piątek, 10 marca 2017

RADOŚĆ I SUKCES

WITAM  MIŁO  I  SERDECZNIE  WAS  WSZYSTKICH  MOI  MILI  NA  CAŁYM  ŚWIECIE

RADOST, JOY ,SUCCESS, USPJEH, ÚSPĚCH,SUCCES, ÉXITO, RATH, SUCCESS, ТАБЫСҚА,PROGRESSUS, ERFOLG, SUCESSO, УСПЕШНЫЙ, УСПЕХ, ÚSPECH, USPEH ,FRAMGÅNG,

RADOŚĆ I SUKCES

Słowa wstępne. Trzeba mieć siłę przebicia pełno pomysłów i wierzyć, że zawsze wygrywasz. Dobrze jest mieć dominujące uczucie, silne postanowienie na najlepsze, najbardziej przemyślane projekty, gorące aspiracje. Cena sukcesu może być wysoka, by mogła być opłacona bez uczucia dominującego. Tu dygresja. Balansujemy na cienkiej linii : uczucie - emocje / radość, smutek, strach, gniew / - instynkt - podświadomość. Co nas pędzi, co nas gna ? Poddajemy się wpływowi uczucia głównego, dominującego, które nas skieruje do działania. Co to oznacza ? Uczucia są / w rzeczywistości / wynikiem działania naszych instynktów. Wyżej było o instynkcie i podświadomości. To już nasza biologia i natura. Instynkty są potężne. Stanowią one część naszego dziedzictwa biologicznego : sił naszej natury.

Nasze życie wewnętrzne, czyli emocjonalne jest złożone. Tu zderzają się przeciwieństwa : od cech bardzo dobrych do złych. Dlatego też różne uczucia popychają nas w różnych kierunkach. Powoduje nami cały zespół uczuć takich jak : wspomniane już emocje / radość, smutek, strach, gniew /, a także odwaga, miłość, zazdrość, nienawiść, wytrwałość, rozpacz. Do tego zespołu możemy zaliczyć także: nasze zamiłowanie do domu rodzinnego, do przygód, podziw, pogarda, wspaniałomyślność i inne stany zbliżone do stanów emocjonalnych niższej rangi od czterech stanów już wymienionych, a czasem im towarzyszących. Takie inne stany emocjonalne, jeśli nas nie podnoszą, nie wzmacniają  i  powinny być ujarzmione, a nie dowolnie rozbiegane i nieskuteczne.

Nasze duże plany i nasze marzenia koniecznie powinny być w pełni zrealizowane. A jeśli są przeciwności, to podzielmy te nasze piękne marzenia na części, na etapy, wtedy los się do nas uśmiechnie. Wiara i rozum to nasza potęga.  Tu  na  myśl  przychodzą  dwa  słowa  prowadzące  do  sukcesu :  miłość  i  radość.  Z  miłości  do  radości,  aż  serce  rośnie.
Tymi  dwoma  pięknymi  słowami  pozdrawiam  serdecznie  WAS  wszystkich  MOI  MILI.  Kiedy  odprężysz  umysł  i  nabierzesz  przekonania  co  do  słuszności  Twojej  myśli,  podświadomość  przystąpi  do  jej  realizacji.  Pamiętaj :  zawsze  istnieją  odpowiedzi  i  rozwiązania.  Twoim  najsilniejszym  atutem  jest  wyobraźnia.  Wyobrażaj  sobie  tylko  rzeczy  dobre  i  piękne.  Ty  i  Twój  los  łącznie  jesteście  tym,  czym  są  Twoje  myśli  i  wyobrażenia.
Bardzo  dziękuję  za  uwagę.  Do  miłego  i  następnego  spotkania. 


 Dzień  dobry

Każda chwilka,                                                                     
nawet chwileczka,
co wita z dzień dobry
jest słodka, gdyż czeka

 na odpowiedź
drugiego człowieka...

Każda godzina,

 nawet godzinka,
jak wita z dzień dobry
jest milsza,

 bo pozdrowieniem
łączy obcego

 i przyjaciela...

Każdy dzień,

 nawet dzionek,
kiedy wita z dzień dobry
jest radosny

 albowiem ma smak
z miodem kromki chleba...

- Aleksandra Baltissen


              Fhoto:  PIĘKNY  ŻAGLOWIEC  NA  MORZU

.