niedziela, 6 listopada 2016

WARTO WIEDZIEĆ 3 ZDROWIE I ZAGROŻENIA

HEJ  WITAM  WAS  BARDZO  SERDECZNIE  MOI  MILI  NA  CAŁYM  ŚWIECIE.
Good to know, Полезно знать, Je dobré vědět, Godt at vide, bona scii, hyvä tietää,  Bon à savoir, Lo que conviene saber, Gut zu wissen,  godt å vite, É bom saber, je dobré vedieť, je dobré vedieť, корисно знати, buono a sapersi

CHOROBA,  EPIDEMIA,  PANDEMIA
Choroba  jest  procesem  patologicznym  objawiającym  się  zaburzeniami  czynności  organizmu.  Choroba  może  być  o  różnym  stopniu  nasilenia :  choroba  lekka,  długotrwała,  nieuleczalna,  choroba  śmiertelna,  nagminna,  epidemiczna,  zakaźna,  utajona,  bakteryjna,  wirusowa,  nowotworowa.  Choroba  jednego  narządu  lub  wielonarządowa.
Epidemia  to  pojawienie  się  jednocześnie  lub  w  krótkich  odstępach  czasu  dużej  liczby  zachorowań  na  określoną  chorobę  /najczęściej  zakaźną/  wśród  ludności    danego  terenu,  mniejszego   /w  jednej  części  kraju /  lub  większego,  w  całym  kraju.  Wtedy  mówimy,  że  że  wybuchła  epidemia  danej  choroby,  jest  /trwa/  walka  z  epidemią  lub  epidemia  wygasa.
Pandemia  to  rodzaj  epidemii  obejmującej  swym  zasięgiem  duże  obszary  lub  mniejsze  obszary  kraju.  Na  przykład  pandemia  grypy  A/H1N1  w  Polsce   w  2009  roku.  
Występowaniu  epidemii  i  pandemii   sprzyja  zamieszkanie  ludności  w  pewnym  skupieniu,  w  miastach.
HIGIENA  I  ZDROWIE
Jak  było  z  higieną  w  Europie  w  XVI  /16/  wieku  i  później  ?  Prześledzimy/  to  na  przykładzie  Francji  w  tym  czasie.  Czy  ludzie się kąpali wtedy ?  Straszne  skutki  epidemii  dżumy  spowodowały,  że  ludzie  w  XVI /16/  wieku  przekonani  byli,  że  ich  skóra  /nazywano  to  powłokami/  jest  przepuszczalna.  I  woda  wszędzie  się  wciska  i  powoduje  zagrożenie  zachorowania  na  tą  straszną,  śmiertelną  chorobę.   Nawet  myśleli,  że  ciąża  powstaje   z  kąpieli.  
W  tym   czasie  zmniejszyła  się  ilość  i  zamykano  łaźnie  miejskie  we  Francji  w  pierwszej  połowie  XVI /16/  wieku.  W Dijon  we  Francji  były  4  łaźnie  miejskie  i  później   już  nie  powstała  żadna  nowa  łaźnia  miejska.  Tak  było  w  innych  miastach.  W  Strasburgu  pozostały  4  łaźnie  miejskie  z  kilkunastu  działających  wcześniej.
Miejsca   przeznaczone  na  łaźnie  zmieniały  swoje  funkcje,  stały  się  elitarnymi  gospodami  lub  miejscami  "cichych  sekretnych  schadzek". Powoli  zaczęły  powstawać  nieduże  przedsiębiorstwa,  które  zakładały  lokale  kąpielowe  do  bogatych  kamienic  we  Francji,  a  następnie  do  kamienic  czynszowych.
W  zakładach  użyteczności  publicznej :  koszary,  internaty  zakładano  już  stopniowo  kabiny  prysznicowe.  Te  nowe  urządzenia  higieniczne  i  ich  upowszechnienie,  nie spowodowały  jeszcze  znacznego  postępu  w  higienie  zdrowotnej.   W  następnym  XIX /19/  wieku  we  Francji  kąpano  się  już  wcześniej.  W  1831  roku  w  Paryżu  było  już  78  łaźni  miejskich,  a  na  1  mieszkańca  Paryża  przypadało  od  3  do  5  kąpieli  rocznie.  Z  uwagi  na  zagrożenia  epidemiami,  o  których  pamiętano  w  przekazach  ustnych,  rodzinnych  po  1850  roku   powstawały  bezpłatne  łaźnie  i  umywalnie.  Po  1880 roku   łazienki  już  sporadycznie  były  w  kamienicach  czynszowych.
Do  tej  pory  odnotowano  10  światowych  chorób  epidemicznych.   W  nowożytnej  Europie  dość  często  pojawiała  się  epidemia  dżumy.  Ta  choroba  była  nazywana  także  czarną  śmiercią  lub  chorobą  morowego  powietrza.  W  ciągu  50  lat  na  dżumę  zmarło  połowę  ludności  Europy.  Chrześcijanie  dopatrywali  się  w  tej  chorobie  karą  ludzkości  za  grzechy.  Występowanie  epidemii  dżumy  zasługuje  na  omówienie  w  najbliższym  czasie.
Czy  niedaleka  przeszłość  wolna  jest  od  chorób  epidemicznych ?
Raczej  nie.  W  Polsce  we  Wrocławiu  latem  1963 roku  pojawiła  się  epidemia  ospy  prawdziwej,  nazywanej  czarną  ospą.  Wrocław  wtedy  został  odcięty  od  świata  na  47  dni.  2  tysiące  osób  podejrzanych  o  kontakt  z  wirusem  tej  ospy  trafiło  wtedy  do  szpitala  i  do  pobliskich  izolatoriów.  We  Wrocławiu  zachorowało  99  osób.  7  osób  zmarło,  w  tym  lekarz,  pielęgniarka,  salowa  /pracownica  obsługi/  i  4  innych  pacjentów.
MOI  MILI,  DBAJMY  O  NASZE  ZDROWIE.  ZDROWIA  KUPIĆ  NIE MOŻNA.  LEPSZE  JEST  ZDROWIE  NIŻ  PIENIĄDZE .  W  ZDROWYM  CIELE  ZAWSZE  JEST  ZDROWY  DUCH.  ŻYCZĘ  WAM  WSZYSTKIM  DUŻO  ZDROWIA  I  DŁUGIEGO   ŻYCIA,  SZCZĘŚCIA  I  RADOŚCI.
BARDZO  DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ. 

      Człowiek i zdrowie  Krasicki Ignacy

 W jedną drogę szli razem i człowiek, i zdrowie.

Na początku biegł człowiek; towarzysz mu powie:

"Nie spiesz się, bo ustaniesz." Biegł jeszcze tym bardziej -

Widząc zdrowie, że jego towarzystwem gardzi,

Szlo za nim, ale z wolna. Przyszli na pot drogi:

Aż człowiek, że z początku nadwyrężył nogi,

Zelżył kroku na środku. Za jego rozkazem

Przybliżyło się zdrowie i odtąd szli razem.

Coraz człowiek ustawał. Mając w pogotowiu,

Zbliżył się. "Iść nie mogę, prowadź mnie" - rzekł zdrowiu.

"Było mnie zrazu słuchać" - natenczas mu rzekło.

Chciał człowiek odpowiedzieć, lecz zdrowie uciekło.

                             
 Photo: KANADA