piątek, 12 lutego 2016

M Ą D R A   B A J K A

clever cartoons, contes  intelligentes, historietas listas,  desenhos animados inteligentes,  cartoni animati 
intelligenti,  klugen Karikaturen,  saga karikaturij,  chytre  karikatury

Literaturę  tworzy  się  nie  umysłem,  lecz  sercem.  Literatura  to  woda  życia,  zaczerpnij - i  żyć  będziesz  na  wieki.  Czym  jest  prawda ?  Prawda  jest  powietrzem  literatury,  a  bajka  jest  jej  niewielką  częścią,  często  lustrzanym  odbiciem  cech  ludzkich  / w  szerokim  spektrum  od  DOBRA  do  ZŁA/.
Zatem  bajka  jest  krótkim  utworem  literackim,  często  pouczającym  / zawiera  morał  na  wstępie  i  na  końcu /.
 
Bajka  jest  częścią  literatury  -  epiką  mającą  dużo  cech  lirycznych.  Znamy  wielu  autorów  wspaniałych  bajek.  Są  to  znakomici  i  cenni  pisarze  polscy  i  zagraniczni.  Są  to  mistrzowie  pióra,  poeci  i  powieściopisarze  między  innymi  :  bp  Ignacy  Krasicki,  Jan  Brzechwa,  Maria  Konopnicka,  Adam  Mickiewicz,  Henryk  Sienkiewicz,  Stefan  Żeromski,  Jan  Kochanowski,  Cyprian  Kamil  Norwid,  Bruno  Schulz, Hans  Christian  Andersen,  Johan  Wolfgang  Goethe,  Maria  Pawlikowska- Jasnorzewska  i wielu  innych.
 
Każdy  rodzaj  literatury jest  dobry  z  wyjątkiem  nudnego. 
 
Czym  jest  BAJKA,  BAŚŃ ?  - baśń  jest  opowiadaniem  o  treści  pięknej,  fantastycznej,  czasem  zmyślonej,  osnutej  na  podaniach  ludowych  legendach  np.  wieści  gminne  u  Adama  Mickiewicza : Świtezianka,  Powrót  taty,  Lilie.
Pojęcie  słowa  bajka  w  ujęciu  potocznym  jest  przekazywane  pozytywnie  przez  znanych  polskich  i  innych autorów  bajek  oraz  w  ujęciu  negatywnym  np.  nie  wierz  temu,  to  bajka,  to plotka,  brednie. 

Oto  fragment  z  Adama  Mickiewicza : " One  zwichnęły  osadę  mych  skrzydeł.  I  wyłamały do  góry,  że  już nie  mogłem  na  dół  skręcić  lotu "./ Dziady  IV /. 
A  Julian  Tuwim  w  utworze  "Kwiaty  polskie"  pisze : " Słowom  naszym  zmienionym  chytrze  przez  krętaczy,  JEDYNOŚĆ  PRZYWRÓĆ  i PRAWDZIWOŚĆ : Niech  zawsze  prawo znaczy  prawo.  A  sprawiedliwość  -  sprawiedliwość. 

BAJKI  pozytywne  są  źródłem  mądrości  przez  to,  iż  często  bywają  symboliczne  w  naszym  kraju  i  krajach  Zachodu.  Motywy  starożytne  i  później  chrześcijańskie  występują  w  bajkach  europejskich  zwłaszcza  motywy  religijne,  obyczajowe,  a  nawet  prawne.  Psychologia,  a zwłaszcza  psychoanaliza  według  szkoły  C.G. Junga  dały  szerokie  spektrum  możliwości  dla  szerokiej  rzeszy  czytelników  bajek.  Ma  to  nieodłączny  związek  z  zagadnieniem  archetypów.  Ujawniają  się  one  w  wieku  jesieni  życia. Są  to  nasze  wczesne  prawzory  z  dzieciństwa,  wieku  młodzieńczego,  a  nawet  z  wieku  wczesno-dojrzałego. 
 
Oddzielnym  zagadnieniem jest  obecność  w  bajkach  symboli  i  szerzej  symboliki.  Dzieje  się  tak  w  niemal  wszystkich  kręgach  kulturalnych.  Tradycyjne  przekazy  ludowe  nie  są  przypadkowymi  zestawami  obrazów  i  tradycji  ludowej  i  szerzej  kultury  danego  narodu.  Symbole  i  symbolika  są  doskonale  zachowaną  ciągłością  wybranego  przekazu.  Często  bywa,  że  bohaterowie  symboli  i  bajek  są  podobni  lub tacy  sami  np.  gołąb - symbol  pokoju,  przyjaźni  i  wierności.  Bocian,  który  jest  przyjacielem  zagrody wiejskiej  i  przynosi  dzieci.  Anioły  jako  duchy  opiekuńcze,  a  czasem  upadłe.  Kwiat  wprost  cudowny  o bardzo  przyjemnej  woni  i  kwiat  odurzający.  Orzeł  to  piękny,  dumny,  duży  ptak  i  jako  godło  państwa.  Król  i  Królowa,  która  urzeka  swą  piękną  urodą  i  dobra,  miłosierna  dla  poddanych  żona  władcy  państwa.

Autorzy  bajek  opisujący  zachowania  władców  lub  elit  władzy  w  bajecznej  formie  niekiedy  używają  podstępu  jako  metody  działania.  Bajki  w  swej  przebogatej  treści  zawierają  cenne  spostrzeżenia,  które  mogą  pomóc  w  naszym  życiu. 
Oto  przykłady:  Nie  oglądaj się na innych  -  umiej  sam  sobie  radzić,  coś  wykonać  / w potocznej  i  skróconej  wersji :  umiesz  liczyć ?  licz  na  siebie /.  Pomyśl  wcześniej,  później  działaj.  Lepiej  zapobiegać  chorobom,  to  taniej  kosztuje  i przedłuża  życie. 

BAJKI  I  SYMBOLE  są  doskonałym  źródłem  wiedzy  o  nas  samych.  Czytajmy  dzieciom  bajki.  Dobre  książki, dobre  bajki  i  dobre  lekarstwa  wyleczyły  już  wiele  osób.
 
Dobra  BAJKA  to  poznanie  rozumnych  myśli. 
 
MĄDROŚĆ  polega  na  jednym : poznać  rozumną  myśl,  która  rządzi  wszystkim  poprzez  wszystko.