środa, 1 lutego 2017

DIVIDE ET IMPERA - KSIĄŻĘ

WITAM  WAS  SERDECZNIE  MOI  MILI  W  KRAJU  I  NA  ŚWIECIE.

Prince, принц, princ, prins, reĝido, prints, prinssi,prince,πρίγκιπας,prince,príncipe, prins, 王子,ханзада, princas, Prinz, prins, príncipe, принц, кнез,princ,prince, principe, fejedelem王子,왕자,prinsipe, pangeran
 

Divide  et  impera  -  Dziel  i  rządź.  To  dzieło  polityczne  Nicolo  Machiavellego  /1469 - 1527/.  /Wymowa polska nazwiska  N.Makiaveli/,  a   tezy  tam  zawarte  to  makiavelizm. Nikolo Makiavelli  to  włoski  pisarz,  polityk,  historyk,  filozof.  To  człowiek  o  wielu  talentach,  bystry  obserwator  życia  politycznego  i  społecznego.  W  1513  roku  napisał    dzieło  Il  principe -  Książę.   W  tej  książce  zawarł  kontrowersyjne  do  dziś  zasady.  To  zasady  skutecznego  działania,  w  tym:  1/ Dziel  i  rządź,  2/Cel  uświęca  środki,  3/  Zasady  mniejszego  zła.
Tu  moja  dygresja  do  zasady  mniejszego  zła.  Dobro  jest  dobrem.  Zło  zawsze  jest  złem.  A  kolejno  1/6,  1/4,  1/3  zła  zawsze  jest  złem.  Kropka.  Pomijam  tu  zasady  etyki  lekarskiej.  Przede  wszystkim  nie  szkodzić.  Lekarz  nie  może  powiedzieć  ciężko  chorej  kobiecie :  "Pani  za 2, 4, 6  dni  może  umrze".  Nie  wolno  ludziom  odbierać  nadziei.  A  nota  bene  cuda  też  się  zdarzają,  że  obłożnie  chora  nasza  krewna  wyzdrowieje.
Nicolo  Makiavelli  pochodził  z  niezamożnej  rodziny  szlacheckiej,  pełnił  ważne  funkcje  dyplomatyczne  i  polityczne.  Pisząc  pryncypialnie  o  władzy  trzeba  zapytać,  czy  sam  miewał  zwątpienia  i  sumienie ?    Rozważał  tak  oto :  chcesz  mieć  powodzenie,  dojść  do  władzy  i  władzę  utrzymać  -  musisz  działać  w  taki  sposób,  jaki  podałem.  Ale  od  ciebie  zależy,  czy  zechcesz,  czy  pozwoli  ci  na  to  sumienie.  Były  to  prawdziwe  założenia  i  sposoby  pozyskania  i  utrzymania  władzy  według  N.Makiavellego.  O  szczęściu  i  władzy  autor książki  Książę  pisze : kto  mniej  polega  na  szczęściu, dłużej  włada  państwem.  Wszyscy  mężowie  stanu  swoje  powodzenie  zawdzięczają  szczęściu,  o  ile  szczęście  nadaje  im  sposobność  do  wykonywania  powziętych  zamiarów.  Wszyscy  wodzowie  dobrze  uzbrojeni  odnosili  zwycięstwa  i  wszyscy  bez  dobrego  oręża  zbrojnego  ponosili  klęski.  Jedna  i  ta  sama  teoria  wyżej  nakreślona  może  dotyczyć  zawierania  traktatów,  zabiegów  dyplomatycznych,  polityki  wewnętrznej  i  zagranicznej,  konkurencji  handlowej.  Minęło  kilka  wieków,  a  prosta  recepta  utalentowanego  obserwatora  relacji  politycznych  i  społecznych  ma  nadal  swoich  czytelników  i  słuchaczy  studiów   o  kierunkach  społecznych.  Czynniki  i  elementy  determinujące  zagadnienia  :  jak  rządzić,  jak  zdobyć  i  pozyskać  społeczeństwo ,  przychylność  ludności  do  umocnienia  autorytetu  władzy,  są  doskonale  nakreślone  przez  autora  książki  Książę.  A  każde  państwo  na  świecie  już  po  zdobyciu  władzy  jest  aparatem  przymusu.  Kto  o  tym  nie  pamięta  -  przegrywa.
Dużo  zdrowia, miłości, szczęścia  i  radości  WAM  wszystkim  MOI  MILI  szczerze  życzę.  Dziękuję  za  życzliwą  uwagę.
Photo:Niccolo  Machiavelli.WP.