sobota, 8 października 2016

PROTESTANTYZM 2 MARCIN LUTER CZĘŚĆ 1

HEJ  WITAM  WAS  WSZYSTKICH  NAJSERDECZNIEJ  MOI  MILI  NA  CAŁYM  ŚWIECIE.
 протестантство, Protestantism,  protestantismo,  protestantisme,  Protestantismus,
 protestantismo, protestanttisuus, protestantism,  protestantism 


Pozwolę  sobie  powtórzyć  ostanie  zdanie  z  części  pierwszej  tego  tematu,  że  historia  reformacji  jest  nierozerwalnie  związana  z  osobami  i  działalnością  M.  Lutra, U. Zwingliego  oraz  J.  Kalwina.

Marcin  Luter /1483 - 1505/  urodził  się  w  rodzinie  górników,  w  której  spędził  niełatwe  dzieciństwo.  W  roku  1505,  wypełniając  przyrzeczenie,  wstąpił  do  zakonu  augustianów  w  Erfurcie.   Piętnaście  lat  spędzonych  w  zakonie  to  okres  wewnętrznej  pracy nad  zakonnikiem  dążącym  do  doskonałości,  ciążyło  poczucie   
własnej  marności  grzeszności. Pewnego dnia, w czasie wykładu w Witemberdze doznał   o l ś n i e n i a,  które sam nazwał „doświadczeniem wieży” - „Turmerlebnis”. Rozmyślając nad listem św. Pawła do Rzymian zrozumiał, że s p r a w i e d l i w o ś ć   e w a n g e l i c z n a   n i e  j e s t  k a r ą  B o ż ą  o r a z, ż e m i ł o ś ć  B o ż a c z y n i c z ł o w i e k a  s p r a w i e d l i w y m  p r z e z  j e g o  w i a r ę.   To odkrycie, całkowicie katolickie jak wiemy, zmieniło radykalnie życie Marcina Lutra. Wtedy był to rok 1514. Od tego momentu dotąd zakonnik augustianin Marcin Luter rozpoczął swoją działalność reformatora. Jego dzieła, które dały podstawę doktrynie reformacji nie mają już charakteru syntetycznego wykładu.
Bezpośrednim pretekstem publicznego wystąpienia Marcina Lutra była akcja udzielania odpustów tym wszystkim, którzy przyczynili się do budowy nowej bazyliki Św. Piotra. Zorganizował ją na polecenie papieża Leona X /10/ arcybiskup Magdeburga Albrecht Brandenburski. Marcin Luter, oburzony nadużyciami związanymi z akcją odpustową, ogłosił 4 września 1517 roku 95 krytycznych tez, które miały być zawieszone na drzwiach katedry w Wittenbergu. Opublikowane i rozprowadzone po całej Europie, uczyniły z Marcina Lutra przywódcę protestu przeciwko korupcji Kościoła rzymskiego. Wokół M. Lutra skupili się przedstawiciele różnych tendencji anty-rzymskich : humaniści, zainteresowani reformą teologii, książęta i politycy dążący do osłabienia politycznych wpływów papiestwa i zagarnięcia ziem kościelnych, gminy i księstwa dążące do zrzucenia z siebie ciężaru podatków należnych Rzymowi, księża, którzy znaleźli się w konflikcie z prawem kościelnym oraz rewolucjoniści żądający radykalnych zmian społecznych.   Ciąg dalszy nastąpi. 
Bardzo  serdecznie  pozdrawiam  Was  Kochani  moi. Dziękuję za uwagę.

Cyprian Kamil  Norwid
Wiersz :  P i ó r o
 
I wlano w ciebie duszę nie anielską, czarną,
Choć białym włosem strzępisz wybujałą szyję
I wzdrygasz się w prawicy wypalonej skwarną
Posuchą - a za tobą długie żalów chryje
Albo okrągłe zera jak okrągłe grosze
Wtaczają się w rubryki, zaplecione giętko,          


Jak zrachowane jaja, kiedy idą w kosze

Ostrożnie i pomału. - Czasem znowu prędko
Nierozerwany promień z ciebie głosek tryska
I znakiem zapytania jak skrzywioną wędką
Łowisz myśl, co opodal ledwo skrzelą błyska...


O, pióro! Tyś mi żaglem anielskiego skrzydła
I czarodziejską zdrojów Mojżeszowych laską,
- Tylko się w tęczowane barwiąc malowidła,
Nie bądź papugą uczuć ani marzeń kraską -

Sokolim prawem wichry pozagarniaj w siebie,
Nie płowiej skwarem słońca i nie ciemniej słotą;
Dzikie i samodzielne, sterujące w niebie,
Do żadnej czapki klamrą nie przykuj się złotą.


Albowiem masz być piórem nie przesiąkłym wodą
Przez bezustanne wichrów i nawałnic wpływy,
Lecz piórem, którym ospę z krwią mieszają młodą
Albo za wartkie strzałom przytwierdzają grzywy.Warszawa, 22 marca 1842

  Photo :  Dubaj -  Zjednoczone  Emiraty  Arabskie.  Hotel,  na  lewo  można  popływać.