środa, 10 lutego 2016

M I Ł OŚ Ć   J E S T   S Z C Z Ę Ś C I E M   Kochać to szczęście.  Być  kochaną  -  to  wielkość  kobiety.  Miłość  jest  świętym  pożarem.  I  chociaż  czasem  jest  z  pozoru  dziwaczna,  czasem  fantastyczna,  to  często  łączy  pomiędzy  sobą  ludzi  w  pary.  Miłość  to  działanie,  a  nie  bierne  doznawanie,  a  mówiąc  wprost  kochać  to  przede  wszystkim  dawać,  a  nie  brać.  Oto  krótki  wiersz  o  miłości  i  piosenka "Powiedz, że mnie  kochasz"

Jesteś latem mym i wiosną,
Roześmianą wciąż radością,
To Ty zimą i jesienią
Jesteś kwiatem i zielenią,
Tyś mym źródłem i strumieniem,
W Tobie gaszę me pragnienie,
Z Tobą wszystkie chwile dzielę:
Świątek, piątek i niedzielę.
Składam dzisiaj w Twoje ręce
Życie moje i... me serce.

MOI  MILI  - to  nie  ważne,  czy  jesteś  w  wieku  młodości,  dojrzałym czy  jesieni  życia.  Przeczytać  i  posłuchać  warto.  Młodego  wabi świat,  pragnie  szybko  zdobyć  szczęście.  W  jesieni  życia  człowiek  zawsze  pragnie  uniknąć  nieszczęścia.  Mamy  początek  nowego  parlamentu,  zatem  w  swych  komentarzach  uprzejmie  proszę  o  mądre,  parlamentarne  wypowiedzi.  A  prawda  i  fałsz  są  kategorią  i  nazewnictwem  z  zakresu  logiki.  A  logika  jest jedną  z  nauk.
Życzę  dużo  zdrowia,  szczęścia  i  radości.  Pamiętajmy  wszyscy. 
Pokaż mniej