poniedziałek, 17 października 2016

A V E S - G O Ł Ą B 1

WITAM  SERDECZNIE  WAS  WSZYSTKICH  MOI  DRODZY  NA  CAŁYM  ŚWIECIE.
голубиный, pigeon, Taube, picione,  paloma,  pombo,  due,  kyyhkynen,  kolombo
       

Photo :/Ptaki Info/ Gołąb  Miejski
To  ptak  z   rodziny  gołębiowatych. Jest  ptakiem  średniej  wielkości.  Karmi  się  roślinami.  Młode  gołębie  karmi  wydzieliną  z  wola.  Prowadzi  życie  w  dwojaki  sposób : 1/ jako ptak  w stanie  dzikim,  2/lub  bywa  oswojony  jako  gołąb  domowy.  Są  to  ptaki   o  wielu  odmianach,  barwie  siwej  lub  białej.  Znamy  je  z  miłego  dla  naszego  ucha  gruchania.  Także  gołąb  pocztowy  jest  znany  z wielu    odmian.  Cechuje  go  znakomita  zdolność   powracania  do  gołębnika  z  dużych  odległości.  W  odległych  czasach  gołąb  pocztowy  służył  do  przenoszenia  wiadomości.  Obecnie  jest  hodowany  jako  hobby  właściciela - hodowcy  lub  dla  sportu.  Biały   gołąb  jest  symbolem  pokoju.  Rząd  ptaków  o  tej  nazwie  liczy  około  300  gatunków.  Ciekawostką  może  być  fakt, że  rząd  papug  też  liczy  około  300  gatunków.  Ta  wielka  rodzina  ptaków  gołębiowatych  zamieszkuje,  prawie  we  wszystkich  krajach  świata.
Rola  gospodarcza   gołębi  jest  duża.  W  tej  dużej  liczbie  gatunków,  ptaki  te  różnią  się  od  siebie :  wielkością,  upierzeniem,  kształtem  głowy  i  kształtem  dzioba.
W  Polsce  występuje  kilka  gatunków  gołębi ,  w  tym  najliczniej  występują:  1/  gołąb  grzywacz,  2/  sierpówka  lub  synogarlica  turecka,  3/  gołąb  skalny,  4/  gołąb  wędrowny.
Ogólnie  mówiąc  gołębie  odgrywają  dużą  rolę  w  gospodarce.  Gołąb  grzywacz  jest  w   Polsce  licznym  ptakiem  lęgowym.  Niektóre  jego  mniejsze  stada   zimują   w  naszym  kraju.  W  Europie   gołębie,  które  nie  są  hodowane  w  gołębnikach,  występują  jako  populacja  dzika  i  jako  populacja  miejska,  zurbanizowana.  Występują  one  tam,  gdzie   żyją   ludzie   w   skupiskach  /zbiorowościach  miejskich/.  To  zapewnia  gołębiom  pożywienie,  jako  resztki  potraw  gospodarstw  domowych.
Gołąb  jest  mądry  i  wierny  człowiekowi,  hodowcy.  Są  także  wierne  sobie  jako  para.  W  moim  kraju  znane   są  określenia   dotyczące  tego  ptaka.  Na  przykład:  "mój  Ty  gołąbku"  -  to  dotyczy  człowieka  dobrego.  Ta  para  /młodych  lub  starszych/  ludzi  chodzi  ze  sobą  i  "gruchają  jak  dwa  gołąbki".  Albo  ktoś  dobry  "to  ktoś  o  gołębim  sercu".  I  dalej  "ona  jest   czuła,  ma  gołębie  serce"  i  bardzo  łagodny  charakter.  Przysłowia  są  mądrością  narodu.  A  piękne  gołąbki  są  znakomitym  przykładem  do  tworzenia  mądrych  maksym.
Najserdeczniej  WAS  moi  mili  pozdrawiam.  Dziękuję  za  uwagę.

 

A jednak gołębie                  

od kilku dni niebo szare i kruk zagnieździł się w duszy                        
      
uśmiechów zaledwie kilka
znowu nadzieja się kruszy

dziś słońce wyszło zza chmury
spadły z obłoków gołębie
wzrok ciepły posłałam światu
znów życia poznaję głębię

cieszą mnie znowu promienie
kałuże wiatr i kamienie
radować się życiem warto
wszak jestem otwartą kartą

Autor  Redka