czwartek, 25 lutego 2016

POD SZCZĘŚLIWĄ GWIAZDĄŻycie  pod  szczęśliwą  gwiazdą  jest  często  wykładnikiem   kompetencji  i  sukcesu.
Kompetencję  można  określić  jako  zakres  wiedzy  osoby /lub/ osób,  umiejętności  lub  odpowiedzialności,  np.  kompetencje w  danej  dziedzinie,  w  tym  zawodowej.  Odwrotnie  możemy mówić  o  braku  kompetencji  tej  osoby  /lub  osób/.
Sukcesem  nazwiemy  udany,  pomyślny  wynik danej  sprawy, przedsięwzięcia,  zadania,  projektu  osoby  lub  grupy  osób, np.  projekt  badawczy,  twórczy,  odkrycie  naukowe, pionierska praca doktorska  w  medycynie,  fizyce,  astronomii. Ktoś  może  odnosić  pasmo  sukcesów,  powodzenie,  triumfy w jednej  dziedzinie  lub  kilku  dziedzinach.  
Kompetencja  jest  prostą  drogą  do  sukcesu.  Jest  szansa,  iż osoba  kompetentna  może  liczyć  na  sukces  lub  będzie nagradzana.
W  ekonomii,  handlu  osoba  ta  ma  duże  szanse  na bogactwo, jeżeli  swych  umiejętności,  bystrości,   wyjątkowego  umysłu, swych  nadzwyczajnych  możliwości  po  prostu  nie  roztrwoni. Kompetencja,  zdolności  i  możliwości  to  jedna  strona medalu,  a  odwrotność  tych  cech  to  druga
strona  medalu,  która  prowadzi  do  biedy  i  nędzy.
Zatem  wiedza  to  potęga.  Inną  sprawą  jest  pewien  zasób wiedzy  danej  osoby,  duże  wyczucie  sprzyjającej  sytuacji  i wielki  spryt  oraz  to,  iż  prowadzone  działania  robione  są  z uczuciem,  z  sercem,  z  zapałem  i  dużym  entuzjazmem.  
W  interesach  i  innych  ważnych  dziedzinach  ważna  jest postawa  bycia  w nieustannym  czuwaniu,  w  pogotowiu,  w  poczuciu  własnej  niedoskonałości.
I  tu  istnieje  stała  potrzeba  własnego  doskonalenia  się  w obranej  dziedzinie  lub  w  usługach  np.  leczniczych, finansowych,  słowem  zawodowych.  To  wymaga  czasu  nie krótkiego,  lecz  nieustannego.  Cechy  tu  wymienione  nie będą pełne,  jeżeli  nie  dodamy  do  nich  naszej  wrażliwości  z pozytywnymi  bodźcami,  często  pobudzanymi  i  będącymi  na bardzo  wysokim  poziomie.  To  uczucie  powinno  być  silne  i trwałe.
Naszą  myślą  przewodnią  niechaj  będzie duch  kreatywności   i  motywacja,  która  zaprowadzi  nas  na  wyżyny  sukcesu.
Nie  traćmy  naszej  cennej  energii  na  rzeczy  małe,  bez znaczenia.  Bądźmy  stale  w  stanie  czuwania  "pod  szczęśliwą gwiazdą".