sobota, 23 lipca 2016

MIŁOŚĆ I SERCE W POTRZEBIE

HEJ   WITAJCIE   MOI   MILI   WSZYSCY   W   KRAJU   I   NA   ŚWIECIE.

Najważniejsze  przykazanie  to : Miłuj  bliźniego  jak  siebie  samego.
Jeśli  nie  kochasz   siebie,  nie  kochasz  innego  człowieka.  Miłość  to  działanie,  miłość  wybacza.  W  sercu  i  miłości  jest  sumienie  i  jak  trzeba  sercu  pomóc,  to  czasowe  odpocznienie.  Miłość  jest  bez  wątpienia  piękną  rzeczą.  Jeśli  masz  czujące  serce,  nie bądź  wątpliwym  wobec  siebie  i  ludzi.  M i ł o ś ć   i  s e r c e   to  dwa  mądre  i  piękne  słowa.  Wszystko,  co  wielkie  przez   miłość  i  serce  i  przez  nasze  myśli  przepięknym  głosem  słowika  ku  Niebu  nas  unoszą.  Miej  serce   dla  siebie  i  nie  poluj,  jak  samotny  myśliwy  na  samotnym   wzgórzu.  Nie  każdy  ptak  śpiewa.  Nie  każde  serce  żyje  wiecznie.  Człowiek  żyje,  póki  jego  serce  bije.  
 Czym  jest  kardiochirurgia ?

Kardiochirurgia  jest  dyscypliną  medycyny  zabiegowej.  Zajmuje  się  leczeniem  operacyjnym  naszego  serca  i  naczyń  krwionośnych.
Kardiochirurgia  osób  dorosłych leczy  chirurgicznie  wady  nabyte  całego  układu  sercowo - naczyniowego,  aż  do  jej  pod specjalizacji,  czyli  przeszczepów  serca  -  transplantologii.  To  są  przeszczepy  serca  lub  przeszczepy  płuca.  Bywają  też  przeszczepy  serca  i  płuca,  lub  obu  płuc.  W  tej  dyscyplinie  medycyny  zaistniała,  bądź  wyodrębniła  się  jako  samodzielna  kardiochirurgia  dziecięca.
Kardiochirurgia jest integralną częścią kliniki serca i wszystkich wskazań chirurgicznych, które są wspólnie określane przez kardiologów i kardiochirurgów razem.  Kardiochirurgia oferuje całą gamę konwencjonalnych zabiegów  kardiochirurgicznych  w trybie  planowym lub w trybie pilnym. Kardiolodzy  proponują  tam gdzie jest to możliwe, minimalne zabiegi chirurgii inwazyjnej.
Wszystkie operacje serca wykonywane są w najnowocześniejszych  salach  hybrydowej pracy w Polsce  i  w  Europie. To pozwala nam,  jak sami  mówią  lekarze  kardiochirurdzy, zaoferować najbardziej nowoczesn techniki kardiochirurgiczne w połączeniu z interwencjami cewnikowania serca. 
Specjaliści  kardiochirurgii  proponują :
C A B G, przeprowadza się w większości przypadków  poprzez płuco-serce (off-pump), lub wykonywane przez bardzo małe nacięcie między dwoma  żebrami /M I D C A B/,  pomocą robota /Vinci/ lub hybrydowe czyli podejście   pomostowe w połączeniu  równolegle przez cewnik do implantacji stentu.  Badanie  C A B G  w  języku  medycznym  to  tak  zwane  po - mostowanie  aortalno - wieńcowe.
M I D C A B -  to   skrót   metody  jako  mało  inwazyjnejTa metoda  jako  mało inwazyjna,  może  nie  być  do  końca  prawdziwa. 
Wymiana zastawki aortalnej poprzez video-assistend /wspomaganie  poprzez  wideo/  i  to  jest technika chirurgiczna, ma  mini nacięcie między dwoma żebrami i  korzystanie z najnowocześniejszych protez  w  sercu.
Przebudowa lub wymiana zastawki mitralnej i trójdzielnej techniki chirurgicznej video-assisted  /wideo -wspomaga/ , mini nacięcie między dwoma żebrami
Konwencjonalny sposób to resekcja tętniaka aorty wstępującej  i / lub / łuku aorty konwencjonalnej, ale także możliwe  hybrydy, czyli mniej inwazyjna operacja związana z implantacją stentu wewnątrznaczyniowego.
Zamknięcie ubytku przegrody przedsionkowej (A S D) to technikchirurgii wspomaganej wideo i mini nacięcie między dwoma żebrami.  A S D  to  ubytek  w  przegrodzie  między przedsionkowej,  typu  drugiego 
A S D  II.  Endoskopowa ablacja to migotanie przedsionków /LABIRYNT torakoskopowy/, i / lub & nbsp; zamknięcie uszka lewego przedsionka, aby zapobiec udarowi mózgu.
Aby uzyskać więcej informacji zawsze  wskazany  jest kontakt  z  lekarzem  specjalistą  chorób  serca,  który   po  zbadaniu stanu naszego  serca   z ufnością  i  z  zapewnieniem  naszej  prywatności  odpowie  nam,  jak  na  prawdę  pracuje  nasze  serce  i  w  przypadku  potrzeby  lub  nawet  pilnej  konieczności,  wskaże  nam  sposób  zachowania  zdrowia  lub  drogę  właściwego  leczenia  serca  i  układu  krążenia.  
Najserdeczniej  WAS  wszystkich  moi  MILI  pozdrawiam  wraz  z  przepięknym  śpiewem  polskich  SŁOWIKÓW.  Każdej  Osobie  życzę  dużo  Miłości,  dobrego  Zdrowia,  Przyjaźni,  uśmiechu,  dużo  optymizmu,  samych  słonecznych  dni  i  wszystkiego  najlepszego.  Uprzejmie  proszę  o  przekazanie  podobnych   życzeń  WASZYM  RODZINOM  i  WASZYM  PRZYJACIOŁOM.  Dziękuję  za uwagę.

Słodki  punkt  widzenia

jesteś drżeniem w sercu
w westchnieniu dławionym wiatrem     

      co na ustach miodną rozkoszą osiada  

ciepłą myślą co pachnie chlebem
źródłem mego życia
emocją co z ziaren dobra się składa

i już nie boję się codzienności
bo lubię twój męski punkt widzenia
gdy łasisz się jak stęskniony kot

i choć lata
zaczynają spadać z kalendarza

wiem że będziesz mnie kochał
aż do nasycenia

- w twoim sercu jest mój dom

 ~ Gracjaa 21.08.2013


Na  zdjęciu :  obrazy   z  góry,  z  krystalicznie  czystego,  wolnego   od  chmur  nieba.