sobota, 2 lipca 2016

POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA CZĘŚĆ 4


HEJ  BARDZO  SERDECZNIE  WITAM  WAS  DRODZY  PRZYJACIELE  W  KRAJU  I  POZA  KRAJEM

 Rozwój  doktryny  chrześcijańskiej  doprowadził  do  nieuniknionych  sporów  teologicznych,  w  następstwie  których  powstały  odrębne  Kościoły.  W  roku  431  sobór  w  Efezie  potępił  Nestoriusza / micha /z  Konstantynopola,  który  utrzymywał,  że  w  Chrystusie  istnieje  jedynie  natura  boska,  lecz  nie  jest  on  całkowicie  Bogiem.  Uchwały  soboru  efeskiego  spowodowały  odejście  od  Kościoła  Powszechnego Wschodniego  Kościoła  Syryjskiego.  Dwadzieścia  lat  później  na  
soborze  chalcedońskim  odrzucono  herezję  Eutychesa / zwaną  monofizytyzmem.  Herezja  ta  była  przeciwieństwem  teorii   Nestoriusza,  kładła  nacisk  na  boską  naturę  Chrystusa,  pomniejszając  równocześnie  czynnik  ludzki.  Uchwały  soboru  w  Chalcedonie  nie  tylko  nie  rozwiązały  problemu,  ale  zapoczątkowały  długi  kryzys  w  łonie  Kościoła.  Kryzys  ten  doprowadził   do  schizmy.  Od  Kościoła  Powszechnego  odeszły  Kościoły,  które  nie  zaakceptowały  decyzji  podjętych  w  451  roku.  Były  to :
Kościół  armeński,  Kościół  syryjski  / Jakobici /,  Kościół  egipski  /koptyjski /,  Kościół  etiopski,  i  Kościół  indyjski.
W  odróżnieniu  od  Bizancjum  Kościół  na  Zachodzie  miał  bardzo  scentralizowaną  organizację.  Elementami  decydującymi  o  spoistości  Kościoła  rzymskiego  były :   wspólny  łaciński  język  i  jeden  obrządek  religijny,  własne  prawo  kanoniczne,   kultura  scholastyczna  w  państwie  kościelnym,  a  przede  wszystkim  prymat  papieża  jako  głowy  Kościoła  rzymskiego.
  Inaczej  było  w  strukturze  Kościoła  Wschodniego.  Kościół  na  Wschodzie  był  podzielony  na  liczne  patriarchaty,  w  których  decydującą  rolę  odgrywał  patriarchat  w  Konstantynopolu.  Ostatecznie  głęboki  spór  między  Kościołem  rzymskim  i  Kościołem  konstantynopolitańskim  doprowadził  do  zerwania  tak  bardzo  ważnej  dla  obu  Kościołów  jedności.  W  historii  tych  Kościołów  zostało  to  określone  jako  tak  zwana  schizma  wschodnia.  Jest  to  wielka  szkoda  dla  chrześcijaństwa   w  świecie  ludzi  wierzących,  czyli  chrześcijan. 

Wiersz Ks. JANA PAŁYGI  SAC
 
Dać Bogu szansę

Pogubiłeś  się  w  życiu

Zmarnowałeś dane ci możliwości
Zrobiłeś wiele złego
I dziś mówisz, że wszystko stracone
Że przegrałeś życie
I wszystko skończone.
To nieprawda, póki człowiek żyje
Wszystko jest możliwe.
Co mam robić? – pytasz.
Odpowiadam – dać Bogu szansę
Otworzyć się na Jego działanie
Dać Mu wolną rękę w dysponowaniu sobą
Odpowiadać na impulsy łaski
Pozrywać niepotrzebne więzy
Stać się wolnym
Wyrażać gotowość pójścia
Gdzie wskaże Jego ręka
A potem modlić się, pracować i czekać.
On bowiem sam wybiera czas łaski.


Na  zdjęciu  obraz  z  beatyfikacji  papieża  Jana  Pawła  II  w  Watykanie.  Obecnie  już  święty  Jan  Paweł  II  papież.