży.

I niech, rozpięty na krzyżu konania,
Nie widzę słońca, co w pomrok się skłania,      
Lecz niech mi wiara, Matka Boleściwa,
Wskaże dal, gdzie się świt nowy odkrywa.
   
 


Photo :  Autor:  Andrea  Montegne   -   POKŁON   PASTERZY