wtorek, 11 października 2016

PROTESTANTYZM 4 - U. ZWINGLI I J. KALWIN

WITAM  CIEPŁO  I  MIŁO  WAS  WSZYSTKICH  
NA  ŚWIECIE. 
 протестантство, Protestantism,  protestantismo,  protestantisme,  Protestantismus,
 protestantismo, protestanttisuus, protestantism,  protestantism


Konserwatyzm  Marcina  Lutra  starł  się  z  radykalizmem  drugiego  wielkiego  reformatora,  U r l i c h a   Z w i n g l i e g o.  Urodzony  w  Wildhaus  w  Szwajcarii  Urlich  Zwingli  /1484  - 1531 /  przyjął  święcenia  kapłańskie  w  roku  1506  i  został  proboszczem  w  Einsiedeln.  Po  reformatorskich  wystąpieniach  Marcina  Lutra  stał  się  gorącym  zwolennikiem  jego  doktryny,  którą  propagował  w  Zurychu,  gdzie  zorganizował  lokalny  Kościół  reformowany.  W   roku  1549  Kościół  ten  przyłączył  się  do  Kościoła  powstałego  w  wyniku  działalności  trzeciego  z  wielkich  reformatorów,   J a n a  K a l w i n a
/1509 -  1564/.
Jan  Kalwin  humanista  i  prawnik  w  Paryżu,  Orleanie  i  Bourges,   przeszedł  na  wiarę  protestancką   w  roku   1533,   a   w  kilka  lat  później  /1536/ wydał  dzieło  zatytułowane  Christianae  religionis  
institutio /Chrześcijańska  instytucja  religijna/, które  było  prawdziwą  sumą  teologiczną.  Jan  Kalwin  pozostał  przez  całe  życie  osobą  świecką.  J. Kalwin  założył   wiele  wspólnot  kościelnych  i  był  wielkim  kaznodzieją.  Wiele  podróżował  -  przebywał   kolejno   w   Genewie,   Bazylei,   Strasburgu,  i  znowu  w  Genewie,  gdzie   zorganizował   prawdziwą    republikę   teokratyczną.   Przewodzili  jej   pastorzy,   którym  pomagali   doktorzy   odpowiedzialni  za  nauczanie  religii,  oraz  diakoni   zajmujący   się   biednymi   i   chorymi.   Nad   dyscypliną   czuwała   rada   starszych.
Najwyższą  władzą  wspólnoty  był  konsystorz,  składający  się  z  pastorów    i  rady  starszych.  Dzięki  energicznej  akcji  misyjnej,  wspólnoty  kalwińskie   jeszcze  za  życia   Jana  Kalwina  powstały  w  Niemczech   /Palatynat/,  Niderlandach  a  nawet  w  Szkocji,  gdzie  zorganizował   je  uczeń  reformatora   John  Knox.  
Wszystkie   kalwińskie   wspólnoty   reformowane   uznawały   za   bazę   swej   wiary   Pismo   Święte    oraz   wykłady   nauki   o   biblii   zawarte   w   Helweckim   wyznaniu   wiary   /1566/   i   Katechizmie   Heidelberskim  /1653/.   Wspólnoty   luterańskie   rozpowszechniły  się  w   Prusach   oraz   w  Skandynawii.
Chociaż  pierwsi  reformatorzy    różnili  się   między  sobą   poglądami    na  niektóre    kwestie   teologiczne,   pozostawili   po   sobie   wspólne   dziedzictwo,  które  stanowi   do   dziś   podstawę   doktryny   protestantyzmu.
MOI  MILI.  Człowiek,  wiara,  Wszechświat.  Pisząc  o  tych  zagadnieniach,  mam  wrażenie,  że  moi  Czytelnicy  z  uwagą  i  w dobrej  wierze  o  tym  czytają.  Człowiek  nieustannie  może  przekraczać  swoje  możliwości.  Jeżeli  może  i  czyta  to  z  chęcią   i   pewnego  rodzaju  ciekawością,  to  być  może  staje  się  to .przyzwyczajeniem,  a  może  i  dalej  idąc  za  tą  myślą,  decyduje  to  o  poszerzaniu wiedzy  i  decyduje  o  naszym  człowieczeństwie.
A  co  było  na  początku ?  Na  początku  był  Logos - Słowo.  Tak  wierzą  i  myślą  chrześcijanie.  Dalej  już  każdy  pamięta. 
Życzę  dużo  zdrowia,  szczęścia,  radości  i  spełnienia  wielu  marzeń.
Uprzejmie  dziękuję  za  uwagę. 

 TADEUSZ   RÓŻEWICZ
 Oczyszczenie
Nie wstydźcie się łez
Nie wstydźcie się łez młodości poeci.    Zachwycajcie się księżycem
Nocą księżycową
Czystą miłością i pieniem słowika.

Nie bójcie się wniebowzięcia
Sięgajcie po gwiazdę
Porównujcie oczy do gwiazd.

Wzruszajcie się pierwiosnkiem
Pomarańczowym motylem
Wschodem i zachodem słońca.

Sypcie groch łagodnym gołębiom
Obserwujcie z uśmiechem
Psy kwiaty nosorożce i lokomotywy.

Rozmawiajcie o ideałach
Deklamujcie odę do młodości
Ufajcie obcemu przechodniowi.

Naiwni uwierzycie w piękno
Wzruszeni uwierzycie w człowieka.

Nie wstydźcie się łez
Nie wstydźcie się łez młodzi poeci.


Photo : BROOKLYN  -  Stany  Zjednoczone  / USA /
Most   pięknie  oświetlony