niedziela, 24 kwietnia 2016

SEN KLUCZEM DO SAMEGO SIEBIE

 WITAM  BARDZO  SERDECZNIE  WSZYSTKICH  PRZYJACIÓŁ  W  KRAJU  I   POZA  KRAJEM.

 Sen  jest  stanem  fizjologicznym,  który  umożliwia  naszemu  organizmowi  zbawienny,  upragniony   wypoczynek.  Odbudowuje  i  dobrze  wzmacnia  naszą  energię,  siłę,  poprzez  doprowadzenie  do  stanu   fizjologicznego.  Obniża  podwyższoną  w  dniu  poprzednim  wrażliwość  na  bodźce,  znosi  aktywność   ruchową,  normalizuje  czynność  serca,  oddychania  i  innych  funkcji  fizjologicznych.
 Podczas  snu  następuje  czasowy  zanik  przytomności.  W  różnych  stanach  przemęczenia  lub  stanach    chorobowych  o  różnym  nasileniu  możemy  mieć  ciężki  lub  lekki,  mocny  lub  twardy  sen.
 Natomiast  w  stanie  fizjologicznym  umownie  nazwanym  normalnym  możemy  mieć  sen  dobroczynny,  zdrowy,   krzepiący.  Istnieją  różne  fazy :  na  przykład  sen  kamienny,  sen  męczący,  różny  czas  bezsenności  w    nocy.  Człowiek  w  różnych  stanach  snu  i  sytuacjach  może  mówić  przez  sen,  nawet  płakać  we  śnie.
 Najtrudniejsze  są  kilkudniowe  bezsenne  noce  i  przedłużające  się  stany  bezsenności,  które  koniecznie  wymagają  porady  lekarskiej.
 Zagadnienia  snu  nie  wolno  lekceważyć.  Powszechnie  wiadomo,  że  od  dawna  prowadzone  są  badania   wielospecjalistyczne  nad  specyfiką  snu.  Także  obecnie  trudno  jest  mówić  krótko,  prosto  i  w  sposób  jednoznaczny.
 Nauki  medyczne  mimo  dużych  postępów,  nadal  nie  znają  pełnego  mechanizmu  snu.  Dotyczy  to  także :
 rzeczywistych  przyczyn,  obiektywnego  i  pełnego  znaczenia  snu.  Zarówno  szeroki  materiał   fizjologiczny,  sukcesywnie  dochodzące  nowe  pojęcia  medyczne  / tak  zwana  siatka  pojęciowa /,  to   nadal  stanowią  otwarte  pole  / z pewną  dozą  dowolności /  w  badaniach  klinicznych,   wielospecjalistycznych,  nowych  pracach   doktorskich  nad  problemem  snu.  Tak  mówią  i  piszą   naukowcy.
 A  jak  sen  pojmowano  w  różnym  czasie  i  w  różnych  kulturach  ludzi  w  pradziejach  i  historii   bliższej  tworzenia  się  naszej  państwowości ?
W  świecie  starożytnym  sny  uczyniono  darem  bogów  i  nigdy  ich  nie  lekceważono.  Próbowano  odnaleźć   w  snach  wiedzę  uniwersalną,  wiedzę  użyteczną,  przydatną  na  jawie  w  życiu.
 Sny  stały  się  na  stałe  znakami,  których  nikt  nie  ośmielił  się  lekceważyć.  Prawidłowym    odczytaniem  symboli  snu,  marzeń  sennych  i  snów  wróżebnych  w  wielu  kulturach   zajmowali  się   różni  szamani.
 Przed  powstaniem  państwa  polskiego  w  kulturze  Słowian  -  u  pogańskich   C z e r e m i s ó w  -       ogromnym uznaniem  cieszył  się   S n o w i d -  czyli  ten,  który  widzi  w  snach.  Pozwolę  sobie  na   małą  dygresję,  iż  w  Polsce  jeszcze  oficjalnie  działają  bioenergoterapeuci,  wśród  których   znajdują   się  osoby  określające  siebie  jako   j  a s n o s ł y s z ą c e   lub   j a s n o w i d z ą c e.
 W  dawnych  kulturach  sny  miały  też  informować  o  przyczynach  chorób  i  sposobach  ich  leczenia.
 Ludzie  starożytni  próbowali  zrozumieć,  dlaczego  jedne  sny  odnoszą  się  do  tego,  co  naprawdę   przytrafiło  się  śpiącemu,  inne  mówią  / przekazują  obrazy  senne /  o  rzeczach  zupełnie  nierealnych.
 W  słynnej   O d y s e i   H o m e r  próbuje  ukazać  w  sposób  piękny,  obrazowy  i  dosadny  znaczenie  dwóch  b r a m.   A  Konstanty  Ildefons  Gałczyński  opisuje, co  się  dzieje  we  śnie.
 Wiersze  poniżej.
 Dwie  są  bowiem  bramy  zwiewnych   snów,
 jedna  z  rogu,  druga  z  kości  słoniowej.
 Te,  które  przechodzą  przez  rżniętą  kość
 słoniową,  są  zasłonięte  i  niosą  czcze
 słowa,  te  zaś,  co  wychodzą  z drzwi  rogowych,
 wróżą  prawdę  temu,  kto  ze  śmiertelnych  zobaczy.

We śnie - K. I. Gałczyński 

We śnie jesteś moja i pierwsza 
we śnie jestem pierwszy dla ciebie. 
Rozmawiamy o kwiatach i wierszach 
psach na ziemi i ptakach na niebie. 
We śnie w lasach są jasne polany, 
spokój złocisty i niesłychany, 
pocałunki zielone jaj paproć. 
Albo jesteś egipską królową, 
jak miód słodka i mądra jak sowa, 
a ja jestem dla ciebie jak światło.