piątek, 19 lutego 2016

SZLACHETNE ZDROWIE


SZLACHETNE   ZDROWIE  -  Pretiosum  salutem

MEDYCYNA  to  nauka  szlachetna.  Lekarze  to  ludzie trudu, stresu,  zwłaszcza  w  medycynie  inwazyjnej,  zabiegowej,  to Osoby  o  dużym  współczuciu.
Pisząc  o  zdrowiu  mam  świadomość,  iż  w  procesie komunikowania  na  początku  znajduje  się człowiek - nadawca /piszący  te  słowa/,  u  kresu  zaś  jest  Człowiek - odbiorca,  a środkiem komunikowania  się  jest blog  jako  forma  przekazu. Proszę  o  życzliwe  przyjęcie  tej  formy dialogu.
Mam  na  myśli to,  iż  w  nas  tkwi  instynkt  rozumienia. Instynkt  wzajemnego  rozumienia  jest bardzo  ważny,  więcej jest  potężny,  podobny  do  instynktu  zachowania  gatunku.
Pragnę  w  sposób  prosty  pisać  o  sprawach  trudnych  o zdrowiu  i  medycynie  w  trzech przedziałach  czasowych  /  nie zawsze  chronologicznie /.
1/ Od  znanych  nam  w  różnych  przekazach  pisemnych pradziejach  ludzkości  do  4 tys  lat  przed naszą   Erą.
2/ Od  4 tys. lat  do  naszej  Ery  /umownie  do roku  zerowego/
3/ Od  początku  naszej  Ery  do  czasów  obecnych  / czyli  ostatnie  2 tys. lat /. Taka  jest  moja   koncepcja.
Najlepszym  nauczycielem  dla  zdrowia,  życia  i  medycyny jest  NATURA.  Natura,  odporność naturalna  jako pierwsza  i medycyna  i  farmakologia  jako  druga  droga  do  poprawy zdrowia  i  życia  człowieka. Stan naszego  życia  w  istotny sposób  wpływa  na  nas samych : na  usposobienie,  nasze nastawienie  do  życia i nastawienia  do  samego  siebie  i innych osób,  na  reakcje  i  naszą  osobowość.  Jesteśmy  zdrowi  to mamy  pogodne  usposobienie,  chęć  do  życia  i  do  pracy. Możemy  sobie  tworzyć dalekosiężne  plany  życiowe,  jak gdyby  świat  widzialny  do  nas  należał.
A  jak  chorujemy ?  Cierpimy  fizycznie  na  różne  schorzenia, czasem  miewamy  depresję.  ogarnia  nas  pesymizm,  jak gdyby  nasze  życie  i  nasze  plany  były  we  fragmentach.  To bardzo wpływa  negatywnie  na naszą  psychikę  w  ciągu  dnia, w  nocy  podczas  snu  lub  marzeń sennych.
Istnieje  pogląd,  iż  rodzaj  choroby  jest  wyznacznikiem rodzaju  snu  i  marzeń  sennych.  Inne sny bywają  u  osób głodnych,  inne  u  przesyconych  pokarmem.
Zjawy  senne  nie  są  złudzeniem,  lecz psychiczną rzeczywistością.  Bogate  zjawiska  snów są  swym charakterem pokrewne  zjawiskom  na  pograniczu  parapsychologii. Sam problem  snu  trzeba  rozpatrywać  w dwóch  aspektach :  sen fizjologiczny  i  sen  psychologiczny.  Wszelkie  przeżycia  o silnym  zabarwieniu emocjonalnym  zapadają  głęboko  w naszą  psychikę  i  utrwalają  się  na  długo  w  czasie.  
Jak  żyć zdrowo ?  Nasze  życie  jest  sekwencją  dokonywanych  wyborów.  Wyborów  małych,  niemal  codziennych i  wyborów  dużych.
MEDYCYNA  jest  sztuką.  Lekarze  są  mistrzami  tej  sztuki. Nasze  ŻYCIE  też  jest  sztuką  i  ciągłą  walką o przetrwanie. Kto  zdrowia  nie  szanuje,  ten  na  starość  choruje.  
ŻYJMY DŁUGO  I  ZDROWO !