niedziela, 7 lutego 2016

   B  Ą  D  Ź    J  A  K    S  K  A  Ł  A

 Bądź  jak  skała  -  pewnie  stój  i  zdecydowanym  krokiem  idź  do  wyznaczonego  celu.  Ucz  się  cierpliwości,  wytrwałości  i  pokory  z  zawsze  dobrym  wynikiem.  Twoje  marzenia  niechaj  co  dzień  stają  się  faktem.  Bądź  Osobą  wszędzie  oczekiwaną  i  serdecznie  przyjmowaną