niedziela, 7 lutego 2016

LEWORĘCZNOŚĆ  I  PRAWORĘCZNOŚĆ

LEWO  I  PRAWORĘCZNOŚĆ  to  cecha  osób  w  20 %  leworęcznych  i  80 %  praworęcznych.  Do  niedawna  naukowcy  posługiwali  się  "ręcznością"  do  określania  dominacji  lewej  półkuli.  Ród  ludzki  został  uprzywilejowany  przez  naturę  posiadaniem  świadomości,  która  umożliwia  zdobywanie  nowych  umiejętności  i  posługiwania  się  coraz bardziej  skomplikowanymi  narzędziami.  Wpływa to  na  sprawność  motoryczną.  Jest  ona  usytuowana  w  tej  samej  półkuli,  która  odpowiada  za  mowę.  Dla  większości  z  nas  jest  to  lewa  półkula.  W  sytuacji, gdy jest  ona  stale  aktywowana,  automatycznie  będziemy  używali  prawej  ręki,  nawet jeśli  nie  jest  to  ręka  kontrolowana  przez  dominującą  półkulę  mózgową.  Lewą  ręką jako dominującą posługiwali się  ludzie  z  kręgu  nauki,  artyści  i  polityki.  Wśród  nich  jest  obecny  prezydent  R.P. Andrzej  Duda  i  kilku  ostatnich  i  kilku  poprzednich  prezydentów Stanów Zjednocz.