niedziela, 3 kwietnia 2016

POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA CYKL - RELIGIE 2


HEJ  WITAM  WAS  BARDZO  SERDECZNIE  MOI  MILI  RODACY  I  PRZYJACIELE  W  KRAJU  I  NA  ŚWIECIE.

Ostatnie  zdanie  z  poprzedniego  wpisu  o  tym  tytule,  było następujące : "Pan  zaś  pomnażał  im  codziennie  tych,  którzy dostępowali  zbawienia" /Dz 2, 42-2, 47/.
Apostołowie  w  krótkim  czasie  ustanowili  siedmiu  diakonów,  którzy  mieli  pomagać  w  działalności  religijnej.
Kościół  nowo - organizujący  się  bardzo wcześnie rozpoczął  działalność  misyjną.   Apostołowie  przemierzali  Palestynę,  Azję  Mniejszą,  Grecję,  Macedonię  i  dotarli   do   Rzymu,  wszędzie  głosili  Słowo  Boże  i  zakładali  religijne  wspólnoty  lokalne. 
Wspólnotom  przewodzili  powołani  przez  Dwunastu  Apostołów  biskupi,  wspomagani   w  pracy  duszpasterskiej  przez  prezbiterów  /w  języku  obecnym  przez  księży/.  Powstała  w  ten  sposób  hierarchiczna  struktura  Kościoła.  Ta  struktura  w  Kościele  powstała  z  jego  potrójnym  porządkiem:  biskupów,  prezbiterów  i  diakonów  oraz  z  podziałem  na  duchowieństwo  i  laikat  /osoby  wierzące/.  Mistyczne  Ciało  Chrystusa, któremu  przewodziło  Kolegium  Dwunastu  Apostołów z Piotrem  Apostołem  na  czele,  jako  pierwszym  papieżem. 
W  roku  67  naszej  Ery  zmarł   pierwszy   papież,  biskup  Rzymu,  św.  Piotr,  a  w  jego  dziedzictwie  znajdowało  się  polecenie  Chrystusowe  "Paś  baranki  moje"/ J 21, 15 /  i  Jego  obietnica  " Ty  jesteś  Piotr  /czyli  skała /,  i  na  tej  Skale  zbuduję  Kościół  mój "  /  Mt  18,  18 /.
Następcy  Księcia  Apostołów,  Piotra  mieli  z  racji  swego  posłannictwa    obowiązek   rozwiązywania  wielorakich  problemów.
Problemy   te   nurtujące   początki   chrześcijaństwa   rozsiane  były  po  całym  świecie   śródziemnomorskim.  Był  to  szczególny  okres  dla  Kościoła  i  wielkiego  czuwania  nad  jego jednością.  Tu  pozwolę  sobie  na  małą  dygresję,  iż  Cesarstwo  Rzymskie,  jako  państwo  swym  potężnym  zasięgiem  obejmowało  tereny  wokół  basenu  Morza  Śródziemnego  z Północną  Afryką  włącznie.  Czas  świetności  Cesarstwa  Rzymskiego  przypadał  na  okres  od  30  roku  przed  naszą  Erą  do  476  roku  naszej  Ery. Początki  chrześcijaństwa  określone  czasowo  pokrywały  się  z  tworzeniem  się  zrębów  potężnego  imperium,  Cesarstwa  Rzymskiego.
Od  samego  początku  istnienia  Kościoła  w  Rzymie  prymat  biskupa  tego  miasta,  wynikający  z  apostolskiego  dziedzictwa,  uznawany  był  przez  innych  biskupów.  Autorytet  papieży  był  konieczny,  aby  rozstrzygać  pojawiające  się  spory  i  utrzymać  jedność  doktrynalną  Kościoła  Chrystusowego.  
Na  zdjęciu  Katedra  św. Pawła  za  murami - na  zewnątrz.   Co prosi o miłość

Bóg wszechmogący co prosi o miłość
Tak wszechmogący że nie wszystko może
Skoro dał wolną wolę
Miłość teraz sama
Wybiera po swojemu
To czyni co zechce
Więc czasem wzruszenie jak szczęście przylaszczek
Co się od razu na wiosnę kochają
Bywa obojętność to jest sprawy trudne
Głogi tak bardzo bliskie że siebie nie znają
Kocha lub nie kocha - to jęk nie pytanie
Więc oczy zwierząt ogromne i smutne
Śpi spokojnie w gnieździe
Szpak szpakowa szpaczek
Bóg co prosi o miłość
Rozgrzeszy zrozumie
Wszechmoc wszystko potrafi
Więc także zapłacze
Wszechmogący gdy kocha
Najsłabszym być umie